woensdag 17 oktober 2007

Oranje-blauwe armoedebestrijding?

Lezersbrief van Jan Béghin, Brussels parlementslid sp. a-spirit (De Standaard 17.10.2007)

"Wat doen de Belgische federale onderhandelaars op de Werelddag van Verzet tegen Armoede? Onderhandelen over communautaire kwesties. Terwijl anderhalf miljoen Belgen in armoede leven. Willen de regeringspartijen eigenlijk wel een billijke samenleving vormen?

De vrijmaking van de energiemarkt leidt tot prijsverhogingen. Verwarmen zal binnenkort meer kosten. Zo ook huisvesting en voeding. Drie basisbehoeften worden in de nabije toekomst duurder. Als daar niet wordt ingegrepen, zullen de armoedecijfers blijven stijgen.


Wat kan een overheid daaraan doen? Veel. Neem nu de minimumuitkeringen. Die liggen ondertussen 24 procent onder de armoedegrens. Beschamend. Het optrekken van de minimumuitkeringen met 25 procent zodat ze net boven de armoedegrens (775 euro voor een alleenstaande) uitkomen, dàt zijn pas fundamentele maatregelen voor de vorming van een nieuwe regering. Maar over dergelijke kwesties hoor je de oranje-blauwe onderhandelaars met geen woord reppen.


En waar blijven de duizenden sociale woningen die in de verschillende gewesten werden aangekondigd? Onze buurlanden hebben gemiddeld dubbel zoveel sociale woningen als wij. Of ze voorzien een huisvestingspremie naast een minimumuitkering.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie het ergst van heel België. In de hoofdstad van Europa leeft 28 procent van de bevolking in armoede. De uitstroom van niet-gediplomeerde jongeren tart in Brussel alle verbeelding. Discriminatie op de arbeidsmarkt is er reëel.

Kunnen de federale onderhandelaars het nu eens over de echte problemen in dit land hebben?"


Jan Béghin, Brussels parlementslid sp.a-spirit

Geen opmerkingen: