zondag 28 oktober 2007

De sluier van onwetendheid

Om dit drieluik over het Gentse hoofddoekendebat af te sluiten, toch nog dit.

Pascal Debruyne van vzw RADAR/TiensTiens publiceerde bij Indymedia België en TiensTiens een repliek op de ideeën van Mathias De Clercq zoals hier en hier verwoord. Pascal Debruyne brengt wat filosofisch niveau (oef) in het debat. Hij hanteert b.v. het begrip 'de sluier van onwetendheid' van de rechtsfilosoof John Rawls, niet onbekend in progressief- en links-liberale kringen. Of hoe moeilijk het is om politiek denken en handelen consequent met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is doordenken geblazen over vrijheid en gelijkheid.

Allemaal goed en wel, maar hoe je het draait of keert, het hoofddoekendebat gaat - om wat in de sfeer te blijven - over de hoofden van de gewone mensen heen én op de kap van gewone mensen. Want wie is in heel dit debat het lijdend voorwerp? Haar naam is : vrouw, moslim, allochtoon, minderheid, gewone mens.

Vroeger zong men "Women is the nigger of the world". Hoe zou dat nu klinken?

http://www.tienstiens.org/node/2955

De TomTom-club en de hoofddoek

De rede "Het gala-uniform van het westerse denken" van Tom Lanoye bij het ontvangen van het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen (UA) op 26 april 2007 ging niet onopgemerkt voorbij. O.a. Etienne Vermeersch kroop in zijn pen, Tom Lanoye verdedigde zich en Tom Naegels sprong zijn voornaamgenoot bij.

Het Centrum voor Islam in Europa (CIE) van onze Gentse universiteit (Ugent) bundelde één en ander. Alleen al de titels van de bijdragen van onze pennenridders laten het beste vermoeden voor aangename en leerrijke lectuur tijdens het herfstverlof.
- Het gala-uniform van het westerse denken (Tom Lanoye, DS 30.04.2007)
- Skinheads op 't Schoon Verdiep (Etienne Vermeersch, DM 04.05.2007))
- De aalmoezenier van 't seculier (Tom Lanoye, DM 07.05.2007)
- Niet de homofobe imam, maar de aardige loketbediende (Tom Naegels, DM 16.05.2007)

En daar hoort nog de uitsmijter "Tom Lanoye en de vrijzinnige humanist" bij waarin Rik Pinxten, voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) het opneemt voor Tom Lanoye (DM, 15.05.2007).

http://www.flwi.ugent.be/cie/archief/docu53.htm

Het gala-uniform van het Westers denken (Tom Lanoye)

De drie - mij geliefde - Antwerpse stadsdichters Tom Lanoye, Ramsey Nasr en Bart Moeyaert ontvingen op 26 april 2007 gezamenlijk het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen (UA). Tom Lanoye hekelde in zijn roemruchte dankrede "Het gala-uniform van het Westers denken" de nieuwe kledingsvoorschriften van de modestad Antwerpen. Hij (her)opende hiermee het hoofddoekendebat in de Metropool A.

En vermits nu ook in Gent het hoofddoekendebat zogezegd "woedt".

http://www.lanoye.be/pdf/eredoctoraat.pdf

zondag 21 oktober 2007

Regulariseren dichtbij huis

Vanmiddag organiseerde UDEP-Gent een betoging van de Mensen zonder Papieren door de stad, van het Woodrow Wilsonplein naar de Vrijdagmarkt. Mensen zonder papieren, hun familie, vrienden en kennissen, hulporganisaties, delegaties van de partijen Groen! en spirit trokken door de Gentse straten.
Ook in deze ferme Leterme en harde Nieuw-Vlaamse tijden is verstandig regeren ook mensen zonder papieren regulariseren. Zoiets zei de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) al. Quota - zoals de greencards in de VSA - voor import van arbeidskrachten uit verre landen kunnen wél voor toekomstig Oranje-Blauw. Maar dichtbij huis de situatie regulariseren van mensen die tussen de oude en de nieuwe asielwet zijn gevallen, dat zien de Oranje-Blauwen niet zitten. De toekomst ziet er ferm, hard ......en niet al te warm uit.

