donderdag 15 november 2007

Leven in de wijken


Vanaf 10 november 2007 tot 10 januari 2008 zijn in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham foto's van en over het dagelijkse leven van de wijkbewoners te bezichtigen zijn, gemaakt door de jonge fotografe Charlotte Bouckaert. De foto's zijn vrij te bezichtigen in huizen, winkels en restaurants. Er is een parcours beschikbaar.

Het initiatief gaat uit van de bewonersvereniging "Wijk in de Kijker". De afgelopen jaren ondernam de "Wijk in de Kijker" al diverse initiatieven om de leefbaarheid en het imago naar buiten uit van hun volkse buurt te verbeteren.

Het fotoproject kon gerealiseerd worden met het wijkbudget "De wijk aan zet" waarbij de Stad Gent bewonersgroepen die zelf initiatieven willen nemen, financieel ondersteunt. Die acties moeten de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in de wijk verbeteren.

http://www.wijkindekijkerfotowandeling.be/

Geen opmerkingen: