zaterdag 7 augustus 2010

Gent herdenkt 65 jaar Hiroshima en Nagasaki - 09.08.2010

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken we in Gent de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Deze twee Japanse steden werden op het einde van de tweede wereldoorlog (op respectievelijk 6 en 9 augustus 1945) door middel van atoombommen totaal vernietigd, met honderdduizenden doden als direct gevolg. De herdenking gaat dit jaar door op maandag 9 augustus op de Korenlei (Gent) van 21u tot 22u30.

Dit jaar is het exact 65 jaar geleden. Daarom worden, op initiatief van het forum Vredesoverleg Gent, op maandag 9 augustus symbolisch en naar Oosterse gewoonte 65 lampionnen te water gelaten aan de Korenlei in het historische centrum van Gent, ter herdenking van alle slachtoffers van deze verschrikkelijke atoomwapens.

Het forum Vredesoverleg Gent wil niet alleen de slachtoffers herdenken. Vredesoverleg Gent wil ook dat deze massavernietigingswapens nooit meer gebruikt worden. Dat kan enkel in een kernwapenvrije wereld. Daarvoor is politieke druk nodig. Dit jaar is een cruciaal jaar voor de kernontwapening met een herzieningsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) in New York in mei 2010.

Maar ook in België kunnen we ons steentje bijdragen, aldus Vredesoverleg Gent. De stad Gent is namelijk lid van het internationale netwerk ‘Burgemeesters voor Vrede’ (Mayors for Peace). Van 22 tot 24 september 2010 vindt in onze stad een informele EU-defensietop plaats, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Alle Europese ministers van defensie zullen op dat moment in Gent aanwezig zijn. Vredesoverleg Gent vraagt onze burgemeester om van de gelegenheid gebruik te maken om de vredeswens van de Gentenaars uit te drukken. Vredesoverleg Gent zal dan ook een brief opstellen met de bedenkingen van de bevolking.

Vredesoverleg Gent eist o.m. een verwijdering van alle kernwapens van het Europese grondgebied. Alleen al op Belgische bodem, op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, liggen kernwapens met een vernietigingskracht die 40 keer groter is dan de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki samen.

Om aan de hoge gasten te tonen dat onze stad een vredesstad is, vraagt Vredesoverleg Gent alle Gentenaars om tijdens de week van de EU-defensietop een vredesvlag uit het raam te hangen en mee op te stappen in de vredesmanifestatie op 23 september 2010. Ook onze burgemeester wordt gevraagd om de vredesvlag te hijsen aan het Gentse stadhuis. Die vlag wordt hem tijdens de Hiroshima/Nagasaki-herdenking op 9 augustus overhandigd .

Op de herdenking zal Dr. Patrik Vankrunkelsven (voormalig senator en actief bij de internationale netwerken Burgemeesters voor Vrede en het Parlementair Netwerk voor Nucleaire Ontwapening) spreken over het gevaar van kernwapens. Er volgt een (voorgelezen) getuigenis van iemand die de atoomaanval overleefde (= hibakusha). Het Klezmer ensemble ‘Maggid’ zal sferische muziek brengen, drijvend op de Bengaalse houten boten van vzw Viadagio.

Timing:
21u00 stemmige muziek op het water
21u30 verwelkoming politici + toespraak & (voorgelezen) getuigenis hibakusha
22u00 tewaterlating lampionnen + muziek

De herdenking is een initiatief van Vredesoverleg Gent, met dank aan Maggid en vzw Viadagio

Vredesoverleg Gent is een forum waarin verschillende (Gentse) organisaties elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Ze willen de bevolking sensibiliseren rond vrede en een signaalfunctie uitoefenen naar het stadsbestuur. Soms zetten de deelnemende organisaties gemeenschappelijke activiteiten op zoals deze jaarlijkse Hiroshima/Nagasaki-herdenking. Soms werken ze samen om elkaars acties te versterken.

Vredesoverleg Gent gelooft dat een duurzame vrede enkel te bereiken is door het bestrijden van honger, armoede, sociale ongelijkheid, militarisering, mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en alles wat het vreedzaam samenleven in het gedrang kan brengen.

Vredesoverleg Gent bestaat uit Links Ecologisch Forum, Vrede vzw, Gents wereldkoor Karibu, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw, Friends of the Earth en ACW Gent-Eeklo

Contact: Pieter Teirlinck VREDE vzw Gent 09/233.46.88 Pieter@vrede.be

Foto : Thomas Verfaille

Burgemeesters voor Vrede - Mayors for Peace www.mayorsforpeace.org/
Links Ecologisch Forum www.lef-online.be
Vrede vzw www.vrede.be
Gents wereldkoor Karibu www.karibugent.be
Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw
Friends of the Earth www.motherearth.org
ACW Gent-Eeklo

Maggid
vzw Viadagio

Dit artikel verscheen ook op GentBlogt 06.08.2010.

Geen opmerkingen: