maandag 10 december 2007

Vredeswake op 23.12.2007

Grappige cartoon om de Vredeswake van zondag 23 december 2007 (17u–18u) op de hoek van de Veldstraat en de Cataloniestraat aan te kondigen.

De organisatoren (Gents Actieplatform Palestina, Vrede vzw en Gents Wereldkoor Karibu) brengen een live evocatie van een kerststal in het decor van Betlehem anno 2007, inclusief de Israëlische apartheidsmuur. Karibu zingt vredesmuziek.

De kerstperiode is het traditionele moment voor vredeswakes. Daarin neemt de kerststal vaak een centrale plaats in, zoals ze eeuwen geleden in Betlehem zou gestaan hebben. De stal was de laatste toevlucht voor Maria, omdat de andere deuren voor haar gesloten bleven.

Het bijbelse verhaal is genoeg bekend, maar het kent bijna een heruitgave in deze 21ste eeuw. Ook nu bevallen Palestijnse vrouwen in moeilijke omstandigheden, omdat de Israëlische controleposten het dagelijkse leven, ook medische zorgen dus, fel bemoeilijken.

In het oude verhaal kwamen herders en wijzen op bezoek. Wie nu in Betlehem een pasgeborene wil bezoeken, moet bij manier van spreken "de Muur doen". Onze Gentse volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit), net terug van een informatiereis in Palestina, brengt op zijn blog verslag uit over de triestige situatie van Betlehem anno 2007.

Geen opmerkingen: