maandag 15 november 2004

Moslimexecutieve


Een gastbijdrage van Mohamed Lahlali, verschenen als lezersbrief in De Standaard van 15 november 2004

"Net als veel Vlaamse moslims ben ik verbijsterd en onthutst omdat de Moslimexecutieve de rituele moord op Theo van Gogh niet scherp veroordeeld heeft. Vanwaar dat stilzwijgen? Omdat de leden van de Moslimexecutieve totaal wereldvreemd zijn en geen enkele voeling hebben met hun achterban, laat staan met de westerse samenleving.

Aan de democratische verkiezingen van de Moslimexecutieve in 1999 hangt trouwens ook een geurtje. Tijdens die verkiezingen zijn twee fundamentele principes van de rechtsstaat met de voeten getreden: de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw. In Gent werden die verkiezingen in moskeeën gehouden en brachten gematigde moslims bijgevolg hun stem niet uit. En veel moslimvrouwen brachten hun stem niet uit omdat de organisatoren ervan uitgingen dat enkel de mannen stemgerechtigd waren.

Voor mij, als moslim, heeft de Moslimexecutieve geen enkele legitimiteit én moet de overheid ze zo snel mogelijk ontbinden."

Mohamed Lahlali(Sint-Amandsberg)

Geen opmerkingen: