donderdag 27 december 2007

Belgische shock 1830

En wat schreef ik hier in Allons enfants de la patrie op 26 juli 2007? Dat Leterme er niet zo ver naast zat toen hij de Marseillaise zong in plaats van de Brabançonne. Dat bij de Belgische Revolutie in 1830 eerst de Franse vlaggen wapperden in Brussel en pas later de Belgische.

Nu krijg ik nog gelijk ook van eminente historici. 'Volgens nieuw historisch onderzoek wilde de echte stichter van het vaderland, Alexandre Gendebien [zie afbeelding], het België van 1830 bij Frankrijk aanhechten' aldus historicus Marc Reynebeau in zijn recensie (DS 27.12.2007) over het recent verschenen boek van professor Helmut Gaus, die dit najaar met emeritaat ging aan de Gentse universiteit.

In 'Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830' ontkracht Helmut Gaus het verhaal dat patriottische jongelui in 1830 in de Brusselse Muntschouwburg in de ban geraakten van een gloedvolle aria in de opera De stomme van Portici, een opstand begonnen tegen de Nederlandse koning Willem I, en de onafhankelijkheid uitriepen.

'Meer dan een romantische mythe is dat niet. De opstand was niet zomaar een ingeving van het moment. Er ging een zorgvuldige planning in een tot nu toe geheim gebleven complot aan vooraf. Centraal daarin stond de advocaat Alexandre Gendebien uit Bergen, wiens familie rijk was geworden in de mijnbouw, samen met zijn Brusselse collega Sylvain Van de Weyer. Als democraten en republikeinen zagen zij België het liefst deel worden van Frankrijk.' vervolgt Mark Reynebeau.

Volgende ingrediënten van de revolutie passeren in het boek van Gaus de revue. Incidenten, georganiseerd geweld, ingehuurde knokploegen, omkoperij, privé-milities, infiltratie, politieke manipulatie en recuperatie, vlaggengezwaai, het monsterverbond van liberalen en katholieken, het werk achter de schermen, Europese geopolitiek anno 1830, een revolutie die haar ouders opeet. Ah, heerlijk spannend. Ga ik beslist lezen :-)

'Door een heel precieze en meticuleuze reconstructie van het dag aan dag gebeuren in Brussel vanaf de opvoering van de Stomme van Portici op 25 augustus 1830 weet de auteur een heel scherp licht te werpen op de organisatie en het management van de revolutie. Het wordt overduidelijk dat slechts enkele mensen, met vooraan A. Gendebien, een proces hebben in gang gezet waarvoor aanvankelijk heel weinig enthousiasme bestond, noch bij de Brusselse bevolking noch bij een groot deel van de grootgrondbezitters of de burgerij. Het is verbluffend te zien hoe weinig mensen, met wat financiële slagkracht, en wat getalenteerde volksmenners, een revolutie konden in gang zetten.' aldus de uitgever

Helmut Gaus, “Alexandre Gendebien en de organisatie van de Belgische revolutie van 1830,, Academia Press, Gent, 80 blz., 12 euro

Geen opmerkingen: