woensdag 18 augustus 2010

Buurt Twee Poorten Snakt

Op het buurtfeest van Twee Poorten startte het buurtcomité een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde en voerde het ook actie voor een nettere buurt.

Feesten lijk de buurten

Het jaarlijkse buurtfeest van de buurt Twee Poorten (tussen Brusselsepoortstraat, Keizersbrug, stadsring Keizersvest, Sint-Lievenspoort, Frère-Orbanlaan, Hollainhof) ging zaterdag 14 augustus door in de Arteveldehogeschool in de Sint-Lievenspoortstraat.

De klassieke ingrediënten van een buurtfeest ontbraken niet: een rommelmarkt, buurtaperitief, kinderspelen en kinderanimatie, muziekoptredens en ’s avonds een barbecue voor een 170 m/v. De regen speelde de organisatoren parten. De rommelmarkt werd vroegtijdig opgebroken. Het muziekpodium en het restaurant verhuisden naar binnen.

Het muzikaal talent van eigen Twee Poorten-bodem werd fel gesmaakt : Chicken Supreme (vintage blues) en de groep ELI met jazz en urban funk, versterkt met zangeres Mathilde Smessaert en hiphoppers Tim 'Tyfus' en een WW (Westvlaamse 'Vreemdeling'). Met dank trouwens aan de programma's Wijk aan zet en Artiest zoekt Feestneus.

Twee Poorten snakt

Het buurtcomité Twee Poorten kijkt ook wel verder dan zijn feestneus lang is. Het startte op het buurtfeest een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde en voerde ook actie voor een nettere buurt.

Onder het motto ‘Twee Poorten Snakt’ wil de buurt duidelijk maken dat ze niet alleen snakt naar groen, water en een jaagpad erlangs, maar ook naar een nettere buurt. Via straatnaambordjes ‘Zonder Stront Straat’ binden de Twee Poorters de strijd aan tegen hondendrollen en andere straatvervuiling.

De Snakkende Hond (Paul De Braeckeleer)

Veel bekijks had het kunstwerk van buurtbewoner Paul De Braeckeleer. In De Snakkende Hond, , een eigenzinnig soort Trojaans Paard, was een ludiek schietkraam ingericht waar je ‘hondendrollen’ (en niet honden!) kon schieten. Hoofdprijs én troostprijs was zo’n origineel straatnaambord.

Start petitiecampagne voor jaagpad langs Nederschelde

Het buurtcomité startte op het buurtfeest ook een petitiecampagne voor een jaagpad langs hun kant van de Nederschelde.

De buurt Twee Poorten verstikt door verkeersoverlast. Er is de verkeersader Brusselsepoortstraat en Lange Violettestraat, de uitvalsweg/sluipweg Sint-Lievenspoortstraat, de stadsring en de autostradeviaduct. De buurt is heel dicht bebouwd en er zijn weinig tuinen en koertjes. Er worden nog appartementen bijgebouwd.

De draagkracht van de buurt raakt overschreden. Nochtans wonen er veel kinderen in de buurt en zijn er drie kinderdagverblijven, diverse scholen en een turnclub. Het groen en het water in de nabijheid (Zuidpark, Keizerpark en de oevers van de Nederschelde) zijn moeilijk bereikbaar, zeker voor kinderen.

De bewoners van de buurt Twee Poorten dromen van de mogelijkheid van – om maar iets te noemen – een gezellige picknick aan het water of een veilige fiets- of wandeltocht naar school, het zwembad, het stadscentrum of het Keizerpark.

Daarom wil het buurtcomité Twee Poorten een toegankelijk en veilig jaagpad voor fietsers en voetgangers langs hun kant van de Nederschelde (d.w. z. achterkant Nieuwenbosch, Begijnhof, Hollainhof, Arteveldehogeschool). De petitie wordt aan het stadsbestuur overhandigd op 24 oktober, de Dag van de Trage Weg.

Meer info op www.tweepoorten.be

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt op 17.08.2010

Geen opmerkingen: