dinsdag 11 december 2007

Geen hoofddoekenverbod voor Gents OCMW-personeel

Spirit-persbericht 11.12.2007
Spirit tevreden dat er geen hoofddoekenverbod komt voor Gents OCMW-personeel

Spirit-OCMW-raadslid Cédric Verschooten keurde deze avond in de OCMW-raad een voorstel van Groen! goed. Deze motie laat het dragen van uiterlijke religieuze, ideologische en filosofische kentekenen expliciet toe. Spirit houdt hiermee consequent haar standpunt aan zoals in de gemeenteraad.

Eerder deze maand keurde de gemeenteraad met een wisselmeerderheid van Open VLD, Vlaams Belang, CD&V een verbod op hoofddoeken goed. In navolging van de gemeenteraad legde Groen! een motie neer om dergelijk verbod binnen het OCMW niet mogelijk te maken.

Volgens spirit-raadslid Verschooten betekent een verbod een serieuze blamage aan het adres van het hardwerkend personeel van het OCMW. Voor spirit tellen de individuele capaciteiten van iedere medewerker. Een personeelslid moet neutraal zijn in de uitoefening van zijn functie en dan heeft het geen belang of hij een kruisje, een hoofddoek of een speldje van ‘kom op tegen kanker’ draagt.

Het OCMW hanteert een diversiteitbeleid en een human resources management, waarbij de talenten, de vaardigheden en de eigenheid van de personeelsleden centraal staan. Een dergelijk verbod invoeren zou dan ook haaks op dit beleid staan.

“Voorzitter Versnick verwijst graag naar het OCMW dat als een zus van de stad moet worden gezien en niet als satelliet. Welnu, een zus kan dan autonoom beslissen, ook als haar grote broer dat niet wil, dat ze een hoofddoek gaat dragen”, aldus Cédric Verschooten.

Nationaal spirit-voorzitter Bettina Geysen steunt de Gentse afdeling in haar verzet tegen een verbod: “Ik ben nog altijd ontzet over de goedkeuring van het verbod in de gemeenteraad. Blijkbaar leven we in een samenleving die niet tolerant genoeg is om zichtbare verschillen tussen mensen te verdragen. Met het toestaan van de hoofddoek voor OCMW-personeel geeft spirit Gent een duidelijk signaal dat niet alle Gentenaars Vlaams Belang achterna lopen.”

Geen opmerkingen: