zaterdag 30 juni 2007

Veranderen naar groene stroom

De Greenpeace-webstek helpt je (hier klikken) om over te schakelen naar groene stroom, d.w.z. electriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Groene stroom is stroom uit hernieuwbare energiebronnen: zon, water, wind, geothermie en biomassa. Grijze stroom is de rest, met name stroom geproduceerd via fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool, of via kernenergie.

De definitie over wat groene stroom is en wat niet, verschilt in BelgiĆ« naargelang de regio. Voor Greenpeace is de enige echte groene stroom, elektriciteit uit zon, wind, “groene” biomassa (gekweekt met respect voor sociale en ecologische normen), “groene” waterkracht (dwz kleinschalige waterkracht) en geothermie. Greenpeace volgt hierbij de criteria van eugene (Zie www.eugenstandard.org).

Mijn absolute favoriet is Ecopower wegens 100% groene stroom. Dag Electrabel!

Geen opmerkingen: