zaterdag 28 februari 2009

Tweede Mars op Brussel

Bijna een jaar lang is het al wachten op de beloofde omzendbrief van minister Annemie Turtelboom die duidelijkheid moet verschaffen over de regularisatiecriteria voor de mensen zonder papieren.

Daarom organiseert de vereniging Laat Onze Vrienden Blijven dit jaar uit solidariteit met de mensen zonder papieren een tweede editie van de Mars op Brussel. Iedereen is welkom om mee te doen. Deze tweede Mars op Brussel stapt, net als vorig jaar, voor:
- een menselijk asielbeleid,
- vrijlating van alle kinderen zonder papieren,
- maximale regularisatie op basis van het regeerakkoord.

Zondag 1 maart 2009 Veurne – Oostende
Zondag 8 maart 2009 Oostende -Brugge
Zondag 15 maart 2009 Brugge - Maldegem (stadhuis)
Zondag 22 maart 2009 Maldegem (stadhuis) - Kaprijke (stadhuis)
Zondag 29 maart 2009 Kaprijke (stadhuis) - Zelzate
Zaterdag 4 april 2009 Zelzate - Sint-Niklaas
Zaterdag 11 april 2009 Sint-Niklaas - Antwerpen
Zaterdag 18 april 2009 Antwerpen - Lier
Zaterdag 25 april 2009 Lier - Mechelen
Zaterdag 25 april 2009 Mechelen - Brussel
Start om 10u. Aankomst om 17u-18u. Met uitzondering van Maldegem en Kaprijke start en stopt de Tweede Mars op Brussel steeds aan het NMBS station.

Te voet van Veurne naar Brussel. Het is ver, maar de initiatiefnemers willen aantonen dat hun eisen in Vlaanderen breed gedragen worden.

www.laatonzevriendenblijven.be

vrijdag 27 februari 2009

Een menswaardig migratiebeleid!

Persbericht (25.02.2009) “Wanneer krijgen we eindelijk een humaan migratiebeleid, zoals beloofd?”

Voor het eerst hebben de vertegenwoordigers van de georganiseerde vrijzinnigheid en de erkende erediensten een gemeenschappelijk standpunt aangenomen en interpelleren ze hierbij eenstemmig de overheid over het door haar gevoerde asielbeleid en, meer in het bijzonder, de mensen zonder papieren (de zgn. sans-papiers).

"Als vertegenwoordigers van de erkende erediensten en filosofische overtuigingen in België, willen we onze federale overheid eens te meer interpelleren.

Wij vragen haar werk te maken van een globale regeling voor mensen zonder wettig verblijf, die ontredderd zijn door de juridische onzekerheid waarin ze verkeren.

Wij vragen haar uitdrukkelijk een realistische, rechtvaardige en edelmoedige regularisatiepolitiek te voeren. Uiteraard hebben we daarbij begrip voor het feit dat ons land niet íedereen kan opvangen, maar dan moet daar wel tegenover staan dat we samen en onverwijld ons uiterste best doen om de levensomstandigheden ook elders te verbeteren.

Uiteindelijk vragen we hiermee niet meer dan een getrouwe uitvoering van de beloofde maatregelen in het regeerakkoord.

Omwille van de humanitaire hoogdringendheid van de situatie is ieder nieuw uitstel van een mogelijke oplossing van deze kwestie moreel onverantwoord.

Deze verklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en filosofische overtuigingen in België. Dat zijn de Unie Vrijzinnige Verenigingen, de anglicaanse Kerk in België, de Boeddhistische Unie van België, het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de katholieke Kerk in België, de Executieve van de Moslims van België, de orthodoxe Kerk in België en de Administratieve Raad voor Protestants-Evangelische Eredienst."

Wanneer krijgen we eindelijk een humaan migratiebeleid, zoals beloofd?
(UVV-persbericht 25.02.2009)

zaterdag 21 februari 2009

woensdag 18 februari 2009

Wat is een sociaal-liberaal?

Geert Lambert (senator, voorzitter SLP) en Mohamed Ridouani (schepen Leuven, SLP) gaan het ons uitleggen. Op maandag 2 maart om 20u in het Geuzenhuis (zuilenzaal), Kantienberg 9, 9000 Gent (tussen Kunsthal Sint-Pietersabdij en Kinepolis).

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent
www.l2.be/gent

maandag 16 februari 2009

Denk aan de mensen die na u komen


Niet zo soft als de liever-lief Valentijnscampagne van SLP Gent. ;-)

www.s-lp.be
www.s-lp.be/gent

zondag 15 februari 2009

Palestina voor beginners

Een initiatief van de jongerenorganisatie L² Gent in samenwerking met

"Palestina voor beginners. Het heden en verleden, het hoe en waarom". Een lezing van Koen De Groof, coördinator van de CIDSE werkgroep Palestina/Israël. CIDSE is een netwerk van 16 katholieke ontwikkelingsorganisaties in Europa en Noord-Amerika, waarvan Broederlijk Delen de Belgische component is. De lezing gaat door nu woensdag 18 februari 2009 van 17.30u-20u in de Parochiezaal Sint-Coleta, Sint-Coletastraat 10, Gent (vlot bereikbaar met bus 5). Deelname gratis.
Aansluitend op de lezing, vanaf 20u, is er 'Koken met Lily' met op het menu
- Aperitief
- Gegrilde kip met aardappelpuree, geblancheerde en gestoofde worteltjes en een mosterdsausje
- Chocoladetaart met een bolletje ijs

Prijs voor 'Koken met Lily' is € 7,5 . Ten laatste inschrijven op 16 februari via jefrey.vanderstraeten@L2.be

www.L2.be/gent

zaterdag 14 februari 2009

Innig Allerharten

In dit Valentijnsweekeinde, een gastbijdrage van auteur en taalkundige Herman J. Claeys.

Ik stel voor Valentijnsdag ook Allerharten te noemen, naar analogie van Allerheiligen en Allerzielen.

Ik laat mij daarbij inspireren door de Zweden. De themadag van liefde en genegenheid noemen zij naast Valentinsdag de laatste jaren ook steeds vaker Alla hjärtans dag, letterlijk 'de dag van alle harten, allerhartendag'.

Enige taalkundige uitleg: Zweeds en hjärta is 'een hart', meervoud hjärtan. Hjärtans is de genitief meervoud daarvan, d.i. 'van de harten'. Op dezelfde wijze zijn twee andere namen van feestdagen gevormd: Alla helgons dag (helgon = heilige) en Alla själars dag (själ = ziel), respectievelijk 'Allerheiligen' en 'Allerzielen'.

Aan die lieve mensen die je gewoonlijk "hartelijk" begroet of die je "van harte" dankt kun je een allerhartenwens of een allerhartencadeautje sturen .

Ik wens je een innig Allerharten,

Herman J. Claeys.
Raapstraat 33, 2000 Antwerpen
herman.j.claeys@telenet.be

vrijdag 13 februari 2009

Stop de ontbossing in Salta (Argentina) - Petitie

Gisteren op Tribe (Canvas) een echt pakkende documentaire gezien over de Sarawak van Borneo (Azië) die hun natuurlijke leefomgeving verliezen door de massale ontbossing voor palmolieplantages.

Op Indymedia OVL (12.02.2009) een gelijkaardig verhaal over de inheemse bevolking in de Argentijnse provincie Salta (Zuid-Amerika) die bedreigd wordt door ontbossing voor soya- en sathropaplantages. Wat je van hieruit daaraan kan doen? Tenminste deze online petitie (met de nodige tekst en uitleg in Engels en Spaans) - en dit voor 18.02.2009 - tekenen.

Ontbossing dreigt in Salta (Argentina) - Foto Indymedia OVL 12.02.2009Online petitie Salta
Warme oproep tot ondertekenen van een concrete oproep om ontbossing tegen te gaan (Indymedia OVL 12.02.2009)

dinsdag 10 februari 2009

Sluit een nieuwe Fortis-deal

De Sociaal-Liberale Partij (SLP) wil dat er heronderhandeld wordt over de Fortis-deal en steunt het Plan voor Fortis van professor Koen Schoors (UGent).

Een gastbijdrage van economist Koen De Vos, bestuurslid SLP Gent en werkzaam in de financiële sector.

"Wat de financiële wereld de jongste maanden is overkomen, is ongezien. Vele, tot voor kort onaantastbaar gewaande, financiële instellingen moesten worden gered door ingrepen van hun nationale overheden.

Gedwongen door de hoogdringendheid, maar ook door politiek onwil, onmacht en onkunde werden er overhaaste beslissingen genomen. Vele betrokkenen (aandeelhouders, werknemers, klanten) voelen zich hierdoor benadeeld, vooral in het Fortis-dossier.

