zaterdag 24 november 2007

Het hoofddoekenverbod van de Gentse VLD

De Gentse VLD heeft de knoop definitief doorgehakt. Het wil alle “uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door personeelsleden die de stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden” verbieden. Dat voorstel ligt nu maandag 26 november ter stemming voor in de Gentse gemeenteraad, tegen de wil van de 2 andere partijen sp.a en spirit van de bestuursmeerderheid.

De VLD kan dit voorstel er maar door krijgen met de beloofde steun van Vlaams Belang en de voltallige CD&V/N-VA. Iedereen kijkt maandag dus vol spanning uit naar die gemeenteraadsleden van VLD en CD&V die zich in eer en geweten, open en vrij en echt liberaal (door)denkend, tegen hun partijtuchtmeesters in, zullen verzetten tegen het officiële VLD-voorstel.

De VLD wil dat het verbod geldt voor alle personeelsleden “die in rechtstreeks contact staan met het publiek, klanten of externe partners, alsook de personeelsleden in uniform”. Elke stadsambtenaar dus.

In navolging van Vlaams Belang en CD&V/N-VA heeft nu ook de VLD de jacht op de hoofddoeken voor open verklaard, hoezeer de VLD dat met de opsomming van uiterlijke kentekenen ook wil versluieren. Maar dat niemand zich vergist. Met deze verbodsbepaling zullen na de hoofddoekdraagsters ook anderen aangepakt worden.

Met CD&V/N-VA, Vlaams Belang en VLDD wordt het middeleeuws grijs, grauw van de straat, en blauw van de kou in het Gentse stadhuis!

1 opmerking:

van tittelboom willem zei

mededeling op de site www.moraalwetenschappen.be
verdraagzaamheid is : Als anders of niet gelovige burgers, in dit geval uit de fiere stede Gent, (Welke sinds enkele jaren, wegens absolute scheiding van kerk en staat, aanvaarden, dat alle kentekenen van religieuze aard niet thuishoren in publieke staats federale, provinciale en gemeentelijke instellingen, meer omdat dit bij wet is vastgelegd) willen dat er uitzondering gemaakt wordt voor één godsdienstovertuiging, de Islam, en dit ook bij wet willen vastleggen. Ikzelf noem dit het “bijna toppunt van verdraagzaamheid.” Naast verwondering heb ik ook bewondering voor zoveel moed en opoffering van onze leiders en burgers, om het de nieuwe inwoners aangenaam te maken in onze leefwereld. -naar aanleiding van: Gent, gemeenteraad 26/12/2007. Op deze raad wordt gestemd over het zogenaamde hoofddoekenverbod voor ambtenaren. De vraag stelde zich in discussies : "Is dit een te bespreken onderwerp in de moraalwetenschappen?"