dinsdag 10 februari 2009

Sluit een nieuwe Fortis-deal

De Sociaal-Liberale Partij (SLP) wil dat er heronderhandeld wordt over de Fortis-deal en steunt het Plan voor Fortis van professor Koen Schoors (UGent).

Een gastbijdrage van economist Koen De Vos, bestuurslid SLP Gent en werkzaam in de financiële sector.

"Wat de financiële wereld de jongste maanden is overkomen, is ongezien. Vele, tot voor kort onaantastbaar gewaande, financiële instellingen moesten worden gered door ingrepen van hun nationale overheden.

Gedwongen door de hoogdringendheid, maar ook door politiek onwil, onmacht en onkunde werden er overhaaste beslissingen genomen. Vele betrokkenen (aandeelhouders, werknemers, klanten) voelen zich hierdoor benadeeld, vooral in het Fortis-dossier.

Na de verschillende acties van de aandeelhouders, was het lang wachten op acties vanwege de politieke verantwoordelijken. Die beseffen eindelijk dat zij hun tussenkomst moeten herzien. Maar echt fundamenteel is er op dit moment nog niets gewijzigd.

Dringend een oplossing nodig voor Fortis

De nood blijft voor een oplossing die:
• alle juridische, economische en sociale onzekerheden kan opvangen
• gebaseerd is op een constructieve lange termijnvisie
• met meerwaarde voor elke belanghebbende (aandeelhouder, werknemer, klant, overheid)

Het voorstel van professor Koen Schoors (UGent) biedt een uitweg

En zijn er zulke mogelijke oplossingen? Jazeker. Met veel interesse heb ik het voorstel van professor Schoors van Universiteit Gent gelezen. Zonder in details te willen treden, sta ik achter zijn voorstel (Zie http://tinyurl.com/fortisplan).

Schoors stelt voor het in stukken gehakte Fortis weer bij elkaar te lijmen, zonder ABN AMRO. Zo blijven de bestaande voordelen van de samenwerking behouden en worden de hoge kosten van integratie van Fortis Bank NL en ABN Amro vermeden. ABN AMRO kan zelfstandig verder werken en groot banenverlies blijft uit.

De 3 betrokken staten (België, Nederland en Luxemburg) krijgen gezamenlijk 32,5% van deze nieuwe Fortis-onderneming, evenveel als de oorspronkelijke aandeelhouders. 35% gaat naar BNP Paribas, waardoor een partner aan boord komt met een duidelijk industrieel toekomstplan.

De portfolio aan vervuilde beleggingen wordt ondergebracht in een aparte onderneming, de zogenaamde ‘Bad Bank’ met dezelfde eigendomsverhoudingen als in de nieuwe Fortis. Door de ‘Bad Bank’ worden groot risico en onzekerheid buiten de nieuwe Fortis gehouden.

In het voorstel van Koen Schoors is er geen extra (overheids)geld nodig voor deze herschikking én krijgt een Fortis-aandeel een hogere waarde.

Dit voorstel van de Gentse hoogleraar, die benadrukt zelf geen belang te hebben bij Fortis, heeft het voordeel van zijn eenvoud en zijn meerwaarde voor alle betrokkenen. Het heeft de verdienste een definitieve stabiele situatie én het algemeen belang na te streven. Het idee kreeg al veel aandacht in verscheidene media in België en Nederland. Er is een groeiende steun voor, zelfs over de landsgrenzen (ook de Franse) heen.

Sociaal-Liberale Partij (SLP) steunt voorstel Schoors

De SLP gaat voor het algemeen belang en steunt daarom het plan van professor Koen Schoors. Senator Geert Lambert, voorzitter van de Sociaal-Liberale Partij (SLP), deed bij herhaling een oproep in die zin om opnieuw met Nederland te onderhandelen over de Fortis-deal.

Politieke moed nodig

Alles staat of valt met de bereidheid en de moed van de verschillende nationale overheden om terug aan tafel te zitten met de betrokken partijen om deze deal te herzien.
Zolang dit niet gebeurt, zal gelijk welke uitslag van de algemene aandeelhoudersvergadering van 11 januari 2009 de discussies niet doen verstommen, misschien integendeel.

Lessen trekken voor de toekomst

In deze context van de financiële crisis rijzen er nog bijkomende vragen:
• Hoe is het zo ver, zo snel kunnen komen en wat kunnen en moeten we er uit leren? De honger naar winst verblindt de zin voor realiteit en het kritisch oordelen.
• Zal er in Europa een gezamenlijk en doeltreffender actieplan tot stand komen om deze crisis aan te pakken en op te volgen? Voorlopig heeft elke staat zelfstandig, apart actie ondernomen. Er wordt per geval verschillend gereageerd, en men gaat niet pro-actief te werk
• Wat moet er als controle-organen en -mechanismen (zowel interne als externe) dienen om waakzaam te blijven betreffende de evolutie in de financiële sector? De huidige organen en systemen hebben gefaald. Ik blijf in ieder geval de situatie opvolgen.

Jullie reacties en meningen zijn welkom."

Koen De Vos, bestuurslid SLP Gent koen.devos@s-lp.be

Koen De Vos woont in Oostakker (Gent), is economist en werkt in de financiële sector.

Plan voor Fortis / Prof. Koen Schoors (UGent) http://tinyurl.com/fortisplan
SLP dringt aan op heronderhandeling Fortis met Nederland (SLP-persbericht 02.02.2009)
Oplossing aandeelhoudersvergadering Fortis ligt in Nederland (SLP-persbericht 09.02.2009)

Geen opmerkingen: