vrijdag 21 juli 2006

Prijs voor de Democratie 2006

Drie Gentenaars krijgen op 21 juli 2006 om 19u op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs de Prijs voor de Democratie 2006, Vlnr op de foto : de prijswinnaars Carla Ronkes (voorzitster Werkgroep Vluchtelingen Gent), Marcel De Meyer (pastoor Sint-Antoniuskerk Gent), Chris Bens (voorzitster Hand in Hand Heirnis Gent)

De Prijs voor de Democratie is ontstaan direct na de eerste zwarte zondag van 24 november 1991. Trefpunt vzw en Democratie 2000 wilden een jaarlijks politiek signaal geven tijdens de Gentse Feesten door de uitreiking van een Prijs voor de Democratie aan een individu/organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bescherming, de verdediging of de verdieping van de democratie.

Vorige winnaars van de Prijs waren o.a. Maurice De Wilde, Karel Van Noppen, Didier Vanderslycke (vzw Mensen zonder Papieren in 1995), Paula D’Hondt, de syndicale delegatie van Volkswagen Vorst, Walter Zinzen, de Liga voor Mensenrechten en Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en verleden jaar Georges Debunne. De prijs zelf is een bronzen beeldje van beeldhouwer Walter De Buck en wordt elk jaar uitgereikt op 21 juli op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs.

Ook dit jaar stond de jury voor een zware taak. Uit 16 nominaties moest uitgemaakt worden wie de Prijs zou krijgen en wie als 2e en 3e op het podium zou komen. In de discussie en stemmingen kwamen uiteindelijk twee maatschappelijke thema’s bovendrijven: de zaak van de mensen zonder papieren en de strijd tegen de vrouwendiscriminatie.

In haar rapport stelt de jury dat de zaak van de duizenden mensen zonder papieren sinds enige tijd opnieuw op de politieke agenda staat. Dit is mogelijk omdat de acties van de “Mensen zonder Papieren” konden rekenen op de steun van buren, comités allerhande en niet in het minst verantwoordelijken van kerken.

Onder deze vele religieuze verantwoordelijken en tientallen steunorganisaties heeft de jury drie mensen als symbool gekozen. Pastoor Marcel De Meyer, die gedurende maanden in de St. Antoniuskerk in Gent aan mensen zonder papieren "asiel", of beter 'kerkbescherming", verleende. Samen met hem worden twee vrouwen gelauwerd die in Gent sinds jaren humanitaire en administratieve hulp bieden: Chris Bens, Voorzitster Hand in Hand Heirnis-Gent en Carla Ronkes, Voorzitster Werkgroep Vluchtelingen Gent.

De zelforganisatie van de mensen zonder papieren (UDEP) krijgt de derde prijs omdat zij de moed hadden als “onbestaanden” op te komen voor hun rechten.

De tweede prijs gaat naar het VOK, Vrouwenoverlegkomitee. De jury wil hiermee een organisatie lauweren die ook jarenlang de vinger heeft gelegd op de zere wonde in onze samenleving: formele gelijke rechten betekent nog niet dat de dagelijkse discriminatie en onderdrukking van de vrouw niet meer zou bestaan. Nog zeer veel dient te worden gedaan om de gelijkheid tussen de geslachten in het dagelijkse leven in te voeren en vooral ook om de legitimatie, het aanvaardbaar maken van de ongelijkheid tegen te gaan. Dat is ook een culturele strijd, een strijd over normen en waarden, over overtuigingen en geloof. Het VOK is erin geslaagd over de jaren heen bruggen te slaan tussen de generaties en tussen de culturen om het thema van de strijd tegen discriminatie voort te zetten. Getuige daarvan de jaarlijkse vrouwendagen die zijn geworden tot een ware interculturele ruimte. Het VOK wordt geëerd voor haar continuiteit en haar flexibiliteit in steeds nieuwe maatschappelijke contexten.

Op de persconferentie legde het gelauwerde trio de nadruk op het wanbeleid van onze regering en de internationale oorzaken van vlucht en migratie. Zij stelden uitdrukkelijk dat zij symbool staan voor vele honderden die zich inzetten voor de mensen zonder papieren. Zij vroegen uitdrukkelijk twee jonge mensen te vermelden die zich in Gent al jaren onverdroten inzetten voor de strijd van de mensen zonder papieren: Angela Van de Wiele en Alex Wieme.

Veel meer informatie (o.a. het juryverslag) vind je hier op de webstek van LEF

Geen opmerkingen: