donderdag 14 oktober 2010

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Herdenkingsplechtigheid op zondag 17 oktober van 19u-20u op het Gentse Sint-Pietersplein aan de Steen van de Mensenrechten.Blijvend verzet tegen armoede, dichtbij en veraf. Met getuigenissen.... die getuigen en overtuigen.

www.armenaanhetwoord.be

Geen opmerkingen: