zondag 18 november 2007

Gentse VLD niet loyaal in hoofddoekendebat

Spirit vindt voorstel hoofddoekenverbod Gentse VLD niet loyaal (spirit-bericht 18.11.2007)

"De Gentse VLD-fractie kondigde aan een eigen voorstel in de gemeenteraad in te dienen voor een verbod op politieke en religieuze symbolen voor stadsambtenaren aan het loket. Spirit is zwaar teleurgesteld over de houding van haar coalitiepartner.

Dat de Gentse coalitiepartners sp.a, VLD en spirit het niet eens zijn met elkaar, is duidelijk gebleken tijdens het debat in de gemeenteraad van 5 november. Binnen de meerderheid was afgesproken het hoofddoekendebat als een ethische kwestie te beschouwen en de gemeenteraadsleden vrij te laten in hun stemgedrag. 'Door nu zelf een voorstel in te dienen schendt de VLD die afspraak. Een vrije stemming was afgesproken, maar niet het vrij indienen van voorstellen door een meerderheidsfractie. Wij tillen er zwaar aan dat de VLD een voorstel indient waarmee wij het als coalitiepartner niet eens zijn. De VLD is niet loyaal,' zegt spirit-fractieleidster Annelies Storms.

Voor spirit is het indienen van een eigen voorstel door de VLD een precedent. 'Het indienen van een voorstel waarvan je goed weet dat je coalitiepartners er niet mee akkoord gaan en waarbij een wisselmeerderheid mogelijk is, vind ik ongehoord. Ik beschouw dit als een precedent. De VLD moet er zich heel goed van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het besmeuren van het beeld van Gent als verdraagzame en open stad,' besluit spirit-fractieleider Annelies Storms.

Het hoofddoekendebat is eind mei uit opportunistische redenen door Vlaams Belang in de gemeenteraad gebracht. Spirit vindt het onbegrijpelijk dat Open VLD zich op sleeptouw laat nemen door Vlaams Belang."

Geen opmerkingen: