maandag 29 november 2004

Met mijn hoofd tegen de Muur

Ziezo, (de foto van) mijn hoofd staat sinds vandaag ook op de protestmuur tegen de Israëlische apartheidsmuur. Meer over de actie door te klikken op de affiche hierboven.

Auteur Herman J. Claeys schreef 'Muur' naar aanleiding van "Wij hebben het recht te dromen", een vredesactie op 4 oktober 2003 van het Antwerps Platform voor een rechtvaardige vrede in Palestina. Jozef Sercu zette het gedicht op muziek. Het wereldkoor Karibu brengt de 'wereldcreatie' van de muzikale 'Muur' tijdens een kerstconcert in de Regenboogkerk, Forelstraat op zondag 19 december 16u.

zondag 28 november 2004

Iedereen Bomspotter

Zaterdagvoormiddag 27 november, Gent. Met zo’n tachtig mensen hebben we op het politiekantoor van de Belfortstraat (ja, dat van Flikken!) klacht ingediend tegen de illegale kernwapens én ons medeplichtig gemaakt aan het beletten van oorlogsmisdaden. Over het hele land zijn zo’n duizend klachten ingediend. Ook mandatarissen van diverse partijen lieten zich niet onbetuigd. De nationale Spirit-top, bijeen op een tweedaagse in het Antwerpse, trok naar het politiekantoor van Borgerhout om klacht in te dienen. Onder hen de Vlaamse volksvertegenwoordigers Herman Lauwers, Bart Caron, Jan Roegiers en Jos Bex, en de federale parlementsleden Geert Lambert, Stijn Bex, Walter Muls, Koen 'T Sijen en senator Fauzaya Talhaoui en ook Nelly Maes, gewezen Europarlementslid en thans voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EVA).

vrijdag 26 november 2004

Blok of Belang? …. Eigen geld eerst!
Maandag 29 november beslist het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement over de verdere overheidsfinanciering voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Er is een nota van de juridische dienst van het Vlaams Parlement hierover. Gaan we met z'n allen afdokken voor het 't EigenBelang? Of denken we ook eens aan ons belang, ons Vlaamse belang? Gaan de opvolgers, de overnemers, de voortzetters, de omgevormden, de mutanten van het wegens racisme veroordeelde Blok "ons weer bij ons kloten hebben" zoals Gerolf Annemans het zo plastisch kan formuleren?

Lees dit artikel , het interview met FDW en het commentaarstuk Eigen geld eerst! (De Gentenaar, 24.11.2004)en ook nog "Blok is Belang' (De Gentenaar, 27.11.2004).

De weblogs Blokwatch, De waarheid over het Vlaams Belang en 'En nu even ernstig' houden de informatie rond de overheidsfinanciering voor het Blok/'t EigenBelang bij elkaar. Een verwittigd mens is er veel meer waard. En bij deze heb je het geweten!

woensdag 24 november 2004

De mutanten(Ingezonden door M.D. naar Blokwatch).
We are the Blok.
You will be assimilated.
Resistance is futile.

Deze week worden er heroïsche technisch-juridische en taalkundige discussies gevoerd in het Vlaams Parlement over de vraag of het Blok nu is ontbonden, voortgezet, omgevormd, overgenomen etc... . What's in a word? Er hangt wel veééél overheidssteun voor het 't EigenBelang van af. Geld van jou en mij hé!

't Is allemaal veel simpeler. Maar niemand heeft het tot nu toe gemerkt. En niemand heeft tot nu toe het juiste woord gebruikt. Het Blok is gewoon 'gemuteerd' en dit zijn 'de mutanten' (van links naar rechts): Gerolf Annemans, Philippe Dewinter, Frank Vanhecke en Anke Van dermeersch.

dinsdag 23 november 2004

Blok of Belang…… What's in a name?


What's in a name? Wat zit er in een naam? Mohamed El Omari uit Gent denkt er 't zijne van (Lezersbrief in De Standaard 23.11.2004).

Vlaams Belang

O, ironie van het lot! Waar allochtonen steeds vaker hun naam veranderen om aan racisme te ontsnappen, wijzigt het Vlaams Blok zijn naam net omdat het veroordeeld werd voor racisme.

Naamsverandering: voor de slachtoffers een oplossing, voor de daders een straf'? Neen, eerder omgekeerd! Want waar dit voor allochtonen de allerlaatste strohalm is, die zij uit bittere noodzaak maar tegen hun zin aangrijpen, gebruikt het Blok de naamswijziging als cosmetische ingreep, waarmee de strafrechtelijke veroordeling wordt omgebogen in een vroegtijdige verkiezingscampagne die ongetwijfeld nog meer stemmenwinst oplevert, zonder dat de partij ook maar één inhoudelijke wijziging doorvoert.

Willen wij leven in een oppervlakkige samenleving, waarin we niet verder kijken dan de naam? Shakespeare zei het al: ,,What's in a name?'' Vrij vertaald zou je kunnen zeggen: ,,De naam is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een naam.''

We kunnen misschien een voorbeeld nemen aan de Bond zonder Naam: minder aandacht voor ronkende namen, meer voor de inhoud. Denk maar aan het idee over naamloos solliciteren, waarbij werkgevers alleen op de kwaliteiten van de sollicitant kunnen afgaan. Spirit(*) heeft dit alvast opgenomen in zijn verkiezingsprogramma, we hopen nu dat de andere partijen dergelijke initiatieven steunen!

Mohamed El Omari (Gent)


* Hier vind je de Beginselverklaring, congrestekst 'Creativiteit werkt', de verkiezingsprogramma's (Vlaams, federaal, Brussels, Europees) van Spirit.

zondag 21 november 2004

Toilet or not ToiletNieuwe hippe en high tech mannenurinoirs in Gent....binnenkort ook voor vrouwen?

Het was in de marge van het Stadsgesprek van 15 november in de Vooruit. Stadsgenote Baharak Bashar vond de daar geformuleerde aanhankelijkheidsverklaringen ten aanzien van de diversiteit wel mooi, maar stelde vast dat het respect voor de man/vrouw-diversiteit mank liep….wat betreft de openbare toiletten. Ze was net een petitiecampagne ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’ gestart voor het recht op gratis plassen, ook voor vrouwen, zeker tijdens grote evenementen als de Gentse Feesten. En ze stelde haar project met veel vuur voor.

Zoiets lijkt op het eerste zicht een ‘one issue’-onderwerp en het zou dus ‘not done’ zijn op zo’n Stadsgesprek. Alhoewel! Baharak Bashar had toch wel een punt. Momenteel worden, na een testperiode en gespreid over een paar jaar, een dertigtal hippe en high tech (met zonne-energie, geen waterverbruik) mannenurinoirs geïnstalleerd. Gent heeft een heus ‘Stedelijk Sanitair MeerjarenPlan’ (ik heb de naam zelf bedacht hoor!). In een vorige blog ‘De pot op’ pleitte ik voor meer (noodzakelijke!) aandacht voor Plassen met klasse, een project rond het sanitair gebeuren in de scholen van Gent. Het ene project heeft verband met het andere. Alleen, het duurt nog wel even voor dat ‘Stedelijk Sanitair MeerjarenPlan'ook voor de vrouwen duidelijk zichtbaar en voldoende (?) ‘geïmplementeerd’ wordt. Onze zusters, moeders en dochters willen daar natuurlijk niet te lang op wachten. De nood kan hoog zijn! In Baharak hebben ze nu een voorvechtster gevonden, die zich als een Perzische leeuwin in het dossier heeft vastgebeten. Natuurlijk heb ik de petitie ondertekend, en niet alleen in het belang van het eigen vrouwvolk thuis. De actie kreeg al weerklank in de Morgen (19.11.2004) en Radio 2 (19.11.2004). Wie zich aangesproken voelt, mailt naar Baharak.Bashar@pandora.be

Net deze week ging in Peking de internationale Wereld Toilet Organisatie door. WTO, what’s in the name. Van Telenet kregen de abonnees onderstaande interessante links mee over het sanitair gebeuren cadeau. De actie ‘Leg mijn blaas het zwijgen niet op’ pleit ook voor vrouwenurinoirs. En wie wil weten hoe dat werkt, moet maar eens kijken op de webstek van de firma Sphinx. Klikken op Design en je moet je verbeelding niet meer laten werken. Dit is dus een vrouwenurinoir.


Andere nuttige koppelingen (links)
http://www.worldtoilet.org/hp/wto_hp.htm
http://www.toiletmuseum.com/
http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene.htm
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/
http://ublad.warande.uu.nl/ubladen/31/37/Internet.html
http://urbanlegends.about.com/b/a/044361.htm
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll007/h_nl_toildev_800.htm

woensdag 17 november 2004

Sluikje stort me niet

De strafrechter in Gent heeft op 16 november een vijftigtal sluikstorters tot effectieve straffen veroordeeld, gaande van werkstraffen van 46 uur tot boetes van 550 tot 2.500 euro, waarvan een groot gedeelte met uitstel. En dat waren dan nog de minimumstraffen. Men wilde met dit proces een voorbeeld stellen en kordaat een halt toeroepen aan één van de grootste ergernissen van de Gentenaars. En nu maar hopen dat het schokeffect werkt en de waarschuwing echt aanslaat.

De sluikstorters kregen van de rechter bovenop de straf ook nog eens serieus de mantel uitgeveegd. De sluikstorters hebben zich asociaal gedragen en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin getoond, stelde hij.
,,Zowel sluikstorten als afval verbranden zijn vormen van asociaal gedrag'', zei voorzitter Van Den Berghe. ,,Zowel tegenover de gemeenschap die grote inspanningen doet om een behoorlijk afvalophalingsbeleid te voeren, als tegenover de medeburgers die wel hun plichten nakomen. Dit verraadt een totaal gebrek aan milieuzorg en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.''(Belga) Lees meer over dit sluikstortersproces in dit artikel en ook dit artikel van De Gentenaar van 17 november.

Een sluikstort(je) gezien? Geef een sein aan afvalintercommunale IVAGO. Ook zij helpen - uiteraard - het sluikstorten de wereld uit.

VRT en de VooRuiTstrevendheid


De Vooruitstrevende Radio en Televisie (VRT) moet toch nog eens de cursus 'Beeldvorming in de media' doornemen. Abderrazak El-Omari (Gent), bestuurlid van de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, keek naar het VRT-journaal van 15 november en wist niet wat hij zag en hoorde. Hij schreef er een lezersbrief over die op 17 november 2004 verscheen in De Standaard.

VRT-NIEUWS (1)

Met niet geringe verbazing hoorde ik op het VRT-journaal van 15 november het volgende: ,,Voor alle duidelijkheid: dit is het standpunt van de Turkse verenigingen in België en die zijn altijd wel een beetje opener en progressiever dan de andere''. Deze zin kwam als afsluiter bij het verhaal van de Unie van Turkse Verenigingen die een oproep doet tot dialoog.

Vanwaar haalt de VRT de legitimiteit om zoiets te beweren? Komt de VRT altijd voor gesloten deuren te staan bij die andere' verenigingen? Waarom moet dit positieve verhaal weer een negatieve noot krijgen?

Als Vlaming met Marokkaanse roots kan ik dit initiatief van de Unie van Turkse Verenigingen enkel maar toejuichen, net als alle andere dialoogbevorderende initiatieven van álle verenigingen. En die zijn er, geloof me.

Abderrazak El-Omari, bestuurslid Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (Gent)

dinsdag 16 november 2004

Stadsgesprek
Het project Thuis in de stad loopt door. Maandagavond 15.11.2004 hield Gent haar Stadsgesprek. De moeite. Meer info later. Alvast dit artikel (De Gentenaar, 17.11.2004)

maandag 15 november 2004

Moslimexecutieve


Een gastbijdrage van Mohamed Lahlali, verschenen als lezersbrief in De Standaard van 15 november 2004

"Net als veel Vlaamse moslims ben ik verbijsterd en onthutst omdat de Moslimexecutieve de rituele moord op Theo van Gogh niet scherp veroordeeld heeft. Vanwaar dat stilzwijgen? Omdat de leden van de Moslimexecutieve totaal wereldvreemd zijn en geen enkele voeling hebben met hun achterban, laat staan met de westerse samenleving.

Aan de democratische verkiezingen van de Moslimexecutieve in 1999 hangt trouwens ook een geurtje. Tijdens die verkiezingen zijn twee fundamentele principes van de rechtsstaat met de voeten getreden: de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw. In Gent werden die verkiezingen in moskeeën gehouden en brachten gematigde moslims bijgevolg hun stem niet uit. En veel moslimvrouwen brachten hun stem niet uit omdat de organisatoren ervan uitgingen dat enkel de mannen stemgerechtigd waren.

Voor mij, als moslim, heeft de Moslimexecutieve geen enkele legitimiteit én moet de overheid ze zo snel mogelijk ontbinden."

Mohamed Lahlali(Sint-Amandsberg)

Koloniaal erfgoed
Goed nieuws …. en dat op het Feest van de Dynastie! Het Gentse stadsbestuur reageerde positief op een Spirit-voorstel en plaatst in 2005 historisch correcte informatiepanelen bij 3 koloniale monumenten: het borstbeeld van Leopold II en het monument Congoster in het Congoparkje naast het Zuidpark en Het Moorken Sakala in het Citadelpark. Wij blij!

Op de Belgische nationale feestdag 21 juli 2004 voerde Spirit voor Gent een symbolische actie aan het borstbeeld van Leopold II, omstreden telg van de Belgische dynastie. Spirit voor Gent vroeg het Gentse stadsbestuur om de merkbare sporen van ons koloniaal verleden in de publieke ruimte, zoals straatnamen en monumenten, te voorzien van historisch correcte informatie over deze koloniale periode.

De stad Gent beschouwt dit dossier als een proefproject. Na evaluatie zal onderzocht worden of ook bij andere standbeelden dergelijke panelen kunnen geplaatst worden. We zijn ons lijstje al aan het opmaken!

zondag 14 november 2004

In Flanders Fields - In Vlaamse velden (1914 - 2004)

In Vlaamse velden

(Tom Lanoye (2000) naar In Flanders Fields van John McCrae (1872-1918))

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in 't zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond

Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de Doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.In 'Niemands Land : gedichten uit de groote oorlog' vertaalde en bewerkte Tom Lanoye 32 gedichten van de war poets, een verzamelnaam voor de jonge Britse dichters die in de Eerste Wereldoorlog de miserie van de oorlog beschreven. 'In Vlaamse Velden' is de hertaling door Tom Lanoye van de klassieker 'In Flanders Fields' van John McCrae (1872-1918). Hier klikken voor het gedicht In Vlaamse velden in de prachtige originele opmaak van de gedichtenbundel.

Op 11 november 2004 lanceerde Lanoye 'Overkant', het vervolg op 'Niemands Land'

zaterdag 13 november 2004

Trein Dampoort-Brussel direct!Een luchtfoto van de dichtbewoonde Dampoortwijk

Het klonk hoopvol. In 2006 komt er een herschikking van de NMBS-uurrooster. Dé ideale gelegenheid om een rechtstreekse treinverbinding van het station Gent-Dampoort naar Brussel te krijgen. (De Gentenaar, 12.10.2004). Het mocht niet baten. Kamerlid Annelies Storms (Spirit) vroeg uitleg aan de bevoegde minister Vande Lanotte en kreeg het ontgoochelend antwoord dat een rechtstreekse verbinding Dampoort-Brussel er niet vroeger dan in 2010 komt. Wordt toch vervolgd!

woensdag 10 november 2004

Het doek valt (Blok aan 't been 12)Viva la Democrazia-optocht (Gent, 9 november 2004, foto Indymedia Oost-Vlaanderen)

Het Hof van Cassatie bevestigde dinsdag 9 november de vroegere uitspraak van het Gentse Hof van Beroep dat het Vlaams Blok een racistische partij is. Het volledige arrest van het Hof van Cassatie is te lezen op de webstek van Blokwatch. En meer uitleg over het arrest van het Hof van Beroep op De waarheid over het Vlaams Blok.

Advocaat Raf Verstraeten van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) beschouwt de uitspraak als een overwinning van de democratie. "Nu kunnen we duidelijk de grens trekken waar vrije meningsuiting eindigt en waar discriminatie begint. De vrije meningsuiting is gewaarborgd, maar mag niet leiden tot het systematisch aanzetten tot haat of discriminatie", aldus Verstraeten (VRTNieuwsnet http://www.vrtnieuws.net, 9 november 2004).

Ook de Liga voor de Mensenrechten met Jos Vandervelpen als advocaat klaagde het Blok aan. "We beschikken nu over een rechtsgeldig tot stand gekomen en onweerlegbare rechterlijke uitspraak dat het Vlaams Blok racistische ideeën verspreidt. Dit is een belangrijke vaststelling waarmee onder meer de politieke partijen en de media rekening moeten houden", aldus de Liga (VRTNieuwsnet http://www.vrtnieuws.net, 9 november 2004).

Het nieuwe Blok moet nu bewijzen dat ze het racisme verlaat. Maar daar ziet het helemaal niet naar uit. 'Aanpassen of terugkeren' is de nieuwe leuze... en het nieuwe Blok zal voor ons wel bepalen hoe ver dat aanpassen moet gaan.

dinsdag 9 november 2004

Theo van Gogh


Een gastbijdrage van Mohamed El Omari, woordvoerder van Divers & Actief (Gent) én teamlid van Spirit voor Gent. Gepubliceerd als lezersbrief in De Standaard, 8 november 2004.

"Ooit, lang geleden, heb ik geleerd dat een van de hoekstenen van onze rechtsstaat erin bestaat dat straffen uitsluitend een persoonlijk karakter hebben: alleen degene die een misdrijf begaat mag hiervoor gestraft worden. Maar wanneer een moslim een misdrijf begaat, gaat dat niet op, zo blijkt eens te meer uit de reacties op de moord op Theo van Gogh. Net als bij 11 september 2001 en 11 maart 2004, worden moslims met de vinger gewezen, alleen maar omdat ze één gemeenschappelijk kenmerk hebben met de moordenaar.

De moord op Van Gogh, een aanslag op de rechtsstaat? Misschien, als zou blijken dat het niet het werk is van één extremistisch individu, maar van een hele beweging die een aantal elementaire waarden niet aanvaardt.

De moord op Van Gogh, een test voor de rechtsstaat? Absoluut: enerzijds voor niet-moslims, die hopelijk het verschil zien tussen een individu en een geloof en niet telkens opnieuw vervallen in het wij/zij-denken. En anderzijds voor de moslims zelf, die hopelijk inzien dat het recht op de vrije meningsuiting het vechten waard is.
De beknotting ervan is dat in geen enkel geval."

Mohamed El Omari Divers & Actief (Gent)

zondag 7 november 2004

LindenleiMichaël Lustig monument aan de Lindenlei

Dit ingetogen monument is opgedragen aan de 67 Gentse joden, waaronder rabbijn Michaël Lustig, die in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd werden. Sinds 1999 grijpt er rond 9 november, datum van de Kristallnacht 1938 in Duitsland, een korte plechtigheid plaats om hen te herdenken én de Gentse slachtoffers die gedeporteerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het medeleven gaat tevens naar àlle slachtoffers van die dramatische periode uit onze geschiedenis, en naar elkeen die het slachtoffer was of is van extreem racisme.

zaterdag 6 november 2004

Beginselverklaring ( Blok aan 't been 11)Picture by Vedeze - http://homepage.mac.com/vedeze

Op de weblog De waarheid over het Vlaams Blok vind je de nieuwe Beginselverklaring (06.11.2004) van het Blok (met de tikfouten van De Standaard) en op de weblog Blokwatch zelfs zonder de tikfouten van De Standaard. En dat allemaal niet betalend zoals bij De Standaard, maar helemaal gratis!

Grondbeginselen oude koek? (Blok aan 't been 10)
Noch even achteromkijken (voor het Blok onze ogen sluit?) naar de 'Grondbeginselen' uit 1977 waarmee het Blok gestart is. Nog te lezen (blijkbaar in een uitgave van 1990) op de webstek De waarheid over het Vlaams Blok waar ook het originele 70-puntenplan online te vinden was. Kwestie van niet te vergeten vanwaar ze komen. Fraai was het allemaal niet.

Na het 'wegtoveren' van het 70-puntenplan bergt het Blok nu ook hun 'grondwet', de Grondbeginselen, op en keurt het een nieuwe Beginselverklaring goed. Dat staat allemaal in De Standaard van 6 november 2004 (voor de betalende abonnees), ondermeer in het (niet-betalend) artikel 'Blok verzacht op papier de zeden'. OK, we zullen eens zien!

Nablog: 't Is al prijs. Het nieuwe Blok kreeg vandaag van mij eventjes het voordeel van de twijfel. Maar, 't was rap gedaan. De vreemdelingen moeten zich aanpassen, zegt het Blok. Voor het Blok is een hoofddoek of een djelaba een teken van onaangepastheid én reden om uit het land gezet te worden (zegt Filip Dewinter op het VRT-nieuws van 06.11.2004). Mogen we aub allemaal een beetje gekleed lopen zoals we willen?! Ik zie het al gebeuren. De Blok-politie op zoek naar een Fatima met hoofddoek, een opa Mohamed met djelaba.
Zo'n beetje zoals de religieuze politie optreedt in Iran en Saoedie-Arabië en de Taliban vroeger in Afghanistan. Het nieuwe Blok? Neen, ik zie het echt niet zitten.

donderdag 4 november 2004

De Pacificatie (van Gent)De Pacificatiezaal in het Gentse stadhuis

In cursief de tekst waardoor de Gentse bevolking na de ondertekening van de Pacificatie van Gent op 8 november 1576 op de hoogte werd gebracht van de overeenkomst die weer "vriendschap, vrede en rust" in onze gewesten bracht.

Ik hertaal de nu wel zeer actuele passus (hieronder in het vet weergegeven) : "Alle mensen in onze landen mogen over alles hun gedacht zeggen, overal komen en gaan, overal wonen en handel drijven, in alle vrijheid en zekerheid, zolang men de wet en de regelgeving maar respecteert. In het belang van iedereen moet de overheid daarvoor zorgen."

"...Men laet weten eenen yeghelijcken, dat goede, vaste ende onverbrekelijcke Vrientschap, Vrede, ende Peys gemaeckt is, tusschen die generale Staten van den landen Brabandt, Vlaendere, Artoys, Henegouwe, Rijssel, Douway, Orchie, Namen, Doornick, Utrecht, ende Mechelen, van weghen den selven landen, den steden ende vlecken van dien, niet wesende onder subjectie ofte gheweldt der Spaengniaerden ter eenre zijde, ende mijn heere Prince van Orangien, de Staten van Hollandt ende Zeelandt met henlieden gheassocieerde ter andere, uut crachte van den welcken de Ondersaeten aen weer zijden zullen weder keren tot haerlieder goedinghen, ende sullen moghen voorts aen over al converseren, gaen, comen, woonen, ende handelen coopmansgewijse ende anders, in alle vryheyt ende zekerheyt, soomen breeder by de poincten ende articulen, daer aff de exemplaren sullen uutghegheven worden, verstaen sal. Ende men beveelt elcke van zijne Ma. ende van den voorsz. Generale Staten weghen, 't gheheele inhouden van de selve Pacificatie te onderhouden ende volcomen, sonder daer tegens te gaene in eenigher manieren, op de pene van gestraft te zijne als overbrekers van dien, ende pertubateurs vande ghemeyne welvaert..."

Meer info over de Pacificatie van Gent 8 november 1576 op de webstek van de Pacificatielezingen vzw.