zaterdag 30 juni 2007

Veranderen naar groene stroom

De Greenpeace-webstek helpt je (hier klikken) om over te schakelen naar groene stroom, d.w.z. electriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Groene stroom is stroom uit hernieuwbare energiebronnen: zon, water, wind, geothermie en biomassa. Grijze stroom is de rest, met name stroom geproduceerd via fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool, of via kernenergie.

De definitie over wat groene stroom is en wat niet, verschilt in België naargelang de regio. Voor Greenpeace is de enige echte groene stroom, elektriciteit uit zon, wind, “groene” biomassa (gekweekt met respect voor sociale en ecologische normen), “groene” waterkracht (dwz kleinschalige waterkracht) en geothermie. Greenpeace volgt hierbij de criteria van eugene (Zie www.eugenstandard.org).

Mijn absolute favoriet is Ecopower wegens 100% groene stroom. Dag Electrabel!

vrijdag 29 juni 2007

Auto op lucht

Er rijden binnenkort ook auto's op perslucht (DG online 29.06.2007 , DS 30.06.2007). Tegen einde 2008 te zien in onze straten, aldus de Franse ingenieur Guy Nègre van MDI (also in English)

Droom even mee. De auto's uit de CATs-serie, van de allerindividueelste OneCATs tot de MultiCATs voor wegtransport en openbaar vervoer, rijden op perslucht en uit de uitlaat komt gewoon lucht. Niks vervuiling. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben! De wagen zal in ons land geproduceerd worden en het goedkoopste model zal minder dan 4.000 euro kosten.

donderdag 28 juni 2007

De Post voor iedereen

De Post zal in het tweede semester van 2007 nog eens vier Gentse postkantoren sluiten: Westveld in Sint-Amandsberg, en de kantoren Citadelpark, Heuvelpoort en Ter Plaeten in Gent-Centrum. Op 1 jaar tijd verdwijnen aldus 10 van de 29 Gentse postkantoren. (Persbericht De Post 25.06.2007)

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) en Annelies Storms (fractieleider spirit gemeenteraad) willen hierover een hartig woordje wisselen met de verantwoordelijke staatssecretaris Bruno Tuybens en afgevaardigd bestuurder Johnny Thijs van De Post (DG 27.06.2007, spiritbericht 26.06.2007)

De Post bereidt zich voor op de Europese liberalisering van de post en wil uiteraard niet weggevaagd worden door (buitenlandse) concurrentie. Daarom worden ondermeer postkantoren gesloten en PostPunten opgericht. Op 25 juni 2007 lanceerde De Post zijn Tweede Ronde van de omvorming van het verkooppuntennet van De Post. En ook nu wordt het slikken en aanpassen voor de Gentenaars.

Annelies Storms (spirit) herinnerde de twee topverantwoordelijken voor De Post aan hun belofte om geen postkantoren te sluiten voor er PostPunten werden opgericht. Annelies wees ook op de noodzaak om ook het sociale en duurzaamheidsaspect op te nemen in het kosten-batenplaatje bij deze operatie.

Een postkantoor simpel inruilen tegen een PostPunt volstaat niet. Tegenover de extra-uren service in een PostPunt (inderdaad een verbetering!) staat wel dat een PostPunt slechts 85% van de diensten van een postkantoor aanbiedt. En bij de oprichting van Postpunten is het puzzelen met geschikte partners, locaties en haalbare openingsdata.

Zoals ik vroeger al schreef in ‘De Post is ermee weg’ en ‘PostPuntje bij paaltje’, vrees ik ervoor dat de plannenmakers onvoldoende rekening houden met samenstelling en karakter van de wijken waarin de geviseerde postkantoren zijn gelegen. Naar mijn gevoel zullen er onvermoede neveneffecten opduiken indien men het sociale, het duurzaamheids- en het mobilteitsaspect verwaarloost.

De Post houdt mijns inziens ook geen of te weinig rekening met de plannen van het Gentse stadsbestuur voor de verdere stadsontwikkeling. Zo kan ik er – bij wijze van voorbeeld - nog altijd niet bij dat het 'eeuwenoude' postkantoor van Ledeberg werd opgegeven. Juist nu er van overheidswege gecoördineerde inspanningen worden geleverd om dit stadsdeel te doen heropleven. Ledeberg verdient beter dan een PostPunt in de Delhaize. Het nieuwe postkantoor van Ledeberg had samen met andere diensten zoals politie, bibliotheek, buurtcentrum en dergelijke onderdak moeten kunnen vinden in een gezamenlijke moderne uitnodigende infrastructuur in het ‘hart’ van Ledeberg. Ik brainstorm maar wat. Maar ’t is toch iets om mee te nemen voor de toekomst.

Het ideaal is dat De Post, openbare dienstverlener bij uitstek, met een elkaar aanvullend en ondersteunend netwerk van PostPunten én postkantoren, naast haar commerciële opdracht zeker ook haar maatschappelijke functie in de buurten, wijken en deelgemeenten opneemt.

De Post is er namelijk voor iedereen!

woensdag 27 juni 2007

De mannen die de gas doen branden

......of hoe verminder ik mijn gasfactuur door van aardgasleverancier te veranderen? Hier is het antwoord!

Test-Aankoop rekent je met deze rekenmodule voor wie vanaf 1 september 2007 jouw aardgasleverancier wordt als je niet meer in de fabeltjes van Electrabel gelooft.
Met mijn 25.000 kWh/jaar zal ik € 1048/jaar betalen aan Essent. Aan de voorziene Electrabel-tarieven van september 2007 zou ik € 1192 aan Electrabel moeten. De prijssimulator van Test-Aankoop geeft Luminus Actif wel als beste alternatieve keuze voor €1031.

Misschien moet ik toch eens bij Luminus informeren?

zaterdag 23 juni 2007

Electrabel wint de verkiezingen

Electrabel heeft de verkiezingsroulette gewonnen.... en al mooie prijzen binnengehaald. Een verhoging van de aardgasprijzen en verder gokken op de kernenergie. Electrabel kwam niet al te fraai uit de Canvasuitzending in de laatste verkiezingsweek (nu nog te bekijken via You Tube). Maar nu ziet de toekomt er - toch voor Electrabel - stralend uit.

Wij zijn al een tijdje vanonder de monopolievleugels van Electrabel weggeglipt, met de hulp van Test-Aankoop en Greenpeace. Op basis van hun vergelijkende tabellen kozen we Ecopower (100% groene stroom) voor de electriciteit en Essent voor de gas.

Test-Aankoop schiet nu de Electrabel-klanten te hulp als ze van energieleverancier (electriciteit, gas) willen veranderen. Ik heb hun prijssimulator vandaag gebruikt. Tot mijn plezier blijken Ecopower voor onze 4.500 kWh/jaar electriciteit en Essent voor onze 25.000 Kwh/jaar gas voor ons nog steeds de beste en meest milieuvriendelijke koop te zijn. Althans met de prijssimulator van overdag want 's avonds was die simulator blijkbaar opgelost in cyberspace.

Ik zal Electrabel maar haar verkiezingsoverwinning laten. Maar ik ben al weg. Niet met mij. Ik vecht terug met mijn windmolens :-)

zaterdag 16 juni 2007

Euro-Lock wil voortaan diversiteit in het bedrijf

Goed nieuws dat wat verdronk in 'the days after'. Euro-Lock, het Drongense beveiligingsbedrijf dat op 26 maart 2007 nog door de Gentse arbeidrechtbank veroordeeld werd voor discriminatie, wil voortaan diversiteit in het bedrijf. (VRT, De Standaard, Metro op 13.06.2007). "Tijdens de werving- en selectieprocedure behandelen wij alle sollicitanten op gelijke voet" zo staat het nu toch in hun bedrijfsethiek.

De realiteit was vroeger wel anders. Een sollicitant van Turkse afkomst werd een tijd geleden door Euro-Lock wandelen gestuurd omdat iemand van vreemde afkomst geen brand- of inbraakbeveliging zou kunnen verkopen. Uit een interne mail die de sollicitant per ongeluk kreeg toegestuurd, stond zwart op wit "Kan jij die persoon afwimpelen? Een vreemdeling die beveiliging zal verkopen, dat heb ik nog niet gezien."

De arbeidsrechtbank in Gent veroordeelde Euro-Lock voor deze flagrante discriminatie, kreeg van de rechter een verbod mét dwangsom om in de toekomst nog langer te discrimineren en moest op eigen kosten de argumentatie van de rechtbank en een deel van het vonnis in zeven kranten publiceren. Na de veroordeling verloor het bedrijf enkele belangrijke klanten, waaronder de stad Gent. Euro-Lock sloot zichzelf buiten.

Tot ieders opluchting is aan deze kwalijke zaak nu een goed einde gekomen. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), de afgewezen sollicitant en de zaakvoerder van Euro-Lock hebben een akkoord bereikt waarbij concrete afspraken op papier werden gezet. Euro-Lock verontschuldigt zich vooreerst tegenover de afgewezen sollicitant en verklaart zich na de veroordeling bereid om de discriminatie binnen het personeelsbeleid weg te werken. Ze willen meer aandacht hebben voor diversiteit in hun bedrijf. De betrokken partijen hebben samen beslist om af te zien van de publicatie van argumentatie en vonnis in zeven kranten. Euro-Lock betaalt nu een schadevergoeding aan de afgewezen sollicitant die het doorschenkt aan een goed doel.

Door overleg, bemiddeling, wijsheid, veel goede wil en 'gezond verstand' heeft de tripartite van werkgever, afgewezen sollicitant en het in kwaadwillende middens (VB, LDD) zo verfoeide Centrum toch een positieve wending aan dit oorspronkelijk negatieve verhaal gegeven. Euro-Lock heeft zichzelf - met de hulp van het Centrum en de afgewezen sollicitant (respect!) - weer de sleutel gegeven tot de 'vrije markt'. En nu, lieve mensen 'Business as usual'? . Ik mag niet naïef zijn, maar ik geloof echt in de goede afloop.

Overigens zijn wij nog steeds de mening toegedaan dat de praktijktest tegen racisme en discriminatie moet worden ingevoerd.

donderdag 14 juni 2007

Spirit bouwt aan de toekomst

Politiek is rekenkunde, zeggen sommigen. Ik ben niet zo'n cijferaar maar in de nasleep van de verkiezingsnederlaag van het kartel sp.a-spirit hebben we de "arithmétique politique" toch maar eens bovengehaald. Welk weerwerk kan je bieden op - bij wijze van voorbeeld - het VRT-radionieuws van dinsdag 12 juni 2007 om 18u waar het verlies van het kartel als volgt overkwam: het sp.a-spirit-kartel verloor omdat alle spirit-ers hun zetel kwijtspeelden. Komaan zeg, zo'n berichtgeving is niet ernstig. Dus hebben we vandaag zelf maar wat puntjes op de i gezet met dit spiritbericht van de lokale afdeling Gent.

"Objectieve cijfers spreken de stelling tegen dat spirit niet veel bijdraagt aan het kartel sp.a-spirit. De gemiddelde score van een individuele spirit-kandidaat ligt relatief hoog: hij of zij haalt gemiddeld 6,10 % van het totale aantal kartelstemmen binnen. In vergelijking met het kartel dat de verkiezingen won (5,45% voor de kleinste partner) is dit een beter cijfer.

In Oost-Vlaanderen haalde Wouter Van Bellingen het vierde beste resultaat op de lijst met 12.951 voorkeurstemmen. Helaas haalde het kartel slechts drie zetels binnen. Annelies Storms kreeg 7.527 stemmen achter haar naam. In vergelijking met de vorige federale verkiezingen van 2003 haalde zij 587 stemmen meer op een lijst die 50.000 stemmen verloor.

In Gent halen Wouter en Annelies respectievelijk 1.999 en 1.997 voorkeurstemmen, het vijfde en zesde beste resultaat op de lijst. Verkiezing na verkiezing haalt Annelies in haar thuisstad meer voorkeurstemmen. In Gent haalde ze nu 669 stemmen meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

De belangrijkste reden waarom de Vlaamse links-liberalen in de Kamer geen verkozene halen is omdat spirit zo moedig was om op strijdplaatsen post te vatten. Met een tegenvallend resultaat van het kartel betaalt spirit de rekening dubbel.

Spirit heeft voorlopig wel twee verkozenen in de Senaat of de helft van de door het kartel behaalde zetels in de hoge vergadering. Geert Lambert en Bert Anciaux werden rechtstreeks verkozen, respectievelijk met 31.922 en 60.349 stemmen. Als je een volgorde maakt van de voorkeurstemmen staat Bert op twee en Geert op zes. Oost-Vlaming Mohamed Achaibi haalde op een anonieme twaalfde plaats 24.509 stemmen. Hij klimt daarmee tot de achtste plaats in de rangorde op de senaatslijst.

We hebben vertrouwen in de toekomst: al is dat zondag niet tot uiting gekomen in de zetelverdeling, spirit heeft wel degelijk potentieel. Dat zullen we de komende jaren opnieuw bewijzen, net zoals we dat met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar hebben gedaan.

Frank Bombeke
voorzitter spirit Gent"

maandag 11 juni 2007

Schaf de kiesdrempel af

Schaf de kiesdrempel af …..voor het te laat is. Aan het tempo waarin kleine partijen opgeslokt (Vivant) en geliquideerd worden (spirit) en traditionele partijen als VLD en SP.A in 1 verkiezing gehalveerd kunnen worden (“nog één of twee verkiezingen te gaan, en we liggen er ook”), is het beter de kiesdrempel af te schaffen. In naam van de democratie. Dan heb je tenminste nog een kans om op een deftige en eervolle manier in de politieke arena nog of (op)nieuw mee te spelen.

De partijen die na deze federale verkiezingen aan zet zijn, weten zeer goed waar het over gaat. CD&V dankt de versterking met N-VA aan de kiesdrempel. N-VA was zelf al eens het slachtoffer en dankt zijn come back o.a. aan het geflirt met de kiesdrempel ('De N-VA erin') waardoor het zijn marktaandeel en gewicht in het kartel CD&V/N-VA kon opdrijven. Niet het inhoudelijk programma, maar de kiesdrempel werd het strijdthema van de campagne.

Idem dito voor Groen (de 'Groen! moet'-campagne). Nochtans was voorloper Agalev er indertijd als de bio-kippen-zonder-kop bij om de kiesdrempel mee in te voeren. Daarmee kon ondermeer de concurrentie van ex-VU’ers een hak gezet worden en kon Agalev extra graantjes meepikken. Dat daarmee ook elke vernieuwing in het politieke landschap werd afgeremd, was Agalev van toen een zorg.

Ik herinner me zeer goed het allereerste politieke debat waarin spirit in Gent in 2003 ‘mocht’ deelnemen. De vertegenwoordigster van Agalev ging er toen prat op dat haar partij had meegewerkt aan de kiesdrempel. Als toppunt van cynisme voegde ze er nog aan toe dat door toedoen van Agalev de kiesdrempel van een 7-8% naar 5 % is gegaan omdat het anders voor Agalev wel eens krap kon worden. Zoiets was het, ik zweer het. De leukerds van de machtspartijen hadden de lat hoog genoeg willen leggen om - als het effe kon - meteen ook Agalev uit te schakelen. Agalev liep als een blinde vink in het vogelvangnet. En o ironie, Agalev was het eerste slachtoffer van de mede door hen ingevoerde kiesdrempel. Groen! is gelukkig tot inkeer gekomen en ergens heb ik Vera Dua in een debat de medewerking van de groenen aan de kiesdrempel openlijk horen betreuren. Ik hoop dat Groen! deze spijtbetuiging nu ook gaat omzetten in parlementair initiatief.

Wat zogezegd bedoeld was om versplintering van het politieke landschap tegen te gaan, heeft daar trouwens geen zier aan verholpen. De kiesdrempel zou VB niet tegengehouden hebben en vermocht niets tegen de doorbraak van LDD. De ongenaakbaar geachte (middel)grote partijen van socialisten en liberalen mogen nu toch stilletjesaan rekening houden met begrippen als politieke houdbaarheid en politieke halveringstijd.

Een kiesdrempel negeert de diversiteit in de samenleving. De SP van Jan Marijnissen kon in Nederland maar doorbreken door het gebrek aan een kiesdrempel. De Duitse liberalen zijn jarenlang weggehouden van het democratische proces door de kiesdrempel. Welaan dan, ware democraten, waarop wachten jullie allemaal om met één wetsvoorstel die kiesdrempel af te schaffen. In jullie eigen belang.

Op spirit moeten jullie niet meer rekenen. Wij zijn al uitgeschakeld.

zaterdag 9 juni 2007

JA! spirit is goed voor de geest

Dit zijn echt de laatste loodjes van de kiescampagne. Omdat veel kiezers pas dit weekeinde hun definitieve keuze maken, zet ik het voor de talrijke :-) lezers van deze blog nog eens op een rij. In de hoop nog massa's onbesliste kiezers te overtuigen. Een mens kan maar proberen, hé!

Sp.a en spirit gaan in kartel naar deze federale verkiezingen met een gemeenschappelijke programmatekst. En dit is de complete sp.a-spirit kieslijst voor alle provincies. De kartelpartners leggen eigen klemtonen. Dit is het sp.a-programma en dit het spirit-programma . Spirit zet als regionalistische partij nog eens de puntjes op de i wat de staatshervorming betreft.

En nogmaals. Wil iedereen die met het Kieskompas en Doe de stemtest op spirit uitkwam, daar nu ook voor uitkomen en in het kieshokje ook op de spirit-kandidaten van 't kartel stemmen. Dank u! Want geef toe, er mag gerust wat meer spirit zijn.


KAMER - Oost-Vlaanderen

5e plaats Annelies Storms (Gent)
10e plaats Kerste Van Grembergen (Evergem)
19e plaats Wouter Van Bellingen (Sint-Niklaas)

4e opvolger Annelies Storms (Gent)
7e opvolger Goedele De Cock (Lebbeke)

SENAAT - Vlaanderen

3e plaats Geert Lambert (Oostende)
12e plaats Mohamed Achaibi (Waasmunster)
Lijstduwer Bert Anciaux (Brussel)

2e opvolger Koen T’Sijen (Boechout)
7e opvolger Lotte Scholiers (Antwerpen)
13e opvolger Nelly Maes (Sint-Niklaas)

vrijdag 8 juni 2007

Blanke hond


Een zwarte sollicitant wordt niet aanvaard omdat de hond van de baas niet tegen zwarten kan. Lees meer op Indymedia 08.06.2007 die vandaag met deze primeur kwam.

Moet het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (CGKR) nu die hond aanklagen? Neen, dat zal een beetje moeilijk zijn. Maar de baas zal het wel mogen uitleggen. Hij moet er wel iets aan doen. Aan zijn hond hé. En als het baasje niet slimmer is dan zijn hond, dan moet de burgemeester zijn verantwoordelijkheid nemen. In naam van de openbare orde en veiligheid. Want een hond die selectief agressief is op basis van huidskleur, is echt gevaarlijk.

In het boek "Blanke hond" van Romain Gary (Davidsfonds, 1973), verfilmd als "White Dog" in 1982, wordt een hond beschreven die opgeleid is tegen zwarten. Naast een beschrijving van de woelige periode ’68 in de VSA en in Parijs, loopt de kwestie van deze 'chien blanc/white dog/blanke hond' als een rode draad door de roman. De blanke hond liquideren of deprogrammeren?

Dat was 1968 in de VSA.... en een spannende roman. En dit is België, anno 2007....en domme realiteit.

donderdag 7 juni 2007

JA! voor Annelies Storms

Wil iedereen die op het Kieskompas en op Doe de stemtest bij spirit uitkwam, nu ook op spirit-kandidaten stemmen op de sp.a-spirit kartellijst nr. 9 . Alsteblieft! Ja? JA! Ook op Annelies Storms, onze steengoede kandidate voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. op nr. 5 van die lijst nr. 9. Je mag haar - liefst - ook nog eens steunen als vierde opvolger voor de Kamer.

dinsdag 5 juni 2007

Autodelen ook in Ledeberg (Cambio-autodelen 4)

Cambio Gent telt nu 500 autodelers, waaronder ondergetekende. We delen 20 auto's die we op 7 standplaatsen kunnen oppikken...en terugbrengen. Cambio autodelen is in Gent een initiatief van De Lijn, Taxistop en VTB-VAB met steun van de Stad Gent en de Vlaamse overheid

Vandaag hebben we met de mensen van Cambio en De Lijn, mobiliteitsschepen Karin Temmerman standplaats nr. 7 met 2 wagens (Ford Fiesta's) ingehuldigd aan de interieurzaak Speurder, Hundelgemsesteenweg in Ledeberg. Binnenkort volgt nog deze zomer een extra-standplaats in Gent-Centrum met 2 wagens aan de Poel.

Daarmee start Cambio een volgende uitbreidingsronde, waarbij vooral in de rand van Gent nieuwe standplaatsen gecreëerd zullen worden. Zo staan na Ledeberg ook St. Amandsberg, Gentbrugge, Brugse Poort, Mariakerke, ... nog op de (uitbreidings)lijst.

Onze immer mobiele schepen Karin Temmerman had nog meer goed nieuws voor de Cambio-autodelers. De Cambio-wagens in Gent beschikken vanaf 1 oktober 2007 over een parkeerkaart waarmee we overal in Gent gratis kunnen parkeren, zelfs buiten onze eigen bewonerszone. Hiermee lost het stadsbestuur haar belofte uit het bestuursakkoord 2007-2012 (p.7, punt 3.13) in om een oplossing uit te werken voor het parkeerprobleem voor autodelers en zorgverstrekkers. Door een wijziging in de wetgeving kan dat nu. En Gent volgt het goede voorbeeld van Leuven en Hasselt.

Een serieuze cadeau dus voor de Cambio's.... en met een mooie strik errond. Ook (auto)delen in dit cadeau? Contacteer dan www.cambio.be

vrijdag 1 juni 2007

Geen hoofddoekenverbod in Gent

Hoofddoekenverbod voor spirit uit den boze (spiritbericht van 31.05.2007)

"De Gentse spiritmandatarissen, schepen Lieven Decaluwe en de gemeenteraadsleden Annelies Storms en Ilknur Cengiz, stemden gisteren 30.05.2007 in de gemeenteraad tegen de motie van Vlaams Belang (VB) die de hoofddoek wil verbieden voor alle stadspersoneel.

Voor de Gentse spiritmandatarissen, is het volkomen duidelijk. Spirit was, is en blijft gekant tegen een hoofddoekenverbod. Voor spirit zijn er 1001 zaken die belangrijker zijn.

Spirit wil dat het Gentse stadsbestuur zich bezighoudt met de échte problemen van de mensen zoals armoede, huisvesting, gelijke kansen, werk, samenleven in de wijken … Spirit vindt het bovendien ongehoord dat de oppositiepartij VB de Gentse politieke agenda met schijnproblemen dicteert.

‘Het vertrouwen dat ik stel in de openbare dienst staat of valt niet met het uiterlijk van de persoon die achter het loket zit.’, aldus fractieleider Annelies Storms, ‘De integriteit van een ambtenaar moet voor ons gewaarborgd zijn op het niveau van de uitvoering van zijn of haar functie, niet op niveau van hun uiterlijke kenmerken.’

‘Voor spirit gaat neutraliteit hand in hand met pluralisme en diversiteit. De stadsambtenaren van een open en verdraagzame stad als de onze zouden een weerspiegeling moeten zijn van onze multiculturele en diverse samenleving’, vult gemeenteraadslid Ilknur Cengiz aan."