vrijdag 20 maart 2009

Geen tegenstelling tussen regularisatie en economische migratie

Een SLP-persbericht dat er mag zijn! Vers van de pers en fris op de lever.

Joëlle Milquet (CdH) wil niet weten van open grenzen. Werknemers uit het voormalige oostblok zijn hier niet welkom. De grenzen blijven dicht tot 2011. Volgens de Sociaal-Liberale Partij (SLP) is het dispuut tussen CdH en Open VLD maar een schijnbare tegenstelling. CdH pleit voor een algehele regularisatie. Open VLD ziet de economische voordelen niet van een regularisatie.

SLP wenst een algehele regularisatie om humanitaire reden, maar er is volgens SLP-voorzitter Geert Lambert zeker ook een economisch luik. “De opleiding die we nu aan kinderen van asielzoekers geven, kan dan ‘renderen’ en bovendien verdwijnt het zwart circuit waarin ze nu actief zijn. Er is dus zeer duidelijk een compromis mogelijk tussen economische migratie en regularisatie.”

Guy Haaze, SLP-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen, vult aan dat we vooral niet bang hoeven te zijn van regularisatie, noch van open grenzen binnen de EU. Ook niet in tijden van crisis. “De lijst van knelpuntenberoepen is schier eindeloos. Alleen in Vlaanderen zijn er al meer dan 100. Dat zijn jobs die ook vandaag, ondanks de crisis, niet ingevuld raken. Als we bijvoorbeeld onze pensioenen betaalbaar wensen te houden, moeten we voldoende arbeidskrachten vinden voor het beschikbaar werk.”

Guy Haaze wijst er wel op dat arbeidsmigratie geenszins mag leiden tot sociale dumping. SLP eist daarom strenge controles op de naleving van de Europese regels over lonen en sociale voorzieningen.

Geen tegenstelling tussen regularisatie en economische migratie
(SLP-persbericht 19.03.2009)

Geen opmerkingen: