woensdag 22 december 2004

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horecaVlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) vroeg emancipatieminister Kathleen Van Brempt (sp.a) vandaag in het Vlaams Parlement om het zogenaamd 'Gents model' van non-discriminatiecharter in de horeca algemeen in te voeren. De minister had daar wel oren naar. En voor alle duidelijkheid. Het Gents model wil alle vormen van discriminatie tegengaan, op welke grond ook (huidskleur, nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, levensbeschouwing of handicap). Zie ook een vorig blog-artikel Discriminatie rijmt niet op horeca.

Een pluim voor het Gentse stadsbestuur én de meewerkende horeca. Maar ook voor de zelforganisatie Divers & Actief die de bal mee aan het rollen bracht en met geduldig lobby-werk haar inspanningen nu beloond ziet. Gent en Vlaanderen kunnen er maar gezelliger van worden!

Spirit vraagt Vlaams non-discriminatiecharter in horeca (22.12.2004)

Allochtone jongeren worden nog al te vaak de toegang geweigerd in heel wat
horecazaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) maakte een
aantal gevallen persoonlijk mee en vraagt daarom een Vlaams
non-discriminatiecharter in de horeca.

De inspiratie haalde de links-liberaal in zijn thuisstad Gent. Daar stelde
het stadsbestuur, samen met alle actoren, een huishoudelijk reglement op.
Het geeft elke horeca-zaak de mogelijkheid, naast een aantal niet te
wijzigen toegangsmodaliteiten, specifieke toegangsmodaliteiten op te nemen.
Het reglement wordt geafficheerd aan de ingang van de betrokken zaak met
vermelding van de telefoonnummers van politie en van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Roegiers stelt nu voor dit
reglement uit te breiden naar heel Vlaanderen en stelde dit deze middag in
het Vlaams Parlement voor aan minister Kathleen Van Brempt. Zij engageerde
zich ertoe het Gentse voorbeeld in Vlaanderen bij de lokale besturen te
stimuleren en bekend te maken.

Bedoeling van het Vlaams huishoudelijk reglement tegen discriminatie in
horeca-zaken is tweeledig: het geeft enerzijds het voordeel aan uitbaters en
portiers dat ze niet kunnen worden beschuldigd van een willekeurig
toegangsbeleid, anderzijds hebben mensen die gediscrimineerd worden een
instrument in handen waarbij ze mogelijke drogredenen kunnen bloot leggen.

De uitwerking van het reglement moet uiteraard gekoppeld worden aan het
uitwerken van een repressief sluitstuk: prioritaire aandacht bij de politie
voor meldingen van discriminatie in combinatie met een vervolgingsbeleid
door het Openbaar Ministerie. Allochtone jongeren doen vandaag - moedeloos -
niet meer de moeite klacht neer te leggen omdat er amper gevolg wordt aan
gegeven.

Jan Roegiers: "Ik herinner mij de tijd waar aan de deur van horeca-zaken een
bordje hing 'Accès interdit aux Nords-Africains'. Dat werd later verboden,
maar de gewoonte bleef helaas bestaan. Met dit voorstel, dat gebaseerd is op
vrijwilligheid, hoop ik een einde te maken aan deze ergerlijke uitwas van
racisme."

Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger spirit, 0495 532 067

Geen opmerkingen: