donderdag 20 december 2007

't Eigenbelang wil Onze Vrienden niet

Het was te verwachten dat 't Eigenbelang klacht zou indienen, of er toch mee dreigen, tegen de kerstactie "Laat Onze Vrienden Blijven".

We kunnen onze West-Vlaamse vrienden geruststellen. 't Eigenbelang gebruikt hier een beproefde tactiek: klacht indienen of er toch mee dreigen. We zijn het hier in Gent al wat gewoon. De helft van Gent - bij wijze van spreken - is al door hun (bijna-)klachtenmolen gedraaid: van de sp.a-schepenen Balthazar, Coddens en Pehlivan tot scholen van alle netten, van het Geuzenhuis tot pastoor De Meyer van de Regenboogkerk in de Forelstraat. Een zeldzame keer haalt 't Eigenbelang haar slag thuis, andere keren komt er niets van en soms ook krijgen ze nul op het rekwest.

Hieronder de reactie van LOVB op de dreiging van 't Eigenbelang. (Bron: Politics.be 20.12.2007)
---------------------------
"L.O.V.B.: Eerste reactie op de dreiging van Vlaams Belang om klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”

(20/12/2007) Tot onze verbazing hebben we deze namiddag vernomen dat Vlaams Belang West-Vlaanderen dreigt een klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”.

Uiteraard laten wij ons niet afschrikken door dit dreigement. De reeds opgestarte kerstactie zal normaal verder gezet worden, zoals oorspronkelijk gepland. We voelen ons bovendien gesteund door de vele enthousiaste en warm menselijke reacties, zowel van burgers als van ondernemingen.

We zijn wel gechoqueerd door de dreiging van Vlaams Belang ook klacht in te dienen tegen bedrijven die aan dit initiatief meewerken. De laatste jaren tracht Vlaams Belang zich nochtans te profileren als een ondernemingsvriendelijke partij. Deze vervolgzucht bewijst echter dat die opstelling slechts een pose is en dat vreemdelingenhaat nog steeds de ware drijfveer van Vlaams Belang is.

Zij zouden moeten weten dat er in de bedrijfswereld hoe langer hoe meer een consensus aan het ontstaan is dat een brede regularisatie, individueel of algemeen, noodzakelijk is. Werkwillige, ingeburgerde asielzoekers uit het land zetten op een moment dat zeer veel van onze bedrijven wanhopig op zoek zijn naar werknemers is een sociaaleconomische aberratie.

Bovendien is er ook politiek een kentering waar te nemen. Hierbij verwijzen we naar een passage van het oranje-blauwe preakkoord over asiel en migratie: “Eenmalig en uitzonderlijk krijgen mensen zonder een wettige verblijfsvergunning de kans een tijdelijk arbeids- en verblijfsrecht te verwerven; deze maatregel geldt alleen voor personen die sinds 1 januari 2006 in ons land verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben”.

Deze dreiging van Vlaams Belang slaat ons helemaal niet uit ons lood. Wij zetten door en betreuren het fundamentalisme van Vlaams Belang."

www.laatonzevriendenblijven.be

Geen opmerkingen: