dinsdag 8 februari 2005

Slecht NMBS-rapport voor Sint-Pietersstation


Sint-Pietersstation (Foto Perpetuum Mobile, de Gentse Fietsersbond)

Onze Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS dus) evalueerde haar 250 stations, stopplaatsen niet meegerekend, en maakte een puntenrapport op. Vorige week kwamen ze er mee naar buiten.

De NMBS-punten werden toegekend volgens vijf criteria: het stationsgebouw, de stationsomgeving, de perrons (staat en toegankelijkheid), de fietsenstallingen en de autoparking. Het uiteindelijke resultaat was een quotering op tien punten

Het gemiddelde van de tien grootste stations in Vlaanderen is 7 op 10. Het Gentse Sint-Pietersstation, met zijn 200.773 reizigers per week en het op twee na drukste station in Vlaanderen, kreeg slechts een 5,9 op 10.

Verwonderlijk is dat niet. Het station en de omgeving bezwijken bijna onder de druk van de komende en gaande trafiek. Het mooie Maria Hendrikaplein, de poort van Gent, werd noodgedwongen gerecycleerd tot fietsparking alhoewel het een beschermd stadsgezicht is. De NMBS reageerde niet alert genoeg op signalen van actiegroepen, stadsbestuur en politiek maar heeft met het stadsbestuur én zichzelf achterhoedegevechten geleverd over b.v. auto- en fietsparkings.

Met dit weinig fraaie resultaat, een 5,9 op 10. Niet goed, hé. Zeg dat de NMBS het zelf gezegd heeft!

Geen opmerkingen: