zondag 23 december 2007

Stad Gent investeert in cultuur

Het heeft zijn tijd wel geduurd, maar het stadsbestuur heeft de voorbije week dan toch haar begroting voorgesteld. Donderdag jongstleden was het de beurt aan onze schepen Lieven Decaluwe (spirit) om zijn begroting voor cultuur, toerisme en feesten voor te stellen.

In De Gentenaar online 21.12.2007 presenteerde Karel Van Keymeulen al de krachtlijnen van de begrotingsplannen.

Op onze Gentse spirit-webstek (spiritbericht 22.12.2007) vindt de geïnteresseerde een nog vollediger en gedetailleerder overzicht.

Stad investeert 66 miljoen in cultuur (De Gentenaar online 21.12.2007)
Lieven Decaluwe stelt begroting Cultuur, Toerisme en Feesten voor (spiritbericht 22.12.2007)

Geen opmerkingen: