dinsdag 23 november 2004

Blok of Belang…… What's in a name?


What's in a name? Wat zit er in een naam? Mohamed El Omari uit Gent denkt er 't zijne van (Lezersbrief in De Standaard 23.11.2004).

Vlaams Belang

O, ironie van het lot! Waar allochtonen steeds vaker hun naam veranderen om aan racisme te ontsnappen, wijzigt het Vlaams Blok zijn naam net omdat het veroordeeld werd voor racisme.

Naamsverandering: voor de slachtoffers een oplossing, voor de daders een straf'? Neen, eerder omgekeerd! Want waar dit voor allochtonen de allerlaatste strohalm is, die zij uit bittere noodzaak maar tegen hun zin aangrijpen, gebruikt het Blok de naamswijziging als cosmetische ingreep, waarmee de strafrechtelijke veroordeling wordt omgebogen in een vroegtijdige verkiezingscampagne die ongetwijfeld nog meer stemmenwinst oplevert, zonder dat de partij ook maar één inhoudelijke wijziging doorvoert.

Willen wij leven in een oppervlakkige samenleving, waarin we niet verder kijken dan de naam? Shakespeare zei het al: ,,What's in a name?'' Vrij vertaald zou je kunnen zeggen: ,,De naam is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een naam.''

We kunnen misschien een voorbeeld nemen aan de Bond zonder Naam: minder aandacht voor ronkende namen, meer voor de inhoud. Denk maar aan het idee over naamloos solliciteren, waarbij werkgevers alleen op de kwaliteiten van de sollicitant kunnen afgaan. Spirit(*) heeft dit alvast opgenomen in zijn verkiezingsprogramma, we hopen nu dat de andere partijen dergelijke initiatieven steunen!

Mohamed El Omari (Gent)


* Hier vind je de Beginselverklaring, congrestekst 'Creativiteit werkt', de verkiezingsprogramma's (Vlaams, federaal, Brussels, Europees) van Spirit.

Geen opmerkingen: