dinsdag 22 mei 2007

Annelies Storms in de Fabula Rasa

Op zondag 27 mei om 16u (!) gaat in café-restaurant Fabula Rasa in de Heirniswijk een verkiezingsdebat door met als thema "Wat kan een federaal parlementslid doen voor zijn/haar eigen stad?"

De deelnemende politici krijgen volgende vragen voorgeschoteld : "Zijn wij als Gentenaars goed bezig als alle andere steden met de grote budgetten gaan lopen voor structurele investeringen en wij met onze problemen blijven zitten? Wat doet het stadsbestuur om de problemen van Gent aan te kaarten binnen de federale regering? En wat doen onze verkozenen op federaal niveau hieraan en welke oplossingen kunnen zij forceren? Moet het altijd grootschalig zijn? Zijn er ook kleinere initiatieven waar wij als Gentenaar beter door worden?" A la bonheur!

Moderator is Karel Van Keymeulen (journalist De Standaard/De Gentenaar)

Hebben al toegezegd
- Tine Heyse, gemeenteraadslid, kandidaat Senaat (Groen!)
- Mathias De Clercq, schepen economie, kandidaat Kamer (Open VLD)
- Sara De Potter, bestuurslid Sp.a Gent, kandidaat Senaat (sp.a)
- Annelies Storms, gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger, kandidaat Kamer (spirit).

Afspraak nu zondag 27 mei om 16u in de Fabula Rasa, Ferdinand Lousbergkaai 134, 9000 Gent.

Geen opmerkingen: