vrijdag 22 februari 2008

Spirit tegen shoppingcentrum Vrijdagmarkt–Langemunt

spirit-bericht van de lokale afdeling 21.02.2008
Als eerste politieke partij spreekt spirit zich uitdrukkelijk uit tégen de komst van een shoppingcentrum aan de Vrijdagmarkt – Langemunt - Onderstraat. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers en gemeenteraadslid Annelies Storms vragen dat de schepen van Middenstand De Clercq werk maakt van het aantrekken van een veel diverser en kleinschaliger winkelaanbod in de Gentse binnenstad. Met het nakende verdwijnen van stadsiconen als Patisserie Bloch en Kaashandel Peeters dreigt het winkelaanbod immers alsmaar schraler te worden. Ze dringen ook aan op een belasting op leegstand en verkrotting voor verdiepingen boven winkels die niet gebruikt worden. Tot slot vragen ze de uitbouw van een kenniscentrum “Wonen boven winkels” op Vlaams niveau.

Volgens Jan Roegiers zijn er voldoende voorbeelden van mislukte winkelgalerijen en winkelcentra in Gent. “De Braempoort aan de Brabantdam, de Bourbongalerij aan het Emile Braunplein, de Post Plaza aan de Korenmarkt, het Kapittelhuis aan het St-Baafsplein, de galerij aan de Zonnestraat… Niets wijst erop dat deze shoppingmall wél een succes zou worden. Dergelijke bouwwerken horen gewoon thuis aan de stadsrand” aldus het parlementslid.

Annelies Storms vult aan: “De Serpentstraat is een beschermd stadsgezicht en Het Toreken een beschermd monument. Met woonstraten als de Baudelostraat en de Onderstraat in de onmiddellijke omgeving van de Vrijdagmarkt is het precaire evenwicht tussen wonen en leven enerzijds en handel en winkelen anderzijds bijzonder broos. Bovendien is er ook een lagere school en een kindercrèche in de buurt.”

Beide spirit-politici pleiten ervoor om een specifieke belasting op leegstand en verkrotting voor ongebruikte verdiepingen boven winkels in te voeren. In 2007 keurde de Gemeenteraad andermaal een reglement inzake subsidie voor de verfraaiing, betreedbaar en bewoonbaar maken van handelshuizen goed. Men verhoogde het budget ook gevoelig. Roegiers en Storms vinden dat eigenaars van handelspanden genoeg aanmoediging krijgen om deze ruimtes ook effectief te benutten.

Tot slot wil Jan Roegiers in het Vlaams Parlement de minister bevoegd voor Stedenbeleid ondervragen over de oprichting van een Kenniscentrum “Wonen boven Winkels”. In het buitenland kunnen verschillende steden immers voortreffelijke resultaten voorleggen. “Het wordt écht tijd dat de vele goedbedoelde maatregelen rond Wonen boven Winkels in Vlaanderen worden gebundeld. Via publiek-private samenwerking kunnen de best practices ook effectief in praktijk worden omgezet. Laat de Langemunt het eerste Vlaams project op dat vlak zijn!”

Groot shoppingcentrum op komst aan Vrijdagmarkt (DS, DG en Gentblogt 14.02.2008)
Spirit tegen shoppingcentrum Vrijdagmarkt-Langemunt (De Gentenaar online 22.02.2008)
Jan Roegiers
Annelies Storms

2 opmerkingen:

De Gentse Zwijger zei

Een zekere Pascal Debruyne heeft op zijn Facebook-groep over dit issue een link naar jouw artikel en persbericht gelegd.
Je kan het alleen zien als je ingeschreven bent op Facebook.
Je dreigt de trein te missen, Frank!
BTW: op mijn site staat ondertussen ook een link naar deze post, via del.ici.us, zoals je onderaan kan zien. Dat kan je wel raadplegen.

Mayhem zei

Proficiat Frank, Jan, Annelies en Spirit. Eindelijk een partij die opkomt voor de kleine mensen, een partij waar geld niet het belangrijkste doel is!


Op mijn blog kan u een persoonlijke tekst vinden over dit gebeuren.