maandag 28 mei 2007

De spirituele inhoud van Geert Lambert

Allez, op algemeen verzoek. Laat het ons eens over de inhoud hebben in deze verkiezingsperiode. Hier twee interviews met Geert Lambert, voorzitter van spirit , één in Indymedia (21.05.2007) en één in De Zondag (27.05.2007). En staar je nu eens niet blind op zijn groen brilletje :-)

zondag 27 mei 2007

Wie is Mohamed Achaibi?

Vanaf dinsdag 1 mei tot aan de federale verkiezingen van 10 juni stelt Actua-TV elke dag van de week 2 politici in spe voor. Het gaat om kandidaten die op een kieslijst staan en die nog nooit hebben gezeteld in Kamer of Senaat. Elke kandidaat gaat tijdens de voorstelling in op een vijftal thema's: waarom stapt u in de politieke rat race, wie zijn uw grote politieke voorbeelden, wat heeft uw partijkeuze bepaald, wat wil u nooit doen in de politiek en hebt u nagedacht over de impact die een politieke carrière heeft op uw persoonlijk leven?

Mohamed Achaibi is nieuw in de politiek. Hij is onze Oost-Vlaamse spirit-kandidaat op de 12de plaats van de sp.a-spirit senaatslijst. Deze week konden we in Gent kennismaken met 'Mohamed in de politiek' tijdens en na het debat "Terrorisme en Vlaanderen" in De Centrale-Turbinezaal. Wie die eerste kennismaking gemist heeft, krijgt nog een herkansingsmogelijkheid. Op 17 mei was het namelijk de beurt aan Mohamed om zich gedurende 7 minuten voor te stellen op Actua TV.

Elke kandidaat brengt ook een voorwerp mee naar de studio. Dat voorwerp symboliseert zijn of haar politieke ambities. Mohamed bracht een arbeidskaart A mee waarmee hij, eens afgestudeerd, zijn professionele carrière begon. Werk voor iedereen is voor Mohamed een topprioriteit. Maar laat ik hem nu maar zelf aan het woord. (Actua TV 17.05.2007)

vrijdag 25 mei 2007

We zijn pas rijk als niemand arm is

Gents gemeenteraadslid én spirit-fractieleider Annelies Storms , en spirit OCMW-raadslid Cédric Verschooten presenteerden gisteren het spirit-dossier armoedebestrijding. Spirit Gent wil verder gaan dan de jaarlijkse deelname op 17 oktober aan de Werelddag van verzet tegen extreme armoede aan de Steen der Mensenrechten (zie foto) op het Gentse Sint-Pietersplein. De twee spirit-mandatarissen stelden zeer concreet de oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding voor. Dit voorstel is op voorhand ruim afgetoetst bij de bewegingen waar armen het woord nemen.

"Spirit wil met de stedelijke cel armoedebestrijding zo snel mogelijk werk maken van de strijd tegen de duale samenleving zoals expliciet is opgenomen in het Gentse bestuursakkoord. Met de stedelijke cel armoedebestrijding wil spirit dat er een totaalbeeld komt op de werkelijke armoedesituatie in Gent. Enkel dan kan er effectief aan armoedebestrijding worden gedaan, menen spirit volksvertegenwoordiger en Gents gemeenteraadslid Annelies Storms en spirit OCMW-raadslid Cédric Verschooten.

Spirit wil dat de stedelijke cel armoedebestrijding tegen volgend jaar operationeel is.

De cel moet de informatie van alle diensten en verenigingen in het sociale werkveld bundelen en zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. De cel moet ook pro-actief ieder beleidsvoorstel gaan toetsten op zijn impact op de armste burgers. Met deze waakhondfunctie is de cel een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan.

Spirit vindt de stedelijke cel armoedebestrijding een noodzakelijke voorwaarde in de realisatie van een integraal beleid tegen armoede. Daarom dient de cel te worden toegevoegd aan de stafdiensten van de burgemeester. De burgemeester zit ook jaarlijks een stedelijke conferentie armoedebestrijding voor, naar analogie met de interministeriële conferentie armoedebestrijding op federaal niveau.

Met de oprichting van de stedelijke cel armoedebestrijding willen we met spirit een duidelijk engagement aangaan om alle vormen van armoede binnen onze stad te bestrijden” besluiten Annelies Storms en Cédric Verschooten. “We zijn pas rijk als niemand arm is.” "

Een uitgebreid dossier over dit voostel kan men opvragen bij gent@spirit.be of op het spirit-fractiesecretariaat 09/266.54.75

woensdag 23 mei 2007

Een zee van tijd voor Dirk Van Esbroeck

Mijn neef Dirk Van Esbroeck overleed deze morgen. En ik behoorde tot zijn familiale "fanclub" van bij het begin met de groep Rum en de eerste LP's tot de periode met Juan Mansondo, Alfredo Marcucci, Christel Borghlevens & Johan De Baedts en Guido Desimpelaere. Ik heb concerten van hen meegemaakt in kleine theaters in Gent, in de aula van de universiteit in Antwerpen, benefietconcerten, 11 juli-vieringen in Aalter, Gent (heerlijke optredens met het werk van de dichters Richard Minne en Jan Van Nijlen, de indrukwekkende Islandsuite) en op de Grote Markt in Brussel met Laïs, poëzie in het Vlaams Parlement, intieme avant-premières in een schuur 'op den buiten', de Ancienne Belgique in Brussel en nog teveel om op te noemen. En telkens genoten, ook nadien van de aangename compagnie van Dirk & Dotje en de troep collega-muzikanten.

Internetsgewijs blijkt hoe geliefd en gekend Dirk & Co wel zijn. Huub Colla publiceerde (o.a.) op Indymedia een overzicht dat je ook in andere media kon terugvinden. De VRT radio en televisie brachten hem een gepaste hommage. In 2006 interviewde radiomaker Pat Donnez Dirk Van Esbroeck. Je kunt het gesprek via deze link herbeluisteren. Donderdag (24 mei) herdenkt Radio 1 Dirk Van Esbroeck in "De groote boodschap" en zondag (27 mei) is er een extra uitzending van het Radio 1-programma "Titaantjes", helemaal gewijd aan de zanger en muzikant.

Dirk was een poëzieliefhebber, zette zijn geliefde gedichten op muziek en maakte die daardoor toegankelijker voor het grote publiek. Ik houd zijn gedachtenis (ik zal hem missen) hier wat vast met één van de vele door hem getoonzette gedichten. Het is 'Schrijvenderwijs' van Guillaume van der Graf waarop Dirk een vrolijk melodietje zette. Te horen op de CD 'De zee en haar oevers'

Schrijvenderwijs

Schrijvenderwijs was ik ingeslapen
schrijvenderwijs werd ik wakker bij nacht
omdat er woorden stonden te blaten
onder het open raam waar ik lag.

Wie had hen daar bijeengedreven
was het de honger of was het de wind?
Ze stonden in een beginnende regen
doodstil te kleumen op het grind.

Toen heb ik ze mee naar boven genomen
de grote ruit van de spiegel besloeg
ik had voordien nooit geweten hoe men
woorden halfslapend naar boven droeg.

Maar 's morgens vroeg, toen ik ontwaakte,
waren ze weg en de deur stond los
De zon scheen hoog en droog, en er zaten
vogels te lachen in het bos

De fietsbrug van Ooit

Iedereen kent de futuristische fietsbrug aan de Keizerspoort wel. Die hangbrug aan de kleine stadsring, opgehangen aan de ranke witte pijlers, en blauw oplichtend in het donker. Zij verbindt het Keizerspark met de Visserij.

Maar er is ook nog een tweede fietsbrug gepland die het Keizerspark verbindt met de Sas- Bassijnwijk en Oud-Gentbrugge. Zij moet de Sas-Bassijnwijk en Oud-Gentbrugge via het Keizerpark, die eerste fietsbrug en de Visserij op een veilige, rustige en groene manier verbinden met het stadscentrum. Bovendien maakt ze samen met de al bestaande onderdoorgang onder de drukke en gevaarlijke Brusselsesteenweg de verbinding mogelijk tussen de twee stadsdelen Oud-Gentbrugge en Ledeberg.

Die tweede fietsbrug moest er al in 2005 zijn zodat ook de definitieve herinrichting van het Keizerpark kon aanvatten. Op een Parkentour in 2006 van de Gentse Milieuraad heb ik de plannen voor het vernieuwde park gezien. En het zit goed in elkaar, het Keizerpark zal een echte aanwinst zijn voor de buurt. Alleen…. die brug voor voetgangers en fietsers ligt er nog altijd niet. En dat is niet de schuld van “de stad” maar van het Vlaamse Gewest. Zo blijkt nu. (De Gentenaar 23.05.2007)

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) vroeg de bevoegde minster Kris Peeters of het nog lang zou duren met die fietsbrug. De minister heeft op 1 mei (!) ‘het bevel’ gegeven om de werken aan te vatten. Krachtdadige man, onze minister. Niet dat zijn troepen nu in paniek in gang schieten. De werken worden toch maar aangevat na het bouwverlof van de zomervakantie 2007, en gaan ongeveer een jaar duren, schatten ze. Een heel jaar voor een fietsbrug? Aan dat tempo zal het dus al serieus moeten meevallen om voor het schooljaar 2008-2009 veilig, rustig en in het groen per fiets of te voet de Franse Vaart te kunnen oversteken richting stad en omgekeerd.

En waarom die brug van Ooit er nog altijd niet ligt? Onvoorziene grondverzakkingen? Heftige protesten van een actiecomité? Lang aanslepende inspraakprocedures? Een juridische uitputtingsslag met een clubje malcontenten? Niets daarvan, er was gewoon geen Vlaams geld voor een simpele fietsbrug. Er waren andere budgettaire prioriteiten. Nou moe!

dinsdag 22 mei 2007

Annelies Storms in de Fabula Rasa

Op zondag 27 mei om 16u (!) gaat in café-restaurant Fabula Rasa in de Heirniswijk een verkiezingsdebat door met als thema "Wat kan een federaal parlementslid doen voor zijn/haar eigen stad?"

De deelnemende politici krijgen volgende vragen voorgeschoteld : "Zijn wij als Gentenaars goed bezig als alle andere steden met de grote budgetten gaan lopen voor structurele investeringen en wij met onze problemen blijven zitten? Wat doet het stadsbestuur om de problemen van Gent aan te kaarten binnen de federale regering? En wat doen onze verkozenen op federaal niveau hieraan en welke oplossingen kunnen zij forceren? Moet het altijd grootschalig zijn? Zijn er ook kleinere initiatieven waar wij als Gentenaar beter door worden?" A la bonheur!

Moderator is Karel Van Keymeulen (journalist De Standaard/De Gentenaar)

Hebben al toegezegd
- Tine Heyse, gemeenteraadslid, kandidaat Senaat (Groen!)
- Mathias De Clercq, schepen economie, kandidaat Kamer (Open VLD)
- Sara De Potter, bestuurslid Sp.a Gent, kandidaat Senaat (sp.a)
- Annelies Storms, gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger, kandidaat Kamer (spirit).

Afspraak nu zondag 27 mei om 16u in de Fabula Rasa, Ferdinand Lousbergkaai 134, 9000 Gent.

dinsdag 15 mei 2007

Windmolens aan De Sterre

Windmolen(tjes)park aan De Sterre (Gent).... en JA! ze draaien allemaal voor Kyoto.


Windmolens in het Zuidpark

Windmolenpark aan De Maagd van Gent (Zuidpark Gent - Afrit/oprit E17-autosnelweg). Vroege info op Gentblogt.

vrijdag 11 mei 2007

Man met rode tulband

Mijn nachtwinkelier heeft een mooie rode tulband, soms ook een prachtige lila. Het is een vriendelijke man die mij correct, met wat humor én in het Nederlands bedient. Wat wil een mens meer? Voor mijn part mag deze man met zijn tulband, of zijn vrouw in haar Indisch kleed, of later één hun kinderen mij ook aan een officieel Gents loket bedienen. Als u begrijpt wat ik bedoel.

O ja, de man op de foto is dus niet mijn nachtwinkelier, maar is in Gent, Deinze en ver daarbuiten zéér bekend. Het portret heet "De man met de rode tulband" en zou een zelfportret van de middeleeuwse schilder Jan Van Eyck zijn.

donderdag 10 mei 2007

Terrorisme en Vlaanderen (debat)

Oeps, ik zou niet op dit thema voor een verkiezingsdebat komen. Maar als al die organiserende organisaties dat wel belangrijk vinden, dan zal het wel zo zijn zeker?!

En natuurlijk is niet elke Mohamed verdacht, en zeker niet Mohamed Achaibi (spirit), onze Oost-Vlaamse kandidaat-senator voor spirit. En als je hem goed vindt in het debat en hij kan je overtuigen, wel stem dan ook op hem. Voila, dat was nu eens verkiezingssluikreclame. 't Is niets, Mohamed, 't is graag gedaan.

Nablog 27.05.2007: Mohamed Achaibi stelt zichzelf voor op Actua TV (17.05.2007).

dinsdag 1 mei 2007

Geen dag zonder liefde

Het lot heeft vorige week een vreemd spel met ons gespeeld. Een dag na mijn schoonmoeder, ging op donderdag 26 april ook mijn moeder heen. Beiden laten ze kinderen en echtgenoot achter. Dit gedicht van Gerrit Achterberg draag ik op aan mijn vader en moeder.

Aanwezigheid

Gij zijt bij mij den nacht, den dag, den nacht.
Eens hebt gij het heelal mij toegedacht,
maar dat is tot dit lichaam teruggebracht.
Gelijk de wind die om de huizen is,
zo zijt gij mij een wenseloos gemis.
Ik heb u lief, het is zoals het is.