vrijdag 25 mei 2007

We zijn pas rijk als niemand arm is

Gents gemeenteraadslid én spirit-fractieleider Annelies Storms , en spirit OCMW-raadslid Cédric Verschooten presenteerden gisteren het spirit-dossier armoedebestrijding. Spirit Gent wil verder gaan dan de jaarlijkse deelname op 17 oktober aan de Werelddag van verzet tegen extreme armoede aan de Steen der Mensenrechten (zie foto) op het Gentse Sint-Pietersplein. De twee spirit-mandatarissen stelden zeer concreet de oprichting van een stedelijke cel armoedebestrijding voor. Dit voorstel is op voorhand ruim afgetoetst bij de bewegingen waar armen het woord nemen.

"Spirit wil met de stedelijke cel armoedebestrijding zo snel mogelijk werk maken van de strijd tegen de duale samenleving zoals expliciet is opgenomen in het Gentse bestuursakkoord. Met de stedelijke cel armoedebestrijding wil spirit dat er een totaalbeeld komt op de werkelijke armoedesituatie in Gent. Enkel dan kan er effectief aan armoedebestrijding worden gedaan, menen spirit volksvertegenwoordiger en Gents gemeenteraadslid Annelies Storms en spirit OCMW-raadslid Cédric Verschooten.

Spirit wil dat de stedelijke cel armoedebestrijding tegen volgend jaar operationeel is.

De cel moet de informatie van alle diensten en verenigingen in het sociale werkveld bundelen en zo de barometer van de armoedesituatie in Gent worden. De cel moet ook pro-actief ieder beleidsvoorstel gaan toetsten op zijn impact op de armste burgers. Met deze waakhondfunctie is de cel een belangrijk beleidsinstrument om armoede in onze stad tegen te gaan.

Spirit vindt de stedelijke cel armoedebestrijding een noodzakelijke voorwaarde in de realisatie van een integraal beleid tegen armoede. Daarom dient de cel te worden toegevoegd aan de stafdiensten van de burgemeester. De burgemeester zit ook jaarlijks een stedelijke conferentie armoedebestrijding voor, naar analogie met de interministeriële conferentie armoedebestrijding op federaal niveau.

Met de oprichting van de stedelijke cel armoedebestrijding willen we met spirit een duidelijk engagement aangaan om alle vormen van armoede binnen onze stad te bestrijden” besluiten Annelies Storms en Cédric Verschooten. “We zijn pas rijk als niemand arm is.” "

Een uitgebreid dossier over dit voostel kan men opvragen bij gent@spirit.be of op het spirit-fractiesecretariaat 09/266.54.75

Geen opmerkingen: