vrijdag 27 februari 2009

Een menswaardig migratiebeleid!

Persbericht (25.02.2009) “Wanneer krijgen we eindelijk een humaan migratiebeleid, zoals beloofd?”

Voor het eerst hebben de vertegenwoordigers van de georganiseerde vrijzinnigheid en de erkende erediensten een gemeenschappelijk standpunt aangenomen en interpelleren ze hierbij eenstemmig de overheid over het door haar gevoerde asielbeleid en, meer in het bijzonder, de mensen zonder papieren (de zgn. sans-papiers).

"Als vertegenwoordigers van de erkende erediensten en filosofische overtuigingen in België, willen we onze federale overheid eens te meer interpelleren.

Wij vragen haar werk te maken van een globale regeling voor mensen zonder wettig verblijf, die ontredderd zijn door de juridische onzekerheid waarin ze verkeren.

Wij vragen haar uitdrukkelijk een realistische, rechtvaardige en edelmoedige regularisatiepolitiek te voeren. Uiteraard hebben we daarbij begrip voor het feit dat ons land niet íedereen kan opvangen, maar dan moet daar wel tegenover staan dat we samen en onverwijld ons uiterste best doen om de levensomstandigheden ook elders te verbeteren.

Uiteindelijk vragen we hiermee niet meer dan een getrouwe uitvoering van de beloofde maatregelen in het regeerakkoord.

Omwille van de humanitaire hoogdringendheid van de situatie is ieder nieuw uitstel van een mogelijke oplossing van deze kwestie moreel onverantwoord.

Deze verklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en filosofische overtuigingen in België. Dat zijn de Unie Vrijzinnige Verenigingen, de anglicaanse Kerk in België, de Boeddhistische Unie van België, het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de katholieke Kerk in België, de Executieve van de Moslims van België, de orthodoxe Kerk in België en de Administratieve Raad voor Protestants-Evangelische Eredienst."

Wanneer krijgen we eindelijk een humaan migratiebeleid, zoals beloofd?
(UVV-persbericht 25.02.2009)

Geen opmerkingen: