dinsdag 18 december 2007

Laat onze vrienden blijven

Zij zijn niet te tellen, de West-Vlamingen die in Gent, de hoofdstad van de Vlaanders, (politiek) asiel hebben gekregen en hier bijdragen tot onze Gentse 'Gouden Eeuw'.

Als tegenprestatie zal ik maar eens reclame maken voor "Laat Onze Vrienden Blijven" www.laatonzevriendenblijven.be, een West-Vlaamse beweging die opkomt voor een humaan asielbeleid. In De Morgen van 18.12.2007 verscheen een paginagroot interview met hun gedreven woordvoerder Frank Wauters (midden op de foto, met bril)

Stille optocht voor een menselijk asielbeleid (Roeselare - 30.03.2007)
Die beweging ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers en heeft nu een bescheiden financieel steunfonds opgericht. Hiermee wordt gemikt op de specifieke doelgroep van uitgeprocedeerde asielzoekers die hier reeds jarenlang verblijven, goed geïntegreerd zijn en op dit moment middelen te kort hebben om te overleven. Er is in ons land immers geen enkele instantie die deze doelgroep financieel bijspringt.

Politiek is er een hoe langer hoe bredere consensus aan het ontstaan dat er een oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden gevonden. Ondertussen blijft de financiële situatie van deze mensen echter uiterst precair.

Daarom vragen de initiatiefnemers aan particulieren en bedrijven om een bedrag te storten op de Laat Onze Vrienden Blijven bankrekening nr. 363-0255983-40, met als mededeling “LOVB KERST".

Het ingezamelde geld zal op een correcte en transparante manier gebruikt worden. Er wordt gewerkt met een volledig open boekhouding. Er wordt enkel financiële steun verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers van wie de initiatiefnemers het dossier kennen, en enkel op basis van vaste criteria. Ze hanteren vier verschillende criteria: financiële steun voor gezinnen zonder kostwinner, huurwaarborg bij verplichte verhuizing wegens het gemis van een legaal verblijfsstatuut, terugbetaling van medicatie en inschrijvingsgeld voor Nederlandse lessen.

Meer informatie op www.laatonzevriendenblijven.be

Geen opmerkingen: