donderdag 5 februari 2009

SLP Gent wil meer diversiteit bij personeel UZ Gent

SLP Gent-bericht 04.02.2009

Uit informatie van Vlaams parlementslid Els Van Weert van de Sociaal-Liberale Partij (SLP) blijkt dat het UZ Gent nog geen gelijkekansen- en diversiteitsplan heeft ingediend, terwijl ze net op het vlak van diversiteit slecht scoort.

Het Universitair Ziekenhuis van Gent is een openbare instelling onder de voogdij van de Vlaamse minister van onderwijs. Vanuit dit statuut is zij onderhevig aan de streefcijfers[1] die de Vlaamse overheid zichzelf voor haar eigen personeel oplegt.

Deze luiden als volgt:
- 4,5 % personen met een arbeidshandicap tegen 2010
- 4 % personen van allochtone afkomst tegen 2015.

Diversiteitsbarometer Allochtonen bij de Vlaamse overheid

Net als de andere Vlaamse beleidsdomeinen en entiteiten moet het UZ Gent concrete streefcijfers vooropstellen en elk jaar tegen 1 juni een gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen. Zij is daartoe verplicht door het Besluit van 24 december 2004[2].

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Els Van Weert (SLP)[3] blijkt dat van de 70 Vlaamse entiteiten er 67 dit in 2008 hebben gedaan. Het UZ Gent was daar niet bij.

Nochtans heeft het UZ geen reden om het aspect van diversiteit uit het oog te verliezen. Uit de meest recente cijfers van het departement Bestuurszaken (31 december 2007)[4] blijkt immers dat slechts 0,04% van het personeel een arbeidshandicap heeft en 0,65% van allochtone afkomst is.

Dat staat ver verwijderd van het Vlaamse gemiddelde op dat ogenblik, namelijk respectievelijk 0,78% en 1,55%. En het is nog verder verwijderd van de doelen die de Vlaamse overheid zich oplegt, met name 4,5% personen met een arbeidshandicap tegen 2010 en 4% personen van allochtone afkomst tegen 2015.

Diversiteitsbarometer Arbeidsgehandicapten bij de Vlaamse overheid

Koen De Vos, bestuurslid van SLP-Gent, betreurt deze cijfers. “Het Universitair Ziekenhuis van Gent is met haar 5.000 personeelsleden één van de grote werkgevers van onze stad én van de gehele Vlaamse administratie. Het is dan ook enorm spijtig dat deze instelling op het gebied van diversiteit zo slecht scoort.”

Sociaal-Liberale Partij (SLP) Gent roept het UZ op om snel werk te maken van een kleurrijk en divers personeelsbeleid. Een belangrijke eerste stap daartoe is de opmaak van een gelijkekansen- en diversiteitsplan in 2009. Het UZ mag haar belangrijke maatschappelijke rol – ook op dit vlak -niet langer verwaarlozen.

www.s-lp.be/gent
--------------------------------------------------------------------------------
[1] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Gelijkekansen_en_diversiteitsplan_2009.pdf

[2] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/BVR24122004.pdf

[3] http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=544008

[4] http://emancipatiezaken.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Cijfertabel_bij_gelijkekansen_en_diversiteitsplan_2009.pdf

Geen opmerkingen: