zondag 30 december 2007

Hoop en toekomst

Doorbreek de kou
van de kille samenleving
en zoek de warmte op
van vriendschap en genegenheid.

Doorbreek de duisternis
van de blinde zakelijkheid
en zoek het licht
van hoop en toekomst.

Antoon Vandeputte (via Uitgeverij Muurkranten)

Vlaanderen: liever schuldenvrij dan sociaal? (Bart Caron)

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (spirit) schreef 'Vlaanderen: liever schuldenvrij dan sociaal?' (Webstek Bart Caron, 29.12.2007), ook verschenen als opiniestuk in De Morgen, 29.12.2007, maar onder een duidelijker titel 'Vlaanderen: liever sociaal dan schuldenvrij'. Ik treed Bart Caron volmondig bij en zet daarom zijn hele nieuwjaarsbrief voor een sociaal Vlaanderen in 2008 hieronder.

"Is een schuldenvrij Vlaanderen belangrijker dan schuldenvrije Vlamingen? De minister van begroting liet gisteren weten dat Vlaanderen tegen Kerstmis 2008 schuldenvrij is. En dat de begroting dit jaar met een dik overschot afsluit. Moet ik nu hoera roepen? Het roept bij mij eerder een gevoel van verontwaardiging op. Dat zou misschien niet mogen bij een lid van de meerderheid (in het Vlaams parlement).

En toch ben ik verontwaardigd. Omdat het rijke Vlaanderen tal van sociale problemen niet opgelost krijgt of telkens weer vergoelijkt. Ik heb het over sociale noden en wachtlijsten in de zorg: ouderen die een rusthuis zoeken, personen in armoede, ouders op zoek naar kinderopvang, kinderen en jongeren met ernstige problemen, personen met een handicap …

Neem die laatste groep. Zo’n 9.000 dossiers staan op de wachtlijst van de dringende zorgvragen. Er worden inspanningen gedaan, maar de bijkomende middelen – zo’n 32 miljoen euro per jaar – zijn verdienstelijk, maar onvoldoende. Aan het huidige tempo zal het zowat 30 jaar duren voor die vragen zijn opgelost. Een cynicus zou stellen dat de tijd sneller werkt dan de overheid, en de zorgvragen vanzelf opgelost geraken.

En de probleemjongeren. Er worden in aller ijl gesloten plaatsen gecreëerd om gewelddadige jongeren op te sluiten, desnoods in tijdelijke verblijven. En dat alleen omdat daders van die gewelddaden zo zichtbaar zijn, opgevoerd door spektakelzoekende media. Er komen zelfs speciale jeugdgevangenissen. Ondertussen zijn er honderden wanhopige ouders en jeugdconsulenten die geen hulp vinden. En dat terwijl iedereen weet dat snelle hulpverlening potentiële problemen voorkomt. Ook de ambulante hulpverlening en de semi-residentiêle hulp blijft met lange wachtlijsten worstelen. En zo geraken jongeren van de regen in de drop. Ze krijgen pas hulp als ze al in een (te) gevorderd stadium zitten. Het illustreert de visie van vele politici: de bescherming van de samenleving gaat boven het herstel van de jongeren. Of, we moffelen de problemen weg, voor een tijdje toch.

En dit. Hebt u al eens moeten zoeken naar een plaats voor een ouder die niet meer goed te been is, of een beetje sukkelt? Gelukkig functioneert de thuiszorg zeer behoorlijk. Maar eenmaal het thuis niet meer kan, worden de problemen groot. Er wordt eerst gezocht naar een kortverblijf en als het niet anders meer kan naar een Rust- en Verzorgingstehuis. Enkele jaren geduld moet je vaak wel hebben.

En de sociale woningbouw? We hebben procentueel één van de laagste percentages sociale woningen van Europa. Vandaag staan zowat 93.000 gezinnen staat op een wachtlijst als huurder van een sociale woning. Aan het huidige tempo van zowat 2.000 nieuwe woningen per jaar zal het ook vele decennia duren voor de problemen zijn opgelost. Of zal het ook hier vanzelf wel opgelost raken …

En dan het armoedebeleid. Net als de vorige beleidsdomeinen, is het goed bestudeerd: er zijn talrijke statistieken en rapporten. En er is zelfs al tien jaar een Vlaamse minister bevoegd voor armoede, en een Strategisch Plan. Maar ja, wat zijn we met deze dure documenten als er op terrein weinig of niks verandert? Zowat 14,5 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Tegenslag, echtscheiding, minder talenten of kansen .. Er kunnen veel oorzaken zijn. Zie het stijgend aantal mensen dat terechtkomt bij het OCMW voor budgetbegeleiding of schuldbemiddeling omdat ze te maken hebben met ‘overmatige schuldenlast’. Bij de Nationale Bank zijn er 500.000 dossiers van wanbetalingen bij consumentenkredieten en hypothecaire leningen. OCMW’s proberen mensen te begeleiden om zelf hun problemen te boven te komen, maar ook zij kunnen niet iedereen meer helpen. Het is ronduit schandalig dat de Vlaamse overheid deze problemen op zijn beloop laat. Ik zwijg dan nog over de federale staat, die een veel strengere wetgeving over kredietverstrekking moet beslissen en de uitkeringen moet verhogen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de geestelijke gezondheid, de problemen van mensen zonder thuis, de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, over de gezondheidszorg, het tekort aan plaatsen in de gesubsidieerde kinderopvang, enz.

In het onderwijs worden grote inspanningen gedaan om iedereen mee te trekken. Gelijke onderwijskansen zijn hot. We proberen iedereen aan te zetten diploma te halen. En toch is het onderwijssysteem onrechtvaardig. Wie slim is, geraakt ver. Het loon nadien weerspiegelt dezelfde verhoudingen. Waarom moet iemand met minder talenten veel sneller een zorgenkind zijn?

Er is een soort gewenning ontstaan. Zowel bij het publiek als de politiek. Of is het gelatenheid? Velen accepteren dat er in onze samenleving een zekere ‘uitval’ is. Verontwaardigd ben ik daarover. Ik wil een sociale samenleving. We moeten doelen scherp stellen en nieuwe concepten lanceren: zorggarantie, jobactivering, woonzekerheid, de maximumfactuur in de zorg, voorrang aan armoedebestrijding. En de regelgeving moderniseren.

Waarom hapert het? Uiteraard zijn er ideologische tegenstellingen en naijver tussen ministers en partijen. Maar in de politiek primeren het kortetermijndenken en het vlugge succes.
Kan het anders? Vlaanderen is volgend jaar zowat schuldenvrij. Prima. Maar zou het erg zijn als we een beetje schulden zouden hebben omdat we steviger investeren in sociale woningen, in de gehandicaptenzorg, in rusthuisplaatsen, in de opvang van probleemjongeren, in kinderopvang, in armoedebestrijding? Zou dat geen mooi Kerstcadeau zijn voor 2008? Ik kies voor die kleine schuld, liever dan voor de fetisj dat we dan schuldenvrij zijn. Veel Vlamingen zijn dat niet. We leven toch in één van de rijkste regio’s van de wereld? Ik ben verontwaardigd.
PS Is er al een bestemming voor het begrotingsoverschot van 780 miljoen euro van 2007? "

Bart Caron (Vlaams volksvertegenwoordiger - spirit) www.bartcaron.be

zaterdag 29 december 2007

De moord op Benazir Bhutto

Klopt dat wel? 'Benazir Bhutto werd gedood door een zelfmoordaanslag' zegt de Pakistaanse regering. Ze had dit, ze had dat. Ja, dat zal allemaal wel.

Maar dat er geen schietpartij aan voorafging zoals de Pakistaanse regering ons zou willen doen geloven? En deze beelden via The Guardian dan? Alleen maar (hm) een zelfmoordterrorist die zichzelf, de Pakistaanse oppositieleidster en de omstaanders opblaast?

Benazir Bhutto (Bron: Wikipedia)
De moord op Benazir Bhutto (The Guardian, 28.12.2007)

vrijdag 28 december 2007

De shockdoctrine (Naomi Klein)

Ik zit halfweg het jongste boek van Naomi Klein. Razend interessant. Ik ben benieuwd of er ook en hoe een Belgische shock 2007 of 2008 zou kunnen bestaan. Soms lijkt het er wel naar.

In 'De shockdoctrine, De opkomst van rampenkapitalisme' beschrijft Naomi Klein aan de hand van eigen onderzoek de gevolgen van de strategie van Westerse grootmachten om wereldwijd kapitalistisch gestuurde economieën in te stellen. Dit doet ze aan de hand van de metafoor van de tabula rasa, het ‘blanco land’, waarop een gebied of een land opnieuw vormgegeven kan worden, ten voordele van het kapitalisme en ten koste van lokale (kleinschalige) economie en culturele eigenheid.

Naomi Klein deed onderzoek in onder meer Irak, Azië, New Orleans en Argentinië, en toont hoe zogenoemde ‘shocks’ worden gebruikt om een land leeg te maken. Zoals de shock van oorlog in Irak, de economische shock in Latijns-Amerika en de shock van natuurrampen in het tsunamigebied in Azië, en in New Orleans na de orkaan Katrina.

De shockdoctrine, De opkomst van rampenkapitalisme
Vertaald door Dick Lagrand en Marjolijn Stoltenkamp
isbn 9789044509182, 670 pagina’s
Prijs € 24,90

Webstek Naomi Klein
Naomi Klein , The Shock Doctrine (Guardian Unlimited)

donderdag 27 december 2007

Belgische shock 1830

En wat schreef ik hier in Allons enfants de la patrie op 26 juli 2007? Dat Leterme er niet zo ver naast zat toen hij de Marseillaise zong in plaats van de Brabançonne. Dat bij de Belgische Revolutie in 1830 eerst de Franse vlaggen wapperden in Brussel en pas later de Belgische.

Nu krijg ik nog gelijk ook van eminente historici. 'Volgens nieuw historisch onderzoek wilde de echte stichter van het vaderland, Alexandre Gendebien [zie afbeelding], het België van 1830 bij Frankrijk aanhechten' aldus historicus Marc Reynebeau in zijn recensie (DS 27.12.2007) over het recent verschenen boek van professor Helmut Gaus, die dit najaar met emeritaat ging aan de Gentse universiteit.

In 'Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830' ontkracht Helmut Gaus het verhaal dat patriottische jongelui in 1830 in de Brusselse Muntschouwburg in de ban geraakten van een gloedvolle aria in de opera De stomme van Portici, een opstand begonnen tegen de Nederlandse koning Willem I, en de onafhankelijkheid uitriepen.

'Meer dan een romantische mythe is dat niet. De opstand was niet zomaar een ingeving van het moment. Er ging een zorgvuldige planning in een tot nu toe geheim gebleven complot aan vooraf. Centraal daarin stond de advocaat Alexandre Gendebien uit Bergen, wiens familie rijk was geworden in de mijnbouw, samen met zijn Brusselse collega Sylvain Van de Weyer. Als democraten en republikeinen zagen zij België het liefst deel worden van Frankrijk.' vervolgt Mark Reynebeau.

Volgende ingrediënten van de revolutie passeren in het boek van Gaus de revue. Incidenten, georganiseerd geweld, ingehuurde knokploegen, omkoperij, privé-milities, infiltratie, politieke manipulatie en recuperatie, vlaggengezwaai, het monsterverbond van liberalen en katholieken, het werk achter de schermen, Europese geopolitiek anno 1830, een revolutie die haar ouders opeet. Ah, heerlijk spannend. Ga ik beslist lezen :-)

'Door een heel precieze en meticuleuze reconstructie van het dag aan dag gebeuren in Brussel vanaf de opvoering van de Stomme van Portici op 25 augustus 1830 weet de auteur een heel scherp licht te werpen op de organisatie en het management van de revolutie. Het wordt overduidelijk dat slechts enkele mensen, met vooraan A. Gendebien, een proces hebben in gang gezet waarvoor aanvankelijk heel weinig enthousiasme bestond, noch bij de Brusselse bevolking noch bij een groot deel van de grootgrondbezitters of de burgerij. Het is verbluffend te zien hoe weinig mensen, met wat financiële slagkracht, en wat getalenteerde volksmenners, een revolutie konden in gang zetten.' aldus de uitgever

Helmut Gaus, “Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830,, Academia Press, Gent, 80 blz., 12 euro

dinsdag 25 december 2007

zondag 23 december 2007

Stad Gent investeert in cultuur

Het heeft zijn tijd wel geduurd, maar het stadsbestuur heeft de voorbije week dan toch haar begroting voorgesteld. Donderdag jongstleden was het de beurt aan onze schepen Lieven Decaluwe (spirit) om zijn begroting voor cultuur, toerisme en feesten voor te stellen.

In De Gentenaar online 21.12.2007 presenteerde Karel Van Keymeulen al de krachtlijnen van de begrotingsplannen.

Op onze Gentse spirit-webstek (spiritbericht 22.12.2007) vindt de geïnteresseerde een nog vollediger en gedetailleerder overzicht.

Stad investeert 66 miljoen in cultuur (De Gentenaar online 21.12.2007)
Lieven Decaluwe stelt begroting Cultuur, Toerisme en Feesten voor (spiritbericht 22.12.2007)

donderdag 20 december 2007

't Eigenbelang wil Onze Vrienden niet

Het was te verwachten dat 't Eigenbelang klacht zou indienen, of er toch mee dreigen, tegen de kerstactie "Laat Onze Vrienden Blijven".

We kunnen onze West-Vlaamse vrienden geruststellen. 't Eigenbelang gebruikt hier een beproefde tactiek: klacht indienen of er toch mee dreigen. We zijn het hier in Gent al wat gewoon. De helft van Gent - bij wijze van spreken - is al door hun (bijna-)klachtenmolen gedraaid: van de sp.a-schepenen Balthazar, Coddens en Pehlivan tot scholen van alle netten, van het Geuzenhuis tot pastoor De Meyer van de Regenboogkerk in de Forelstraat. Een zeldzame keer haalt 't Eigenbelang haar slag thuis, andere keren komt er niets van en soms ook krijgen ze nul op het rekwest.

Hieronder de reactie van LOVB op de dreiging van 't Eigenbelang. (Bron: Politics.be 20.12.2007)
---------------------------
"L.O.V.B.: Eerste reactie op de dreiging van Vlaams Belang om klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”

(20/12/2007) Tot onze verbazing hebben we deze namiddag vernomen dat Vlaams Belang West-Vlaanderen dreigt een klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”.

Uiteraard laten wij ons niet afschrikken door dit dreigement. De reeds opgestarte kerstactie zal normaal verder gezet worden, zoals oorspronkelijk gepland. We voelen ons bovendien gesteund door de vele enthousiaste en warm menselijke reacties, zowel van burgers als van ondernemingen.

We zijn wel gechoqueerd door de dreiging van Vlaams Belang ook klacht in te dienen tegen bedrijven die aan dit initiatief meewerken. De laatste jaren tracht Vlaams Belang zich nochtans te profileren als een ondernemingsvriendelijke partij. Deze vervolgzucht bewijst echter dat die opstelling slechts een pose is en dat vreemdelingenhaat nog steeds de ware drijfveer van Vlaams Belang is.

Zij zouden moeten weten dat er in de bedrijfswereld hoe langer hoe meer een consensus aan het ontstaan is dat een brede regularisatie, individueel of algemeen, noodzakelijk is. Werkwillige, ingeburgerde asielzoekers uit het land zetten op een moment dat zeer veel van onze bedrijven wanhopig op zoek zijn naar werknemers is een sociaaleconomische aberratie.

Bovendien is er ook politiek een kentering waar te nemen. Hierbij verwijzen we naar een passage van het oranje-blauwe preakkoord over asiel en migratie: “Eenmalig en uitzonderlijk krijgen mensen zonder een wettige verblijfsvergunning de kans een tijdelijk arbeids- en verblijfsrecht te verwerven; deze maatregel geldt alleen voor personen die sinds 1 januari 2006 in ons land verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben”.

Deze dreiging van Vlaams Belang slaat ons helemaal niet uit ons lood. Wij zetten door en betreuren het fundamentalisme van Vlaams Belang."

www.laatonzevriendenblijven.be

Autodelen heeft toekomst in Gent (Cambio-autodelen 6)

Op dit moment heeft het autodelenproject Cambio Gent meer dan 650 gebruikers die gebruik kunnen maken van 26 wagens, verspreid over 9 standplaatsen. Zie onderstaande kaart waar de recentste standplaats Dampoort nog moet ingekleurd worden.

De huidige standplaatsen zijn : Hendrika (tijdelijk verhuisd naar Astridlaan wegens de werken aan het Sint-Pietersstation),Visserij, Rabot, Muinkpark, Rozemarijn, Speurder, MIAT (tijdelijk verhuisd naar Joremaaie), Poel en sinds dinsdag 18.12.2007 ook Dampoort. De samenwerking met de stad verloopt daarbij optimaal (getuige de +/- vlekkeloze verhuizen van de laatste maanden, nl. Hendrika, MIAT en Poel.... zij het in dat geval slechts 30tal meter).

In 2008 hoopt Cambio naast het uitbreiden van het wagenpark (meer wagens en ook een eerste zevenzitter) ook verder richting rand te trekken. Na Ledeberg en Sint-Amandsberg in 2007 staan verder op de planning Gentbrugge, Brugsepoort, Mariakerke.

Het autodelenproject Autopia, ook actief in Gent, werkt op een andere manier. Zij ondersteunen mensen die hun eigen wagen wensen te delen met vrienden of kennissen.

woensdag 19 december 2007

Autodelen aan de Dampoort (Cambio-autodelen 5)

Goed nieuws voor autodelers, aangesloten bij Cambio.
Aan Gent Dampoort werd gisteren 18.12.2007 een nieuwe standplaats van Cambio-autodelen geopend. Op het Antwerpenplein (Piljorijnstraat, recht tegenover de nog-steeds-GB) staan nu eveneens 2 wagens ter beschikking.

Daarmee stelt Cambio Gent op dit moment 26 wagens ter beschikking op 9 standplaatsen verspreid over de stad en kunnen de meer dan 650 Cambio-autodelers - na Ledeberg (aan Speurder) - nu ook in Sint-Amandsberg dichter bij huis terecht voor het ophalen van een wagen.

www.cambio.be

Nablog 20.12.2006: Cijfers aangevuld, nl. 650 autodelers, 26 wagens, 9 standplaatsen.

Voor mij een karaf water

"Drinkbaar water voor iedereen", een keigoede Music for Life-actie van het Rode Kruis en Studio Brussel om de aandacht te vestigen op de meer dan 1 miljard mensen die géén toegang tot drinkbaar water hebben. En het is niet de eerste NGO die hamert op het recht op drinkbaar water.

Met de steun van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen kan je deze waterkaraf kopen aan 5 euro + 1 euro verzendingskost. De netto-opbrengst van de karaffenverkoop gaat integraal naar waterprojecten in de derde wereld.

Leuk is dat een collega op mijn werk helemaal in haar ééntje een verkoop van die karaffen is gestart, met enig succes. Ze heeft zelfs mij kunnen overtuigen om zo'n karaf voor onder de kerstboom te kopen.

"Vers drinkwater. Thuis gebotteld" staat er vast op geprint. Dat zag ik wel zitten. Een statement. Maar die sticker van Music for Life en Studio Brussel was er mij toch teveel aan. Maar die haal je er gemakkelijk af. Oef. Liefst niet teveel gesticker en gesponsor.
't Mag simpel blijven.En zo klaar als kraantjeswater!

www.stubru.be/musicforlife
www.versdrinkwater.be/

dinsdag 18 december 2007

Laat onze vrienden blijven

Zij zijn niet te tellen, de West-Vlamingen die in Gent, de hoofdstad van de Vlaanders, (politiek) asiel hebben gekregen en hier bijdragen tot onze Gentse 'Gouden Eeuw'.

Als tegenprestatie zal ik maar eens reclame maken voor "Laat Onze Vrienden Blijven" www.laatonzevriendenblijven.be, een West-Vlaamse beweging die opkomt voor een humaan asielbeleid. In De Morgen van 18.12.2007 verscheen een paginagroot interview met hun gedreven woordvoerder Frank Wauters (midden op de foto, met bril)

Stille optocht voor een menselijk asielbeleid (Roeselare - 30.03.2007)
Die beweging ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers en heeft nu een bescheiden financieel steunfonds opgericht. Hiermee wordt gemikt op de specifieke doelgroep van uitgeprocedeerde asielzoekers die hier reeds jarenlang verblijven, goed geïntegreerd zijn en op dit moment middelen te kort hebben om te overleven. Er is in ons land immers geen enkele instantie die deze doelgroep financieel bijspringt.

Politiek is er een hoe langer hoe bredere consensus aan het ontstaan dat er een oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden gevonden. Ondertussen blijft de financiële situatie van deze mensen echter uiterst precair.

Daarom vragen de initiatiefnemers aan particulieren en bedrijven om een bedrag te storten op de Laat Onze Vrienden Blijven bankrekening nr. 363-0255983-40, met als mededeling “LOVB KERST".

Het ingezamelde geld zal op een correcte en transparante manier gebruikt worden. Er wordt gewerkt met een volledig open boekhouding. Er wordt enkel financiële steun verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de initiatiefnemers het dossier kennen, en enkel op basis van vaste criteria. Ze hanteren vier verschillende criteria: financiële steun voor gezinnen zonder kostwinner, huurwaarborg bij verplichte verhuizing wegens het gemis van een legaal verblijfsstatuut, terugbetaling van medicatie en inschrijvingsgeld voor Nederlandse lessen.

Meer informatie op www.laatonzevriendenblijven.be

zaterdag 15 december 2007

Fietspunt Gent Sint-Pieters

In de Voskenslaan 27 huist sinds najaar 2007 Max Mobiel met het Fietspunt Gent Sint-Pieters . Met dat initiatief willen de verenigde Gentse, federale en Vlaamse overheden, samen met de NMBS, het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer bevorderen.
Medewerkers Max Mobiel (Foto Max Mobiel 03.10.2007)
Waarvoor kan je er allemaal terecht? Fietsstallingen in de stationsbuurt, fietsenverhuur.... en fietsreparaties wat mij op dit moment het meest interesseert.

Niets vervelenders in de winterperiode dan een lichtinstallatie op je fiets die het niet doet. En de jongste weken deed mijn louter-trapkracht-lichtinstallatie-zonder-batterijen het één op de twee keer doodleuk niet. Behoorlijk stresserend. Gevaarlijk sowieso. Maar ook niets belachelijkers dan net op zo'n moment gevangen te worden in een sensibiliserende of preventieve of repressieve politiefuik. En dan maar schaapachtig aan die politievrouw of -man uitleggen "maar daarnet brandde mijn licht nog!". Dat zeggen ze allemaal, mijnheer. Zoek een ander excuus.

Gelukkig is er nu ook een Fietspunt waar je terecht kan voor kleine fietsherstellingen. Woensdagnamiddag mijn fiets daar binnen gestoken, donderdagvoormiddag mocht ik er al om. Fietslicht definitief hersteld (alle slagen licht), versnellingen wat bijgesteld, zadel vastgezet, banden opgepompt. Voor 9 euro en een beetje. Service, mannen! En dat elke werkdag van 7 tot 19 uur.

Fietsers en fiets-treinpendelaars, allen daarheen!

www.max-mobiel.be
Fietspunt Gent Sint-Pieters

vrijdag 14 december 2007

In een land waar vrede geen punt is

Dinsdag 11.12.2007 is het Israëlische leger opnieuw Gaza binnengevallen. Begin december 2007 brachten drie Vlaamse parlementsleden Wouter De Vriendt, Jan Roegiers en Johan Verstreken samen met Brigitte Herremans van Broederlijk Delen een informatiereis in Israël/Palestina. Jan Roegiers hield daar een webdagboek en een videodagboek over bij.

De parlementsleden schreven hun indrukken neer in een gezamenlijke bijdrage voor De Standaard (12.12.2007) : 'In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp'.

De volledige tekst van Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen! en voorzitter van de Interparlementaire Unie Palestina; Jan Roegiers, Vlaams Parlementslid spirit, Johan Verstreken, Vlaams Parlementslid CD&V kan je hier lezen via de webstek van Jan Roegiers.

Muurschildering op de Apartheidsmuur, aan het checkpoint bij Noord-Betlehem (foto ICB)

donderdag 13 december 2007

De Finnen komen (12.12.2007 - 15.12.2007)

Woensdag 12.12. met een groupie van 4 naar het openingsconcert geweest van Etoiles Polaires - Finse muziek en mediakunst dankzij vrijkaarten van en via organisatoren, Vooruit, De Gentenaar en Gentblogt. Bedankt lieve sponsors.

Ja, ‘t was mooi. Jeronimo geeft op Gentblogt de sfeer van die avond goed weer. Kimmo Pohjonen is een sjamaan en Marita Liulia is de koningin van de Finse multimedia, zoals ze zeggen.

Ja, nu is het echt winter en de poolsterren lonken.

dinsdag 11 december 2007

Geen hoofddoekenverbod voor Gents OCMW-personeel

Spirit-persbericht 11.12.2007
Spirit tevreden dat er geen hoofddoekenverbod komt voor Gents OCMW-personeel

Spirit-OCMW-raadslid Cédric Verschooten keurde deze avond in de OCMW-raad een voorstel van Groen! goed. Deze motie laat het dragen van uiterlijke religieuze, ideologische en filosofische kentekenen expliciet toe. Spirit houdt hiermee consequent haar standpunt aan zoals in de gemeenteraad.

Eerder deze maand keurde de gemeenteraad met een wisselmeerderheid van Open VLD, Vlaams Belang, CD&V een verbod op hoofddoeken goed. In navolging van de gemeenteraad legde Groen! een motie neer om dergelijk verbod binnen het OCMW niet mogelijk te maken.

Volgens spirit-raadslid Verschooten betekent een verbod een serieuze blamage aan het adres van het hardwerkend personeel van het OCMW. Voor spirit tellen de individuele capaciteiten van iedere medewerker. Een personeelslid moet neutraal zijn in de uitoefening van zijn functie en dan heeft het geen belang of hij een kruisje, een hoofddoek of een speldje van ‘kom op tegen kanker’ draagt.

Het OCMW hanteert een diversiteitbeleid en een human resources management, waarbij de talenten, de vaardigheden en de eigenheid van de personeelsleden centraal staan. Een dergelijk verbod invoeren zou dan ook haaks op dit beleid staan.

“Voorzitter Versnick verwijst graag naar het OCMW dat als een zus van de stad moet worden gezien en niet als satelliet. Welnu, een zus kan dan autonoom beslissen, ook als haar grote broer dat niet wil, dat ze een hoofddoek gaat dragen”, aldus Cédric Verschooten.

Nationaal spirit-voorzitter Bettina Geysen steunt de Gentse afdeling in haar verzet tegen een verbod: “Ik ben nog altijd ontzet over de goedkeuring van het verbod in de gemeenteraad. Blijkbaar leven we in een samenleving die niet tolerant genoeg is om zichtbare verschillen tussen mensen te verdragen. Met het toestaan van de hoofddoek voor OCMW-personeel geeft spirit Gent een duidelijk signaal dat niet alle Gentenaars Vlaams Belang achterna lopen.”

maandag 10 december 2007

Vredeswake op 23.12.2007

Grappige cartoon om de Vredeswake van zondag 23 december 2007 (17u–18u) op de hoek van de Veldstraat en de Cataloniestraat aan te kondigen.

De organisatoren (Gents Actieplatform Palestina, Vrede vzw en Gents Wereldkoor Karibu) brengen een live evocatie van een kerststal in het decor van Betlehem anno 2007, inclusief de Israëlische apartheidsmuur. Karibu zingt vredesmuziek.

De kerstperiode is het traditionele moment voor vredeswakes. Daarin neemt de kerststal vaak een centrale plaats in, zoals ze eeuwen geleden in Betlehem zou gestaan hebben. De stal was de laatste toevlucht voor Maria, omdat de andere deuren voor haar gesloten bleven.

Het bijbelse verhaal is genoeg bekend, maar het kent bijna een heruitgave in deze 21ste eeuw. Ook nu bevallen Palestijnse vrouwen in moeilijke omstandigheden, omdat de Israëlische controleposten het dagelijkse leven, ook medische zorgen dus, fel bemoeilijken.

In het oude verhaal kwamen herders en wijzen op bezoek. Wie nu in Betlehem een pasgeborene wil bezoeken, moet bij manier van spreken "de Muur doen". Onze Gentse volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit), net terug van een informatiereis in Palestina, brengt op zijn blog verslag uit over de triestige situatie van Betlehem anno 2007.

zaterdag 8 december 2007

Weer de peer - Klimaatactiedag 08.12.2007

Weer de peer! Nog een goede klimaatdaad gesteld op deze Internationale Klimaatactiedag :-) En gisteren had ik al twee kapotte spaarlampen vervangen door Philips Softone spaarlampen.

Vandaag bij Eco-City Gent (op de Arbed-Noordsite!) nog eens 3 Megaman-spaarlampspots 13 Watt (= 70 Watt bij gewone spots) gekocht. Twee daarvan ingedraaid, goed voor 50 kg uitgespaarde CO2 volgens de webstek Hier begint het. Ondertussen zijn we hier thuis zo goed als volledig overgeschakeld op spaarlampen, wel wat meer dan de 2 vervangen gloeilampen die ik vandaag op die webstek heb aangemeld. En groene stroom hebben we ook al vroeger dan vandaag klimaatdag.

Bij Greenpeace loopt nog altijd de actie Weer de peer om gloeilampen te vervangen door spaarlampen. Met massa's echt nuttige informatie. Aanrader voor wie nog altijd een beetje twijfelt.

www.8dec2007.be
www.hierbeginthet.be
www.weerdepeer.be
www.eco-city.be
www.megaman.be

vrijdag 7 december 2007

Jan Roegiers (spirit) terug uit Palestina

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) uit Gent is terug van een informatiereis in Palestina. Hij hield op zijn weblog een dagboek bij en beschrijft in zijn laatste verslag een bezoek aan de Israëlische Apartheidsmuur in Betlehem (zie foto).

Het videodagboek van Jan in Palestina is te bekijken op ActuaTV (te vinden op Telenet Digitaal (kies 400), Indibox (kies 11), Coditel Digitaal (kies 271), UPC/Telenet (kies 308) en Brutélé (kies 60). Analoog is Actua-TV te zien bij Interelectra en UPC Leuven en op volgende tijdslots op het mozaïekkanaal van Telenet: 08.30 - 09.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 20.30 - 21.00 uur.

Hou het warm - Klimaatactiedag 08.12.2007

Op de Internationale Klimaatactiedag (International Climate Action Day) 08.12.2007 snoei ik met een buurman de bomen in onze stadstuin. Reeds lang gepland. We zullen het wel warm hebben. En nadien mag zijn zoon ons snoeihout - eens droog natuurlijk - opstoken. Toch niet goed voor Kyoto zeker?

Maar ik heb vandaag wel al mijn eigen kleine klimaatdaad gesteld, zoals de organisatoren van de klimaatactiedag vroegen. Ik kocht twee Philips Softone spaarlampen van 20 Watt. Alleman tevreden?! Met de kapotte afgevoerde lampen kan ik op zaterdag klimaatactiedag nog altijd in Brussel de straat op voor solidariteit en klimaat.

Brussel Zuidstation - Internationale Klimaatactiedag zaterdag 8 december 2007 14.30u www.8dec2007.be

maandag 3 december 2007

Nog eens zes Gentse postkantoren sluiten in 2008

Nog eens 6 Gentse postkantoren sluiten in 2008 (webstek van De Post, 03.12.2007)

Gent Martelaarslaan - Martelaarslaan 21, 9000 Gent
Gent Rabot - Begijnhoflaan 43, 9000 Gent
Gent Sint-Amandsberg - Dendermondsesteenweg 331 -333, 9040 Sint-Amandsberg
Gent Sint-Denijs-Westrem - Hogeheerweg 9 , 9051 Sint-Denijs-Westrem
Gent Wondelgem - Winkelstraat1, 9032 Wondelgem
Gent Zwijnaarde - Baron A. Della Faillelaan 4, 9052 Zwijnaarde

En onze buren in Destelbergen mogen hun postkantoor aan de Dendermondsesteenweg 446, 9070 Destelbergen ook vergeten.

Concurrentieel zijn in het vooruitzicht van de Grote Boze Liberaliseringsgolf, vervangende PostPunten met een andere service voor andere tijden, etc.... . Allemaal goed en wel. Maar mijn twijfels en mijn bezwaren die ik vroeger al uitgebreid uiteenzette in mijn posts van 23.11.2006, 18.12.2006, 28.06.2007 blijven. De 'gewone' en niet zo mobiele mensen zijn de dupe. Koppig van mij, hé!

zondag 2 december 2007

Volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) in Gaza

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) is op uitnodiging van Pax Christi en Broederlijk Delen als waarnemer op informatiereis in Israël/Palestina.

Als overtuigde pacifist zet Jan Roegiers zich zowel in zijn parlementair werk als in concrete acties in voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Op de foto ondertekent hij een petitie tijdens de Palestina-actie op 27.03.2006 aan het Gentse Stadhuis.

Onze Gentse spirit-volksvertegenwoordiger verblijft thans in de Gazastrook. Zijn verslag is dagelijks te volgen op zijn weblog www.janroegiers.be


zaterdag 1 december 2007

Stad Gent steunt Wereldaidsdag 1 december

De Stad Gent steunt - nog steeds - de Wereldaidsdag 1 december. Op deze dag wil men solidair zijn met alle mensen die met hiv besmet zijn en het taboe rond aids doorbreken. Wereldwijd vinden tal van activiteiten plaats en ook de Stad Gent draagt haar steentje bij, onder meer door het rode HIV-lintje gratis te verspreiden.

"Het rode lintje is het internationale symbool van solidariteit met mensen met hiv en aids. Door op 1 december zo’n lintje op te spelden, doorbreek je het taboe en steek je mensen die besmet zijn met aids of hiv én hun familie een hart onder de riem." aldus de Stad.

In de nieuwe kledingsvoorschriften van Antwerpen, meesterlijk gehekeld door Tom Lanoye, is (of toch ondertussen was?) een HIV-speldje een verboden symbool voor categorie 3. "Personeel dat direct in contact staat met publiek, klanten of externe partners". Het wordt gerangschikt onder "Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, politieke, syndicale, sportieve, ....overtuiging."

Als de Gentse denkpolitie van VB-VLD-Cd&V/N-VA daar nu eens zijn gedachten over zou laten gaan?!

Oud-burgemeester Frank Beke (sp.a) en schepen Lieven Decaluwe (spirit) mét HIV-lintje

Programma Wereldaidsdag in Gent
+ vanavond van 19.30u tot 22u I Love you Thembi met Inge&Luk en Gents wereldkoor Karibu over een HIV/AIDS-preventieproject in Zuid-Afrika in Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (mét HIV-lintjes)

vrijdag 30 november 2007

De ondergang van België?

Ik weet het nog zo niet. Die hoofdrolspeler ziet er nogal vriendelijk uit.

donderdag 29 november 2007

Ik ben neutraal (Rik Torfs)

Rik Torfs steekt ons in Gent met onderstaande column in De Standaard van 29.11.2007 een hart onder de riem. En dat doet ongelooflijk veel deugd, na al wat we deze week moesten slikken. Spirit-fractieleidster Annelies Storms waarschuwde maandag jl. 26.11.2007 op de horribele 'gemeenteraad van het verbod op uiterlijke kentekenen' nog voor het aantreden van de denkpolitie, genre 1984 van George Orwell.

Rik Torfs zet die denkpolitie van VLD-VB-CD&V/N-VA nu mooi voor schut!

" Ik ben neutraal

' Met 26 stemmen voor, 23 stemmen tegen en één onthouding keurde de Gentse gemeenteraad het voorstel van Open VLD goed om het dragen van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen door het stadspersoneel te verbieden.'

Goed dat er liberalen zijn, wie zou anders de vrijheid een halt toeroepen? Want er zijn belangrijker dingen in het leven. Neutraliteit bijvoorbeeld. Een warm en prachtig begrip. Wie zou verliefd kunnen worden op een vrouw die niet neutraal is? Dat zal een echte liberaal nooit overkomen.

De vraag is dus: hoe brengen wij de neutrale heilsstaat tot stand? Door religieuze symbolen te bannen. Eindelijk is de tijd voorbij dat de argeloze Gentenaar die een paspoort wil afhalen, zich moet aanmelden bij de priester in soutane, die daar al jaren achter het loket zit. Ook moslima's moeten zich van elke vorm van kleding onthouden als deze laatste een religieuze symboolwaarde heeft. In een eerste fase denken de Gentse liberalen aan de hoofddoek. Maar je moet scherper durven toekijken. Religieuze symbolen kunnen zich op de vreemdste plaatsen bevinden, subtiel verscholen, vermomd als haarspeld, tussen de intiemste plekken van het lichaam listig verstopt. Daarom is een doorgedreven veiligheidscontrole aangewezen, zoals in luchthavens. Het stadspersoneel moet zich minstens een half uur voor de aanvang van de arbeidstijd aanmelden, zodat de controle ordentelijk en grondig kan verlopen. Liberale veiligheidsagenten in neutrale kleding zullen het personeel grondig fouilleren.

Maar pas op. Ook dan zijn we nog niet zeker. De strikte neutraliteit loopt altijd gevaar. De kans bestaat dat sommige ambtenaren, bijvoorbeeld fanatieke rooms-katholieken, die in ons land zo talrijk aanwezig zijn, religieuze symbolen van een beperkte omvang zullen inslikken, om deze destabiliserende kentekenen alsnog in het stadhuis binnen te smokkelen. Het borstkruis van kardinaal Danneels leent zich niet meteen tot deze strategie. Maar kleine, geniepige symbooltjes zijn even gevaarlijk, en kunnen de fijne neutraliteit die ons leven een merkwaardige glans verschaft, grondig verpesten.

De Gentse liberalen kanten zich niet tegen de godsdienst. Hun project is grootser. Ook andere ideologische en levensbeschouwelijke symbolen zijn verboden, geheel terecht, want vrijheid levert alleen maar ellende op, subtiele ideologische dictatuur die de burger onder druk zet. Uiteraard kunnen getrouwde ambtenaren in de toekomst geen ring meer dragen. De trouwring symboliseert immers het huwelijk, een vrij bizar instituut dat in het verleden hier te lande een zekere aanhang had, en dat zowel man als vrouw probeert in een monogaam keurslijf te dwingen. Door het dragen van een trouwring belijdt de ambtenaar openlijk zijn voorkeur voor het huwelijk. Hij brengt op die manier vrijgezellen, ongehuwd samenwonenden, huisdieren, kloosterlingen en uit de echt gescheiden medeburgers een behoorlijke tik toe.

Maar hier houdt de strijd niet op. La lotta continua. De ideologische symboliek van kledingstukken mag ons evenmin ontgaan. En dan heb ik het niet over het SS-uniform, dat in Vlaamse gemeentehuizen steeds minder wordt waargenomen. Er is nog ander gif. Hoed u voor de das. Het symbool van de witteboordcrimineel. De das is een uiterlijk teken van welstand, dat op een perverse manier het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in stand probeert te houden. Wie een das draagt, matigt zich het recht aan zich te onderscheiden van de medemens die minder kansrijk is, en die zich de aankoop van dit elitaire kledingstuk financieel niet kan veroorloven. Maar de werkelijkheid is complex. Want er zijn ook mensen die absoluut geen das willen dragen, en die zich op die manier ideologisch proberen te profileren. Neem nu sterjournalisten, artiesten, hoofdredacteurs, die zich in zwarte kleding gehuld, heel sjiek maar zonder das, nonchalant tussen het plebs begeven. Ook deze symbolische demarche kan, zoals Open VLD zeer terecht suggereert, niet worden getolereerd.

Kortom, kledingstukken hebben een grote symboolwaarde. Het dragen van kleding in openbare diensten lijkt mij niet te verzoenen met een strikte neutraliteit. Waarna het probleem van de haarsnit aan bod komt. Want een kapsel is een statement.

Of moeten we dan toch maar eens denken aan een correcte, neutrale dienstverlening door mensen van vlees en bloed, rare en iets minder rare? Mensen die er mogen uitzien zoals ze zijn?

Rik Torfs is hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven. 'Het hellend vlak' verschijnt tweewekelijks op donderdag. www.standaard.be/hellendvlak "

dinsdag 27 november 2007

Niet vergeten

Vlaams Belang en CD&V/N-VA keurden in de Gentse gemeenteraad van maandagavond 26.11.2007 het VLD-voorstel goed voor een verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard voor alle stadspersoneel.

De drie spirit-ers in de gemeenteraad, schepen Lieven Decaluwe, gemeenteraadslid en fractieleidster Annelies Storms en gemeenteraadslid Ilknur Cengiz stemden samen met sp.a en Groen! tegen dit voorstel. Er was slechts één onthouding van Monica Van Kerrebroeck (CD&V).

Het verbod werd met 26 stemmen voor en 23 tegen goedgekeurd. Dit vergeten we niet!

zondag 25 november 2007

I love you Thembi - WereldAidsdag in Gent (1.12.2007)

Net op WereldAidsdag 1 december organiseren Inge & Luk in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (Centrum) een Zuid-Afrika avond met vertoning van hun kersverse DVD (42') over een uitzonderlijk HIV/AIDS-preventieproject in een township van de stad Bela-Bela in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo . Het Gents wereldkoor Karibu zorgt voor het muzikale luik en brengt die avond een uitsluitend Zuid-Afrikaans repertoire.

Karibu brengt bovendien in exclusiviteit en in primeur enkele liederen, die Inge&Luk in Zuid-Afrika optekenden en die door de dirigente Sterre De Raedt werden bewerkt. De oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse en 'HAPG-versie' (HAPG = HIV/Aids Prevention Group) van deze liedjes zijn ook opgenomen en verwerkt in een aparte DVD-montage.

Toegang gratis. Elke geïnteresseerde welkom. Wie komt, geeft best tijdig een seintje via mail naar lukdewulf@pandora.be

Praktisch: Zaterdag 1 december van 19.30u-22u, van 19.30u tot 23u doorlopend Wereldbar. Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Gents wereldkoor Karibu http://users.pandora.be/KARIBU/
HAPG http://hapg.org.za/

zaterdag 24 november 2007

Het hoofddoekenverbod van de Gentse VLD

De Gentse VLD heeft de knoop definitief doorgehakt. Het wil alle “uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door personeelsleden die de stad vertegenwoordigen ten aanzien van derden” verbieden. Dat voorstel ligt nu maandag 26 november ter stemming voor in de Gentse gemeenteraad, tegen de wil van de 2 andere partijen sp.a en spirit van de bestuursmeerderheid.

De VLD kan dit voorstel er maar door krijgen met de beloofde steun van Vlaams Belang en de voltallige CD&V/N-VA. Iedereen kijkt maandag dus vol spanning uit naar die gemeenteraadsleden van VLD en CD&V die zich in eer en geweten, open en vrij en echt liberaal (door)denkend, tegen hun partijtuchtmeesters in, zullen verzetten tegen het officiële VLD-voorstel.

De VLD wil dat het verbod geldt voor alle personeelsleden “die in rechtstreeks contact staan met het publiek, klanten of externe partners, alsook de personeelsleden in uniform”. Elke stadsambtenaar dus.

In navolging van Vlaams Belang en CD&V/N-VA heeft nu ook de VLD de jacht op de hoofddoeken voor open verklaard, hoezeer de VLD dat met de opsomming van uiterlijke kentekenen ook wil versluieren. Maar dat niemand zich vergist. Met deze verbodsbepaling zullen na de hoofddoekdraagsters ook anderen aangepakt worden.

Met CD&V/N-VA, Vlaams Belang en VLDD wordt het middeleeuws grijs, grauw van de straat, en blauw van de kou in het Gentse stadhuis!

woensdag 21 november 2007

Slimme Eva Brems tegen hoofddoekenverbod

Belga-bericht 21.11.2007 overgenomen via Gent Blogt 21.11.2007 (voor 1 keer aub)

" Professor Eva Brems (UGent), voorzitter van Amnesty Vlaanderen, gespecialiseerd in mensenrechten, en nu ook bekend als finaliste van de populaire quiz De Slimste Mens is gekant tegen een verbod op opvallende religieuze symbolen voor Gents stadspersoneel. Dat bleek woensdag tijdens een persconferentie georganiseerd door het platform ‘Hoofddoek Of Niet - De Vrouw Beslist’. De Vlaams Belang-fractie diende over de zaak in mei een motie in.

Brems benadrukte als academicus te spreken - haar aanwezigheid lag al voor haar tv-optreden in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ vast. Volgens de Gentse professor draait het recht op het dragen van een hoofddoek om twee mensenrechten: godsdienstvrijheid en vrouwenrechten.

“Het gaat om de autonomie: de vrouw beslist. Het is schandalig als een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even schandalig als haar dat verboden wordt. Ik ben tegen zo’n paternalistische visie”.
Brems stelt zich ook de vraag of de uiterlijke neutraliteit van de overheid dan wel zo belangrijk is. “Pas als een ambtenaar zich niet neutraal gedraagt en iemand niet gelijkwaardig behandelt, is er een probleem”. Brems pleit voor inclusieve neutraliteit: die bereikt men door alle strekkingen evenwaardig te behandelen, in plaats van ze allen uit te sluiten.

De professor hekelt de Gentse schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand Mathias De Clercq, die verklaarde “voor een verbod voor alle uiterlijke tekenen van religieuze, filosofische of politieke aard bij het overheidspersoneel te zijn”.

“Alsof het toelaten van religieuze symbolen een smet zou zijn op de scheiding tussen kerk en staat”, aldus Brems. “We zijn daar overigens in België zeer dubbel in: openbare scholen organiseren bijvoorbeeld wel godsdienstlessen. Het is misplaatst om zo radicaal te reageren op één zo’n specifiek domein als de religieuze symbolen. Men geeft gewoon toe aan pure onverdraagzaamheid van mensen die allochtonen niet achter het loket willen zien zitten”, aldus Brems.

“Het feit dat deze kwestie zo verschillend geregeld wordt op verschillende beleidsniveau’s, zegt wel iets over het gewicht van de argumenten voor zo’n hoofddoekenverbod.”, besluit Brems.

Tijdens de volgende Gentse gemeenteraad, op 26 en 27 november, wordt gestemd over de motie. Open Vld kondigde aan een aangepaste versie voor te stellen die enkel loketpersoneel van de stad viseert. Doordat ook oppositiepartijen CD&V en N-VA het voorstel genegen zijn, ziet het ernaaruit dat het verbod effectief goedgekeurd zal worden. (belga/dm) "

Nablog 21.11.2007: De laatste alinea van Belga klopt helemaal niet. Het VLD-voorstel voor een hoofddoekenverbod kan maar goedgekeurd worden met de steun van CD&V en N-VA….en Vlaams Belang. Dat vergeet Belga te schrijven. En als dat geen belangrijk nieuwsfeit is : VLD, CD&V en N-VA die mét VB één front vormen.

dinsdag 20 november 2007

De man met de blauwe kaproen

"De goudsmid mét ring" op dit portret van de schilder Jan Van Eyck (ca 1430 - Roemeens Nationaal Museum - Boekarest) draagt een kaproen, een kap met een op de schouders afhangend deel. Daarom wordt de geportretteerde ook wel "De man met blauwe kaproen" genoemd.

Doorheen het oeuvre van de Vlaamse schilder Jan Van Eyck krijg je een bonte verzameling hoeden, mutsen, kappen, kaproenen en tulbanden te zien.

Die middeleeuwers en hun dekselse diversiteit aan hoofddeksels toch! Waar halen ze het in hun hoofd? Maar ja, dat waren toen ook de donkere middeleeuwen. Ondertussen hebben we de Verlichting gehad hé! Nu kan dat allemaal niet meer......en zeker niet voor vrouwen.

zondag 18 november 2007

Gentse VLD niet loyaal in hoofddoekendebat

Spirit vindt voorstel hoofddoekenverbod Gentse VLD niet loyaal (spirit-bericht 18.11.2007)

"De Gentse VLD-fractie kondigde aan een eigen voorstel in de gemeenteraad in te dienen voor een verbod op politieke en religieuze symbolen voor stadsambtenaren aan het loket. Spirit is zwaar teleurgesteld over de houding van haar coalitiepartner.

Dat de Gentse coalitiepartners sp.a, VLD en spirit het niet eens zijn met elkaar, is duidelijk gebleken tijdens het debat in de gemeenteraad van 5 november. Binnen de meerderheid was afgesproken het hoofddoekendebat als een ethische kwestie te beschouwen en de gemeenteraadsleden vrij te laten in hun stemgedrag. 'Door nu zelf een voorstel in te dienen schendt de VLD die afspraak. Een vrije stemming was afgesproken, maar niet het vrij indienen van voorstellen door een meerderheidsfractie. Wij tillen er zwaar aan dat de VLD een voorstel indient waarmee wij het als coalitiepartner niet eens zijn. De VLD is niet loyaal,' zegt spirit-fractieleidster Annelies Storms.

Voor spirit is het indienen van een eigen voorstel door de VLD een precedent. 'Het indienen van een voorstel waarvan je goed weet dat je coalitiepartners er niet mee akkoord gaan en waarbij een wisselmeerderheid mogelijk is, vind ik ongehoord. Ik beschouw dit als een precedent. De VLD moet er zich heel goed van bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het besmeuren van het beeld van Gent als verdraagzame en open stad,' besluit spirit-fractieleider Annelies Storms.

Het hoofddoekendebat is eind mei uit opportunistische redenen door Vlaams Belang in de gemeenteraad gebracht. Spirit vindt het onbegrijpelijk dat Open VLD zich op sleeptouw laat nemen door Vlaams Belang."

zaterdag 17 november 2007

De Belgische Republiek

Volgens De Standaard was het op 15 november Koningsfeest en niet Dag van de Dynastie. Enfin, voor Jong Spirit Gent was het donderdag Republikeintjesdag. Enig spirit-senator Geert Lambert gaf op de trappen van de gesloten Blandijn (15 november = verlofdag voor de Gentse universiteitsstudenten) een gastcollege over het republikeinse gedachtegoed.

Een ludiek initiatief van de actieve Jong Spirit Gent,dat zo'n 30 studenten kon bekoren om werkelijk zeer aandachtig naar gastdocent Lambert te komen en te blijven luisteren en uiteraard met hem in discussie te treden. (AVS, 15.11.2007)

De Gentenaar online pakte uit met de sensationele titel Republikeinen bestormen Blandijn op Dag van de Dynastie (grapjas, die journalist) wat meteen een (te) bitsige polemiek uitlokte op de Gent Blogt. Maar ik kan de goegemeente geruststellen. Deze republikeinen waren van het democratische, pacifistische soort. Tijdens zijn college pleitte Lambert met de nodige humor en Lambertiaanse uitweidingen voor een confederale republiek België. That's it. Niet meer en niet minder.

Hoe die confederale staat met twee deelstaten Vlaanderen en Wallonië, een kleinere Duitstalige deelstaat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er volgens Lambert en spirit moet uitzien? Dat staat, gezellig met 4, maar wel serieus uitgelegd in www.gemeenschapisleuk.be . Ook in het Frans, je vous jure! En het is niet te nemen of te laten. We kunnen er nog over praten.....van gemeenschap tot gemeenschap.

donderdag 15 november 2007

Leven in de wijken


Vanaf 10 november 2007 tot 10 januari 2008 zijn in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham foto's van en over het dagelijkse leven van de wijkbewoners te bezichtigen zijn, gemaakt door de jonge fotografe Charlotte Bouckaert. De foto's zijn vrij te bezichtigen in huizen, winkels en restaurants. Er is een parcours beschikbaar.

Het initiatief gaat uit van de bewonersvereniging "Wijk in de Kijker". De afgelopen jaren ondernam de "Wijk in de Kijker" al diverse initiatieven om de leefbaarheid en het imago naar buiten uit van hun volkse buurt te verbeteren.

Het fotoproject kon gerealiseerd worden met het wijkbudget "De wijk aan zet" waarbij de Stad Gent bewonersgroepen die zelf initiatieven willen nemen, financieel ondersteunt. Die acties moeten de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in de wijk verbeteren.

http://www.wijkindekijkerfotowandeling.be/

dinsdag 13 november 2007

donderdag 8 november 2007

Voetbal in de Stad

Dat we content zijn. Dat zeggen we met het volgende spirit-bericht. En dat we iedereen, die vanuit verschillende hoeken heeft bijgedragen tot Voetbal in de Stad, dik bedanken met een welgemeende "merci".

Open Stadion wordt 'Voetbal in de Stad' (spirit-bericht 7 november 2007)

Spirit-schepen Lieven Decaluwe en fractievoorzitter Annelies Storms zijn bijzonder opgetogen over ‘Voetbal in de Stad’, een nieuw project van KAA Gent. ‘In 2005 lanceerden we 15 voorstellen om van KAA Gent een Open Stadion te maken. We riepen de club op om de wervende kracht van voetbal te gebruiken om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. We zijn heel tevreden dat ons Open Stadion-voorstel nu uitgegroeid is tot het Voetbal in de Stad-project. Uniek is dat de club, de supporters, het stadsbestuur, het OCMW en verschillende Gentse organisaties hiervoor samenwerken.’

Met het Voetbal in de Stad-project wil KAA Gent werken volgens de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De club heeft de ambitie om een stedelijke ambassadeur te zijn voor sport en gezondheid, diversiteit, non-discriminatie en gelijke kansen. Dat schrijft KAA Gent in zijn pas bekendgemaakt Sociaal Charter.

De voetbalclub gaat in Gent aan de slag om een brede sociale werking uit te bouwen. Samen met de Stad Gent werken de Buffalo’s verschillende projecten uit. “In de komende maanden werkt KAA Gent actief mee aan initiatieven rond tabakspreventie (Gezond Scoort), tewerkstelling (Voorzet & Brug naar Werk) en wijkvoetbal (Kick-Off). Tegelijk wordt met ‘Voetbal in de Stad’ een organisatie opgericht die de sociale werking van de club structureel zal uitbouwen. Op deze manier zal KAA Gent meer dan ooit een belangrijke maatschappelijke rol spelen in onze stad”, zegt schepen Lieven Decaluwe (spirit).

Het stadsbestuur realiseert hiermee een voorstel van spirit dat in het Gentse bestuursakkoord werd ingeschreven. Fractieleider in de gemeenteraad Annelies Storms (spirit) is enthousiast: ‘Onze voorstellen uit 2005 worden werkelijkheid. KAA Gent wordt een kloppend hart in Gent. Binnenkort zullen vele Gentenaars uit verschillende buurten, scholen en ook in het Ottenstadion zelf kunnen genieten van de verschillende activiteiten die KAA Gent, de stad en vele andere partners samen organiseren. KAA Gent bewijst hiermee dat voetbal meer is dan tegen een bal trappen.’

De Gentenaar 07.11.2007
Open Stadion-voorstel van spirit Gent (31 oktober 2005)

dinsdag 6 november 2007

Diversiteit is verrijkend (Annelies Storms)

Tijdens het hoofddoekendebat van de gemeente- en OCMW-raadsleden in het Gentse stadhuis maandagavond jongstleden speelde Annelies Storms, spirit-fractieleider in de Gentse gemeenteraad, diversiteit uit als een troef voor Gent. Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens. Lees haar toespraak hieronder.

" Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega’s,

Ik heb het erg geapprecieerd dat de burgemeester bij het begin van het debat de puntjes op de i heeft gezet en duidelijk heeft aangegeven waarover het debat van deze avond werkelijk gaat. Ik debatteer graag maar laten we niet vergeten wat de werkelijke inzet van dit debat is. Het debat is vanavond weliswaar open getrokken naar alle religieuze, levensbeschouwelijke en filosofische symbolen maar gaat in werkelijkheid over de vraag of een stadsambtenaar die moslima is, al dan niet een hoofddoek mag dragen.

We moeten daar niet flauw over doen. Het Vlaams Belang stelde in zijn motie van mei en nu opnieuw dat omwille van de godsdienstige neutraliteit van de stadsdiensten het dragen van een islamitische hoofddoek tijdens de diensturen moet verboden worden. Tegelijkertijd heeft het VB in mei gezegd dat het dragen van een kruisje geen probleem is want en ik citeer “een kruisje, ocharme, als er al een gedragen wordt, is meestal zoiets van 1 cm op 1 cm.” Een klein religieus symbool kan dus, een groter niet. Dit is dus de definitie van godsdienstige neutraliteit volgens het VB. Voor mij is dit een schoolvoorbeeld van meten met twee maten en gewichten. De neutraliteit van stadsdiensten kan voor spirit niet gebruikt worden als nepargument om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Wij tegen zij en zij tegen wij. Hier wens ik niet aan mee te doen.

Betekent dit dan dat voor spirit openbare diensten niet neutraal moeten zijn ? Neen, elke overheidsdienst moet neutraal zijn en elke ambtenaar moet neutraal handelen. Daarover is iedereen het eens maar wij kiezen ervoor om de vereiste neutraliteit te vertalen vanuit een actief pluralisme waarbij de staat accepteert dat iedereen zijn religie mag laten zien. De gedachte dat alles strikt neutraal moet zijn, doet ons denken aan een diepvries en niet aan een warme en open samenleving met een overheid die diversiteit verrijkend vindt.

Voor ons is het dragen van een hoofddoek of een ander religieus symbool niet in strijd met de vereiste neutraliteit van een stadsdienst. Wij maken een verschil tussen de openbare dienst als dusdanig en de personen die er tewerkgesteld zijn. De noodzakelijke neutraliteit van ambtenaren houdt geen verband met hun voorkomen (vestimentair of ander) maar met de daden die ze als ambtenaar stellen. De ambtenaar moet neutraal zijn in de uitvoering van zijn functie, hij mag de burger niet om religieuze of andere reden discrimineren. Elke burger moet gelijk behandeld worden. Een verbod op uiterlijke religieuze kentekens neemt trouwens het risico op discriminatie niet weg aangezien discriminatie ook kan uitgaan van aanhangers van een religie die geen uiterlijke tekenen dragen.

Vaak wordt er ook gezwaaid met het principe van scheiding tussen Kerk en Staat om een verbod op het dragen van religieuze symbolen te rechtvaardigen. Ook hier geldt natuurlijk hetzelfde, ja, wij zijn met spirit voor de scheiding tussen Kerk en Staat. Maar dit principe komt niet onder druk te staan wanneer men het dragen van religieuze symbolen toelaat. Het principe van scheiding tussen Kerk en Staat doelt immers op de autonomie van de politiek ten opzichte van het religieuze en op de organisatie van de maatschappij en van de macht buiten elke religieus kader, doctrine of norm. Door een hoofddoek te dragen of een kruisje of een keppeltje treden de ambtenaren niet op namens hun godsdienst, ze laten enkel hun godsdienst zien.

Mijnheer de burgemeester, collega’s,

Ik wil de hoofddoekenkwestie ook ruimer zien. Het gaat hier niet enkel over religieuze symbolen. Het gaat hier ook over de fundamentele vraag hoe onze stad omgaat met de grote diversiteit onder haar bevolking. Gent telt onder haar inwoners maar liefst 150 nationaliteiten, 8% van de Gentenaars heeft een niet-Belgische nationaliteit en 15% van de Gentenaars behoort tot etnisch culturele minderheden. Zullen we dat als een bedreiging aanzien, als een gevaar voor onze samenleving ? Of zullen we deze diversiteit als een troef bekijken ? Met spirit kiezen we alleszins voor dat laatste.

Als je weet dat nauwelijks 3% van het Gentse stadspersoneel mensen zijn van allochtone origine, laat staan dat ze allemaal een hoofddoek dragen, dan kan ik enkel maar besluiten dat de roep vanuit verschillende hoeken naar een verbod op uiterlijke religieuze tekenen geïnspireerd is door een schijnprobleem. Van sommigen in deze raad weten we al langer dan vandaag dat ze er een sport van maken om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Nu doen ze dat opnieuw en ditmaal op de kap van moslima’s met een hoofddoek. Anderen hanteren dan weer de vrijheidsgedachte met daaraan gekoppeld de absolute neutraliteitsvereiste om een verbod op religieuze symbolen te rechtvaardigen. Intussen vergeten ze wel dat ze de vrijheid van minderheden inperken. Nog anderen vinden dat ambtenaren behoren tot de inrichting van het gebouw waarin ze werken en net als het gebouw niet met religieuze symbolen mogen versierd worden. Ambtenaren, mensen van vlees en bloed als decorstuk in een gebouw, hoe ver kan men gaan ?

Geen enkel van deze argumenten kan ons bekoren. Integendeel, spirit pleit ervoor om de rijke diversiteit in onze stad ook zichtbaarder te maken in de stadsambtenarij en uit te spelen als troef. Juist door van de diversiteit in al zijn facetten een alledaags beeld te maken in de stadsambtenarij zal de angst voor het vreemde verdwijnen. Diversiteit is verrijkend en dat moeten we als stad volop aan onze inwoners laten weten. Gent heeft alle mogelijkheden om uit te groeien tot een echte interculturele samenleving waarin verschillende groepen mensen samen werken, samen studeren, samen ontspannen, samen wonen, kortom samen leven. Laat ons die kansen door een hoofddoekenverbod toch niet wegwerpen ! Als het van spirit afhangt, komt er geen verbod op het dragen van uiterlijke religieuze kentekens.

Annelies Storms
Spirit-fractieleider
5 november 2007 "
Spirit in actie voor het begin van het hoofddoekendebat
(Bron: Indymedia België 06.11.2007)

Gent, wees wijs. Laat dit niet gebeuren! (Ilknur Cengiz)

'Gent is een wijze stad. Gent, laat dit niet gebeuren!' zo riep spirit-gemeenteraadslid Ilknur Cengiz haar stadsgenoten en collega's gemeente- en OCMW-raadsleden op om niet in te stemmen met een hoofddoekenverbod.

Deze oproep deed ze tijdens het hoofddoekendebat in de raadszaal van het Gentse stadhuis, maandagavond 5 november 2007. Hierna de tekst van haar persoonlijke getuigenis, recht uit het hart. Er werd in de raadszaal zéér aandachtig geluisterd naar wat meteen haar maiden-speech was.
" Beste collega’s,

Ik zit pas sinds begin 2007 in deze gemeenteraad. Ik heb me nu iets meer dan een jaar geleden geëngageerd voor spirit met de intentie om als gemeenteraadslid nuttig werk te kunnen doen voor de Gentse burgers.

Ik ben dan ook vanuit mijn eigen leefwereld en interessesfeer gaan nadenken over wat er allemaal nog beter kan in onze stad: armoedebestrijding, betere huisvesting, meer aandacht voor jonge kunstenaars,…

Ik wil mee oplossingen zoeken voor problemen van Gentenaars en antwoorden bieden op hun vragen. Ik vind het dan ook erg teleurstellend dat we hier vandaag samenkomen om een debat te voeren over iets waar geen probleem rond bestaat. Over de vraag wat een personeelslid van de stad wel of niet mag dragen! Het lijkt wel theater: Een drama. De regisseur is bekend. En wij moeten, flink tegen onze zin meespelen.

Een verbod op uiterlijke religieuze tekenen. Daar gaat het over. Ik was er eigenlijk niet goed van toen ik vernam dat het debat rond het niet bestaande probleem ook in Gent zou worden gevoerd.Een verbod op de hoofddoek die gedragen wordt door sommige moslima's.

Denkt men nu echt dat men iemand kan verbieden zichzelf te zijn? Dat men iemand kan verplichten om te denken of te leven zoals een ander dat wil? Waar zijn ze nu, de waarden van het humanisme of de vrijheid die in Vlaanderen zo gekoesterd worden?

Ik ben tot mijn veertiende in Turkije opgegroeid en woon ondertussen al 15 jaar in België. Ik voel me dan ook letterlijk half Turks en half Belgisch. Ik ben een kind van beide werelden en mag zeggen dat ik in harmonie met mijn twee culturen geworden ben zoals ik nu ben.

Toen ik naar België kwam was het de uitdrukkelijke wil van mijn ouders om me naar een katholieke school te sturen. Ze zagen het als een verrijking, omdat ik zo ook de godsdienst van mijn nieuwe land beter zou leren kennen. Mijn directrice en verschillende leraressen waren zusters. Ze droegen een kap op het hoofd. Uit eerbied. Ik ging elke week, samen met mijn klasgenotes, naar de kerk. Dat was voor mij als veertienjarige nieuwkomer in België echt wel een grote aanpassing. Maar mijn ouders hebben gelijk gekregen, na al die jaren zie ik het het contact met het andere vooral als iets wat me rijker heeft gemaakt.

Collega’s

Ikzelf draag geen hoofddoek en ik ben ook niet van plan om er in de toekomst één te dragen. Ik heb die keuze voor mezelf gemaakt. Maar ik heb de pretentie niet om die keuze voor een ander te maken. Vrouwen moeten de vrijheid hebben om zelf te beslissen of ze een hoofddoek dragen. Het dragen van een hoofddoek geeft blijk van een bepaalde overtuiging en daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen.

Ik vind dat alle vrouwen zichzelf moeten kunnen zijn, of ze nu een minirok dragen of een hoofddoek of een sjaal van AA Gent. Ik betwist deze keuzevrijheid niet. De overheid moet niet in hun plaats beslissen. Ik vind het verbieden van een hoofddoek even erg als het verplichten van een hoofddoek. In beide gevallen krijgen de vrouwen geen vrijheid om zelf te beslissen.

Ik vind het ongepast om ervan uit te gaan dat het dragen van een kruisje, een hoofddoek of een keppeltje iemand zou beletten om zijn of haar werk neutraal en in alle eer en geweten te doen! Hoe belangrijk voelen wij ons om daarover in de ander zijn plaats een beslissing te nemen?

Alsof alles ineens zal veranderen als een moslima haar hoofddoek af doet of een christen man zijn kruisje verbergt. Dit getuigt volgens mij van een bekrompen visie. Neutraliteit gaat voor spirit perfect samen met pluralisme en diversiteit.

Voorstanders van een verbod dringen hun visie op als absolute norm. Ik zeg u, onze open en diverse samenleving is ver zoek als men mensen een deel van hun identiteit ontneemt. Een hoofddoekenverbod zal enkel en alleen verdeeldheid zaaien. Moslima’s met hoofddoek zullen, indien de raad een verbod zou goedkeuren, bestempeld worden als degenen die nooit voor de Stad zullen mogen of zelfs willen werken.

Wat zal het gevolg zijn? Frustratie, angst, onbegrip. Het is de regisseurs van dit debat enkel en alleen daarom te doen...

Waarde collega’s,

We doen er volgens mij goed aan ons te concentreren op de problemen van de mensen en niet op schijnproblemen die sommigen willen creëren. Het enige wat we hiermee bereiken is dat we de verschillen nog maar eens uitvergroten. Hebben we dan niet het recht om verschillend te zijn zonder al de heisa?

Wat de politiek moet doen, is initiatieven nemen om de samenleving verdraagzamer en minder hard te maken. De stap die nu gezet moet worden is leren omgaan met de verschillen in plaats van ze te verbieden. Dit is de enige oplossing!

We moeten niet bang zijn om in een diverse samenleving te leven. Integendeel, we moeten bang zijn van een samenleving die zijn verschillen probeert weg te steken. En dat is wat de voorstanders van een hoofddoekenverbod willen doen, de verschillen verbieden. Beste collega’s, dat is niet mijn keuze. Maar Gent is een wijze stad. Gent, laat zo iets niet gebeuren.

Ilknur Cengiz
Spirit-gemeenteraadslid
5 november 2007 "

zondag 28 oktober 2007

De sluier van onwetendheid

Om dit drieluik over het Gentse hoofddoekendebat af te sluiten, toch nog dit.

Pascal Debruyne van vzw RADAR/TiensTiens publiceerde bij Indymedia België en TiensTiens een repliek op de ideeën van Mathias De Clercq zoals hier en hier verwoord. Pascal Debruyne brengt wat filosofisch niveau (oef) in het debat. Hij hanteert b.v. het begrip 'de sluier van onwetendheid' van de rechtsfilosoof John Rawls, niet onbekend in progressief- en links-liberale kringen. Of hoe moeilijk het is om politiek denken en handelen consequent met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is doordenken geblazen over vrijheid en gelijkheid.

Allemaal goed en wel, maar hoe je het draait of keert, het hoofddoekendebat gaat - om wat in de sfeer te blijven - over de hoofden van de gewone mensen heen én op de kap van gewone mensen. Want wie is in heel dit debat het lijdend voorwerp? Haar naam is : vrouw, moslim, allochtoon, minderheid, gewone mens.

Vroeger zong men "Women is the nigger of the world". Hoe zou dat nu klinken?

http://www.tienstiens.org/node/2955

De TomTom-club en de hoofddoek

De rede "Het gala-uniform van het westerse denken" van Tom Lanoye bij het ontvangen van het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen (UA) op 26 april 2007 ging niet onopgemerkt voorbij. O.a. Etienne Vermeersch kroop in zijn pen, Tom Lanoye verdedigde zich en Tom Naegels sprong zijn voornaamgenoot bij.

Het Centrum voor Islam in Europa (CIE) van onze Gentse universiteit (Ugent) bundelde één en ander. Alleen al de titels van de bijdragen van onze pennenridders laten het beste vermoeden voor aangename en leerrijke lectuur tijdens het herfstverlof.
- Het gala-uniform van het westerse denken (Tom Lanoye, DS 30.04.2007)
- Skinheads op 't Schoon Verdiep (Etienne Vermeersch, DM 04.05.2007))
- De aalmoezenier van 't seculier (Tom Lanoye, DM 07.05.2007)
- Niet de homofobe imam, maar de aardige loketbediende (Tom Naegels, DM 16.05.2007)

En daar hoort nog de uitsmijter "Tom Lanoye en de vrijzinnige humanist" bij waarin Rik Pinxten, voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) het opneemt voor Tom Lanoye (DM, 15.05.2007).

http://www.flwi.ugent.be/cie/archief/docu53.htm

Het gala-uniform van het Westers denken (Tom Lanoye)

De drie - mij geliefde - Antwerpse stadsdichters Tom Lanoye, Ramsey Nasr en Bart Moeyaert ontvingen op 26 april 2007 gezamenlijk het eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen (UA). Tom Lanoye hekelde in zijn roemruchte dankrede "Het gala-uniform van het Westers denken" de nieuwe kledingsvoorschriften van de modestad Antwerpen. Hij (her)opende hiermee het hoofddoekendebat in de Metropool A.

En vermits nu ook in Gent het hoofddoekendebat zogezegd "woedt".

http://www.lanoye.be/pdf/eredoctoraat.pdf

zondag 21 oktober 2007

Regulariseren dichtbij huis

Vanmiddag organiseerde UDEP-Gent een betoging van de Mensen zonder Papieren door de stad, van het Woodrow Wilsonplein naar de Vrijdagmarkt. Mensen zonder papieren, hun familie, vrienden en kennissen, hulporganisaties, delegaties van de partijen Groen! en spirit trokken door de Gentse straten.
Ook in deze ferme Leterme en harde Nieuw-Vlaamse tijden is verstandig regeren ook mensen zonder papieren regulariseren. Zoiets zei de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) al. Quota - zoals de greencards in de VSA - voor import van arbeidskrachten uit verre landen kunnen wél voor toekomstig Oranje-Blauw. Maar dichtbij huis de situatie regulariseren van mensen die tussen de oude en de nieuwe asielwet zijn gevallen, dat zien de Oranje-Blauwen niet zitten. De toekomst ziet er ferm, hard ......en niet al te warm uit.

Met een aantal spirit'ers uit Oost- en West-Vlaanderen stapten we mee op ("die in de witte jasjes!"). De spirit-delegatie werd aangevoerd door senator Geert Lambert, Gents gemeenteraadslid en spirit-fractieleidster Annelies Storms, het West-Vlaams provincieraadslid Jasmijn Bonte en Vlaams parlementslid Jan Roegiers.

Eerste foto's en filmpjes op Indymedia Oost-Vlaanderen (21.10.2007) en daarna alles mooi gegroepeerd op Indymedia België (22.10.2007).

Nablog 22.10.2007: kleine aanvulling (witte jasjes!) en koppelingen naar nieuw beeldmateriaal op Indymedia.

vrijdag 19 oktober 2007

Verstandig regeren is ook mensen zonder papieren regulariseren

Spirit roept op tot deelname aan de manifestatie van de Unie voor Mensen zonder Papieren (UDEP-Gent) nu zondag 21 oktober om 14u op het Woodrow Wilsonplein (de Zuid) in Gent-Centrum. Van daar vertrekt de betoging richting Vrijdagmarkt.

UDEP - Gent

De jeugd van tegenwoordig

Voor Oranje-Blauw toeslaat en wil dat alle spelende kinderen aan de Vlarem-geluidsnormen voldoen. En voor alle jongeren potentiële criminelen zijn, klaar voor de bootcamps (heropvoedingskampen) van JMDD en Co. En voor Orange-Bleu gemakkelijk werk wil verschaffen door sneller jeugdgevangenissen dan sociale woningen te bouwen.

Daarvoor dus, nog rap de Dag van de Jeugdbeweging mee-beleven. Met een welgemeende 'dank u' aan al die jeugd in beweging. Voilà! Merci!

donderdag 18 oktober 2007

Spirit blijft rijden

De twee Amerikaanse Marsjeeps Spirit en Opportunity zullen nog tot 2009 op het oppervlak van de Rode Planeet Mars werken. (Nasa 15.10.2007, De Tijd en Het Laatste Nieuws 17.10.2007)

Spirit onderzoekt rotsen op de Rode Planeet (Beeld: NASA/JPL-Caltech)

De twee onverwoestbare robots landden begin 2004 op Mars. Het was de bedoeling dat ze 90 dagen actief waren, maar hun missie is nu al voor de vijfde keer verlengd tot eind 2009. Ja, met zo'n missie en met namen als Spirit en Opportunity hou je het wel lang vol. En overleef je ook stofstormen, hoogten en laagten, licht en duisternis, communicatieproblemen, technische pannes en obstakels op de weg.

Ondanks 'enkele ouderdomsverschijnselen' kunnen de ruimtewagentjes nog 'belangrijke wetenschappelijke resultaten leveren'. De NASA had 'zelfs in haar stoutste dromen niet verwacht dat de twee robots het zo lang zouden volhouden.' De Spirit heeft al acht kilometer gereden en 102.000 foto's gestuurd. De Opportunity bolde al meer dan tien kilometer.

Onze lieveling Spirit luidt zijn derde Marsjaar in en blijft dus rijden, alvast nog méér dan 20 aardmaanden. En oh ja, elke gelijkenis met aardse toestanden is louter...... je weet wel.

Meer info (in het Nederlands!) via Volkssterrenwacht Urania

woensdag 17 oktober 2007

Oranje-blauwe armoedebestrijding?

Lezersbrief van Jan Béghin, Brussels parlementslid sp. a-spirit (De Standaard 17.10.2007)

"Wat doen de Belgische federale onderhandelaars op de Werelddag van Verzet tegen Armoede? Onderhandelen over communautaire kwesties. Terwijl anderhalf miljoen Belgen in armoede leven. Willen de regeringspartijen eigenlijk wel een billijke samenleving vormen?

De vrijmaking van de energiemarkt leidt tot prijsverhogingen. Verwarmen zal binnenkort meer kosten. Zo ook huisvesting en voeding. Drie basisbehoeften worden in de nabije toekomst duurder. Als daar niet wordt ingegrepen, zullen de armoedecijfers blijven stijgen.


Wat kan een overheid daaraan doen? Veel. Neem nu de minimumuitkeringen. Die liggen ondertussen 24 procent onder de armoedegrens. Beschamend. Het optrekken van de minimumuitkeringen met 25 procent zodat ze net boven de armoedegrens (775 euro voor een alleenstaande) uitkomen, dàt zijn pas fundamentele maatregelen voor de vorming van een nieuwe regering. Maar over dergelijke kwesties hoor je de oranje-blauwe onderhandelaars met geen woord reppen.


En waar blijven de duizenden sociale woningen die in de verschillende gewesten werden aangekondigd? Onze buurlanden hebben gemiddeld dubbel zoveel sociale woningen als wij. Of ze voorzien een huisvestingspremie naast een minimumuitkering.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie het ergst van heel België. In de hoofdstad van Europa leeft 28 procent van de bevolking in armoede. De uitstroom van niet-gediplomeerde jongeren tart in Brussel alle verbeelding. Discriminatie op de arbeidsmarkt is er reëel.

Kunnen de federale onderhandelaars het nu eens over de echte problemen in dit land hebben?"


Jan Béghin, Brussels parlementslid sp.a-spirit