Na de verschillende acties van de aandeelhouders, was het lang wachten op acties vanwege de politieke verantwoordelijken. Die beseffen eindelijk dat zij hun tussenkomst moeten herzien. Maar echt fundamenteel is er op dit moment nog niets gewijzigd.

Dringend een oplossing nodig voor Fortis

De nood blijft voor een oplossing die:
• alle juridische, economische en sociale onzekerheden kan opvangen
• gebaseerd is op een constructieve lange termijnvisie
• met meerwaarde voor elke belanghebbende (aandeelhouder, werknemer, klant, overheid)

Het voorstel van professor Koen Schoors (UGent) biedt een uitweg

En zijn er zulke mogelijke oplossingen? Jazeker. Met veel interesse heb ik het voorstel van professor Schoors van Universiteit Gent gelezen. Zonder in details te willen treden, sta ik achter zijn voorstel (Zie http://tinyurl.com/fortisplan).

Schoors stelt voor het in stukken gehakte Fortis weer bij elkaar te lijmen, zonder ABN AMRO. Zo blijven de bestaande voordelen van de samenwerking behouden en worden de hoge kosten van integratie van Fortis Bank NL en ABN Amro vermeden. ABN AMRO kan zelfstandig verder werken en groot banenverlies blijft uit.

De 3 betrokken staten (België, Nederland en Luxemburg) krijgen gezamenlijk 32,5% van deze nieuwe Fortis-onderneming, evenveel als de oorspronkelijke aandeelhouders. 35% gaat naar BNP Paribas, waardoor een partner aan boord komt met een duidelijk industrieel toekomstplan.

De portfolio aan vervuilde beleggingen wordt ondergebracht in een aparte onderneming, de zogenaamde ‘Bad Bank’ met dezelfde eigendomsverhoudingen als in de nieuwe Fortis. Door de ‘Bad Bank’ worden groot risico en onzekerheid buiten de nieuwe Fortis gehouden.

In het voorstel van Koen Schoors is er geen extra (overheids)geld nodig voor deze herschikking én krijgt een Fortis-aandeel een hogere waarde.

Dit voorstel van de Gentse hoogleraar, die benadrukt zelf geen belang te hebben bij Fortis, heeft het voordeel van zijn eenvoud en zijn meerwaarde voor alle betrokkenen. Het heeft de verdienste een definitieve stabiele situatie én het algemeen belang na te streven. Het idee kreeg al veel aandacht in verscheidene media in België en Nederland. Er is een groeiende steun voor, zelfs over de landsgrenzen (ook de Franse) heen.

Sociaal-Liberale Partij (SLP) steunt voorstel Schoors

De SLP gaat voor het algemeen belang en steunt daarom het plan van professor Koen Schoors. Senator Geert Lambert, voorzitter van de Sociaal-Liberale Partij (SLP), deed bij herhaling een oproep in die zin om opnieuw met Nederland te onderhandelen over de Fortis-deal.

Politieke moed nodig

Alles staat of valt met de bereidheid en de moed van de verschillende nationale overheden om terug aan tafel te zitten met de betrokken partijen om deze deal te herzien.
Zolang dit niet gebeurt, zal gelijk welke uitslag van de algemene aandeelhoudersvergadering van 11 januari 2009 de discussies niet doen verstommen, misschien integendeel.

Lessen trekken voor de toekomst

In deze context van de financiële crisis rijzen er nog bijkomende vragen:
• Hoe is het zo ver, zo snel kunnen komen en wat kunnen en moeten we er uit leren? De honger naar winst verblindt de zin voor realiteit en het kritisch oordelen.
• Zal er in Europa een gezamenlijk en doeltreffender actieplan tot stand komen om deze crisis aan te pakken en op te volgen? Voorlopig heeft elke staat zelfstandig, apart actie ondernomen. Er wordt per geval verschillend gereageerd, en men gaat niet pro-actief te werk
• Wat moet er als controle-organen en -mechanismen (zowel interne als externe) dienen om waakzaam te blijven betreffende de evolutie in de financiële sector? De huidige organen en systemen hebben gefaald. Ik blijf in ieder geval de situatie opvolgen.

Jullie reacties en meningen zijn welkom."

Koen De Vos, bestuurslid SLP Gent koen.devos@s-lp.be

Koen De Vos woont in Oostakker (Gent), is economist en werkt in de financiële sector.

Plan voor Fortis / Prof. Koen Schoors (UGent) http://tinyurl.com/fortisplan
SLP dringt aan op heronderhandeling Fortis met Nederland (SLP-persbericht 02.02.2009)
Oplossing aandeelhoudersvergadering Fortis ligt in Nederland (SLP-persbericht 09.02.2009)

vrijdag 6 februari 2009

Tegen kernenergie

De nucleaire lobby Nucleair Forum heeft op eigen houtje beslist dat er een breed maatschappelijk debat moet komen over kernenergie. Zo stellen ze het tenminste voor. Maar hun communicatiecampagne is sluwe propaganda pro kernenergie. Dat terwijl ons land voluit de andere kaart moet trekken van energiebesparing, hernieuwbare energie en een groene economie.

De propagandacampagne van de nucleo's wordt mede betaald met overheidsgeld. Senator Geert Lambert (SLP) vindt dat schandalig. En hij heeft overschot van groot gelijk. Knip dus de band tussen de lobbygroep Nucleair Forum en de overheid door!

Banden tussen Nucleair Forum en overheid doorknippen (SLP-persbericht 05.02.2009)
Mijn gedacht over kernenergie (Franks Blog)

donderdag 5 februari 2009

SLP Gent wil meer diversiteit bij personeel UZ Gent

SLP Gent-bericht 04.02.2009

Uit informatie van Vlaams parlementslid Els Van Weert van de Sociaal-Liberale Partij (SLP) blijkt dat het UZ Gent nog geen gelijkekansen- en diversiteitsplan heeft ingediend, terwijl ze net op het vlak van diversiteit slecht scoort.

Het Universitair Ziekenhuis van Gent is een openbare instelling onder de voogdij van de Vlaamse minister van onderwijs. Vanuit dit statuut is zij onderhevig aan de streefcijfers[1] die de Vlaamse overheid zichzelf voor haar eigen personeel oplegt.

Deze luiden als volgt:
- 4,5 % personen met een arbeidshandicap tegen 2010
- 4 % personen van allochtone afkomst tegen 2015.

Diversiteitsbarometer Allochtonen bij de Vlaamse overheid

Net als de andere Vlaamse beleidsdomeinen en entiteiten moet het UZ Gent concrete streefcijfers vooropstellen en elk jaar tegen 1 juni een gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen. Zij is daartoe verplicht door het Besluit van 24 december 2004[2].

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Van Weert (SLP)[3] blijkt dat van de 70 Vlaamse entiteiten er 67 dit in 2008 hebben gedaan. Het UZ Gent was daar niet bij.

Nochtans heeft het UZ geen reden om het aspect van diversiteit uit het oog te verliezen. Uit de meest recente cijfers van het departement Bestuurszaken (31 december 2007)[4] blijkt immers dat slechts 0,04% van het personeel een arbeidshandicap heeft en 0,65% van allochtone afkomst is.

Dat staat ver verwijderd van het Vlaamse gemiddelde op dat ogenblik, namelijk respectievelijk 0,78% en 1,55%. En het is nog verder verwijderd van de doelen die de Vlaamse overheid zich oplegt, met name 4,5% personen met een arbeidshandicap tegen 2010 en 4% personen van allochtone afkomst tegen 2015.

Diversiteitsbarometer Arbeidsgehandicapten bij de Vlaamse overheid

Koen De Vos, bestuurslid van SLP-Gent, betreurt deze cijfers. “Het Universitair Ziekenhuis van Gent is met haar 5.000 personeelsleden één van de grote werkgevers van onze stad én van de gehele Vlaamse administratie. Het is dan ook enorm spijtig dat deze instelling op het gebied van diversiteit zo slecht scoort.”

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent roept het UZ op om snel werk te maken van een kleurrijk en divers personeelsbeleid. Een belangrijke eerste stap daartoe is de opmaak van een gelijkekansen- en diversiteitsplan in 2009. Het UZ mag haar belangrijke maatschappelijke rol – ook op dit vlak -niet langer verwaarlozen.

www.s-lp.be/gent
--------------------------------------------------------------------------------
[1] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Gelijkekansen_en_diversiteitsplan_2009.pdf

[2] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/BVR24122004.pdf

[3] http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=544008

[4] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Cijfertabel_bij_gelijkekansen_en_diversiteitsplan_2009.pdf