Met een aantal spirit'ers uit Oost- en West-Vlaanderen stapten we mee op ("die in de witte jasjes!"). De spirit-delegatie werd aangevoerd door senator Geert Lambert, Gents gemeenteraadslid en spirit-fractieleidster Annelies Storms, het West-Vlaams provincieraadslid Jasmijn Bonte en Vlaams parlementslid Jan Roegiers.

Eerste foto's en filmpjes op Indymedia Oost-Vlaanderen (21.10.2007) en daarna alles mooi gegroepeerd op Indymedia België (22.10.2007).

Nablog 22.10.2007: kleine aanvulling (witte jasjes!) en koppelingen naar nieuw beeldmateriaal op Indymedia.

vrijdag 19 oktober 2007

Verstandig regeren is ook mensen zonder papieren regulariseren

Spirit roept op tot deelname aan de manifestatie van de Unie voor Mensen zonder Papieren (UDEP-Gent) nu zondag 21 oktober om 14u op het Woodrow Wilsonplein (de Zuid) in Gent-Centrum. Van daar vertrekt de betoging richting Vrijdagmarkt.

UDEP - Gent

De jeugd van tegenwoordig

Voor Oranje-Blauw toeslaat en wil dat alle spelende kinderen aan de Vlarem-geluidsnormen voldoen. En voor alle jongeren potentiële criminelen zijn, klaar voor de bootcamps (heropvoedingskampen) van JMDD en Co. En voor Orange-Bleu gemakkelijk werk wil verschaffen door sneller jeugdgevangenissen dan sociale woningen te bouwen.

Daarvoor dus, nog rap de Dag van de Jeugdbeweging mee-beleven. Met een welgemeende 'dank u' aan al die jeugd in beweging. Voilà! Merci!

donderdag 18 oktober 2007

Spirit blijft rijden

De twee Amerikaanse Marsjeeps Spirit en Opportunity zullen nog tot 2009 op het oppervlak van de Rode Planeet Mars werken. (Nasa 15.10.2007, De Tijd en Het Laatste Nieuws 17.10.2007)

Spirit onderzoekt rotsen op de Rode Planeet (Beeld: NASA/JPL-Caltech)

De twee onverwoestbare robots landden begin 2004 op Mars. Het was de bedoeling dat ze 90 dagen actief waren, maar hun missie is nu al voor de vijfde keer verlengd tot eind 2009. Ja, met zo'n missie en met namen als Spirit en Opportunity hou je het wel lang vol. En overleef je ook stofstormen, hoogten en laagten, licht en duisternis, communicatieproblemen, technische pannes en obstakels op de weg.

Ondanks 'enkele ouderdomsverschijnselen' kunnen de ruimtewagentjes nog 'belangrijke wetenschappelijke resultaten leveren'. De NASA had 'zelfs in haar stoutste dromen niet verwacht dat de twee robots het zo lang zouden volhouden.' De Spirit heeft al acht kilometer gereden en 102.000 foto's gestuurd. De Opportunity bolde al meer dan tien kilometer.

Onze lieveling Spirit luidt zijn derde Marsjaar in en blijft dus rijden, alvast nog méér dan 20 aardmaanden. En oh ja, elke gelijkenis met aardse toestanden is louter...... je weet wel.

Meer info (in het Nederlands!) via Volkssterrenwacht Urania

woensdag 17 oktober 2007

Oranje-blauwe armoedebestrijding?

Lezersbrief van Jan Béghin, Brussels parlementslid sp. a-spirit (De Standaard 17.10.2007)

"Wat doen de Belgische federale onderhandelaars op de Werelddag van Verzet tegen Armoede? Onderhandelen over communautaire kwesties. Terwijl anderhalf miljoen Belgen in armoede leven. Willen de regeringspartijen eigenlijk wel een billijke samenleving vormen?

De vrijmaking van de energiemarkt leidt tot prijsverhogingen. Verwarmen zal binnenkort meer kosten. Zo ook huisvesting en voeding. Drie basisbehoeften worden in de nabije toekomst duurder. Als daar niet wordt ingegrepen, zullen de armoedecijfers blijven stijgen.


Wat kan een overheid daaraan doen? Veel. Neem nu de minimumuitkeringen. Die liggen ondertussen 24 procent onder de armoedegrens. Beschamend. Het optrekken van de minimumuitkeringen met 25 procent zodat ze net boven de armoedegrens (775 euro voor een alleenstaande) uitkomen, dàt zijn pas fundamentele maatregelen voor de vorming van een nieuwe regering. Maar over dergelijke kwesties hoor je de oranje-blauwe onderhandelaars met geen woord reppen.


En waar blijven de duizenden sociale woningen die in de verschillende gewesten werden aangekondigd? Onze buurlanden hebben gemiddeld dubbel zoveel sociale woningen als wij. Of ze voorzien een huisvestingspremie naast een minimumuitkering.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie het ergst van heel België. In de hoofdstad van Europa leeft 28 procent van de bevolking in armoede. De uitstroom van niet-gediplomeerde jongeren tart in Brussel alle verbeelding. Discriminatie op de arbeidsmarkt is er reëel.

Kunnen de federale onderhandelaars het nu eens over de echte problemen in dit land hebben?"


Jan Béghin, Brussels parlementslid sp.a-spirit

maandag 15 oktober 2007

Het klimaatscenario van Ecopower

15 oktober is Blog Actie Dag en alle bloggers ter wereld worden verzocht om over het milieu te schrijven. Ik heb gisteren eigenlijk al mijn best gedaan toen ik - om in de sfeer van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen te blijven - de road movie 'Voedselkilometers en Biobrandstoffen' signaleerde.

Bloggers Unite - Blog Action Day

Maar nu op de valreep van 15.10.2007 toch nog een (voor) aankondiging. Ecopower cvba heeft een klimaatscenario (PowerPost 19) en stelt dat donderdag a.s. in Gent voor aan zijn coöperanten. Nadien ook in Mechelen en Hasselt. Samengevat: decentrale electriciteitsproductie, in elke gemeente 5 MW, 50% minder verbruik, en nog wel het één en ander.

zondag 14 oktober 2007

Biobrandstof voor mijn voedselkilometer?

Hoeveel (vlieg)kilometers heeft mijn tomaat al achter de rug voor hij op mijn bord ligt? En hoeveel hectare landbouwgrond werd opgeofferd voor biobrandstof om mijn tomaat tot hier te transporteren? Helpen streekeigen en seizoensgebonden producten?

Dit en andere prangende vragen en pertinente antwoorden van gepatenteerde experten op het derde Millenniumdebat op donderdag 19 oktober vanaf 19.30u in de Lakenhalle van het Belfort (van Gent natuurlijk). Het Gents Overleg Noord-Zuid (GONZ) , de koepel van Gentse Noord-Zuid organisaties, organiseert. Moderator is MO*-hoofdredacteur Gie Goris. Inkom gratis. Iedereen welkom natuurlijk.

Isabelle Vertriest (Oxfam Wereldwinkels) en Peter Van Bossuyt (Boerenbond) debatteren over de Voedselkilometers en de Biobrandstoffen. Prof. Wim Soetaert (UGent, Ghent Bio-energy Valley) en Sam Vanden Plas (WWF) wisselen van gedachten over biobrandstoffen.

Programma hierboven en ook op Allesovergent

woensdag 10 oktober 2007

Werelddag van verzet tegen extreme armoede 17.10.2007

Op 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Samenkomst in open lucht aan de Steen van de Mensenrechten op het Sint-Pietersplein (niet in het Vaticaan, maar in Gent natuurlijk) van 19u tot 20u. Elke solidaire mens welkom. Gratis uiteraard.

De Steen van de Mensenrechten, Sint-Pietersplein (Gent)
Het programma vind je hier. Het Gents wereldkoor Karibu warmt de boel al muzikaal op van 18.45u tot 19u.

En nu we in ons 'kleen landje' toch met petities allerhande zeulen :-) ! Er loopt via internet ook een wereldwijde oproep tot solidariteit met de armen. En die heeft wel al 106.000 ondertekenaars (op 12.10.2007). Als je dus toch bezig bent met je solidariteit te betuigen, vergeet de armen niet, luister naar hen....en teken (ook) deze online petitie. Dat kan tot 17 oktober. Doen!

www.armstenaanhetwoord.be , www.17oktober.be , vlaamse netwerk armoede

Nablog 12.10.2007 : teveel s-woorden in de oorspronkelijke tekst.

zondag 7 oktober 2007

Ook exoten leveren flink werk

Je zal maar Mohammed heten en via een interimkantoor werk zoeken. Interimkantoren discrimineren.... op vraag van hun opdrachtgevers, zo bleek vorige week. KifKif bond de kat de bel aan. Volgens een uitgelekte mail zou de Deutsche Bank geen "exoten" als interimkrachten gewenst hebben. KifKif daagt Deutsche Bank voor de rechtbank wegens racisme.


Er wordt nog wat gepingpongd tussen het uitzendkantoor MailProfs en de Deutsche Bank over wie nu waar verantwoordelijk voor is. Maar ondertussen bevestigen twee 'klokkenluiders' uit de sector op de VRT (Terzake, 05.10.2007) en in De Standaard (DS, 06.10.2007) dat discriminatie - op vraag van het bedrijfsleven - courant is. Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk (sp.a) beloofde in Terzake via de sociale inspectie op te treden van zodra hij over concrete getuigenissen beschikte. Wordt vervolgd.

KifKif lanceerde verder een vijfpuntennoodprogramma tegen racisme in de uitzendsector. Eén van de noodpunten is een parlementaire onderzoekscommissie. Het krijgt hierin de steun van spirit.

" Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers zal namens spirit deze week een voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie binnen het Vlaams Parlement indienen. Daarmee steunt de partij het voorstel van de interculturele organisatie Kif Kif.

Het racisme binnen de uitzendsector was de voorbije dagen niet uit het nieuws weg te branden. Een mail van Deutsche Bank en de getuigenis van twee “klokkenluiders” uit de interimsector tonen aan dat er wel degelijk een hardnekkige vorm van discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat, ondanks vroeger gemaakte afspraken en charters allerhande.

Uit cijfers van Federgon (Federatie van Partners voor Werk) blijkt dat de interimsector in 2006 niet minder dan 3,383 miljard euro omzet boekte. Het is daarmee één van de belangrijkste en snelstgroeiende economische sectoren van het land. Spirit aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie en racisme en al zeker niet in een sector van die schaalgrootte.

Omdat deze vorm van racisme alsmaar weer naar boven komt is Roegiers ervan overtuigd dat een parlementaire onderzoekscommissie de beste manier is om voor eens en altijd het aanwezige systeem van dergelijke (discrete) discriminatoire afspraken tussen ondernemingen aan het licht te brengen. De links-liberaal hoopt dat via hoorzittingen en veldonderzoek kan worden nagegaan welke wetgevende en decretale afspraken worden overtreden en welke maatregelen genomen dienen te worden. "

(Persbericht spirit, 7 oktober 2007)


dinsdag 2 oktober 2007

Try hard 2

Nu nog in Brussel, Halle en Vilvoorde.......
... binnenkort op het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen?

Nog 6 dagen, voor het Filmfestival hé! Van 9 tot 20 oktober 2007

www.filmfestival.be
en www.canarypete.be (cartoonist Canary Pete)