zaterdag 9 februari 2008

Erfgoed

Het is een gezelschapspelletje in Blogoland. Stokje. Publiceer iets op je blog rond een bepaald thema en duid dan drie personen aan die hetzelfde mogen doen enz.... . Peter publiceerde een oude familiefoto en nodigde me uit om ook een oude foto met wat commentaar te plaatsen.

Welaan dan. Hier heb ik acht jaar gewoond. Deze dubbelfoto uit vroeger tijden toont een boerderij op onze eigenste Oost-Vlaamse boerenbuiten. De landbouwersfamilie die je ziet is niet mijn familie alhoewel mijn overgrootouders (toch langs vadersvaderskant) ook landbouwers waren. Mijn grootvader migreerde naar de stad en verdiende er zijn kost als beenhouwer...en hij droeg een brilletje. Een slager met een brilletje, mevrouw De Croo!

Met enige schroom publiceer ik deze foto's die hun afstammelingen met zorg bewaren in hun familiealbum.

Mijn ouders kochten in de zeventiger jaren deze boerderij van de erfgenamen van deze familie. Eerst als buitenverblijf, later als definitieve woonst. Hier heb ik een heerlijk deel van mijn jeugd gesleten (o.a.!) , van mijn 16 tot mijn 24 jaar. Nu ben ik een stadsmens, maar ik hou nog steeds van de wijde natuur en heb een groot respect voor de boerenstiel.

Deze boerderij uit het midden van de 18de eeuw was met zin voor traditie ongeschonden bewaard gebleven (dank u vorige eigenaars), maar was helemaal niet beschermd. Hadden mijn ouders ze afgesmeten om er een bungalow neer te poten, dan zou er toen geen haan naar gekraaid hebben. Mijn broer en echtgenote en hun kinderen wonen er nu. Ze hebben het huis en het erf laten beschermen als monument en dorpsgezicht.

Bij deze wil ik hulde brengen aan alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het bewaren van ons erfgoed : particulieren zoals mijn broer en echtgenote, wetenschappers, vrijwilligers, administraties en de ministers Johan Sauwens, Paul Van Grembergen en Bert Anciaux onder "wier bewindschap" het erfgoed een volwaardige plaats in ons cultuurbeleid kreeg.

Mijn stokje is voor Het Aertsparadijs, C├ędric blogt en Jan Roegiers.

1 opmerking:

Stefaan zei

Inderdaad, spirit heeft ervoor gezorgd dat erfgoed iets mainstream is geworden en een belangrijk beleidsdomein in Vlaanderen.

Waar woonde je precies in Oost-Vlaanderen, Frank?