zaterdag 13 mei 2006

Mensen Zonder Papieren in Gent

Foto : Karina Brys, home.tiscali.be/karinabrys

De kerkbeschermingsactie in de regenboogkerk Sint-Antonius in de Gentse Heirnis-Machariuswijk loopt zeker nog door tot 16 mei. Duizenden Mensen Zonder Papieren hebben zich op lijsten ingeschreven in de hoop op regularisatie.

Samen met vele andere mensen van goede wil steken her en der christelijke (basis)gemeenschappen hun nek ver uit door partij te kiezen voor de Mensen Zonder Papieren. Allemaal niet evident voor een – naar verluidt - steeds kleiner wordende christelijke “kudde”. Elders in het land gaan ook gemeenschappen van moslims en vrijzinnigen over tot beschermings- en steunacties voor de Mensen zonder Papieren. Ook niet evident.

De Belgische bisschoppenconferentie heeft zich gisteren 11 mei 2006 duidelijk over deze zaak uitgesproken (Integrale tekst van de verklaring hier). Zij blijven solidair met de Mensen Zonder Papieren en brengen begrip op voor de signaalfunctie van de ‘kerkbezettingen”. De ‘kerkbezettingen’ zijn geen vorm van morele chantage vanwege de Kerk op de politici. Het probleem van de Mensen Zonder Papieren is in de eerste plaats een menselijk probleem. De bisschoppen doen daarom een beroep op het geweten van elkeen. De bisschoppen dulden geen manipulatie, van welke kant dan ook, en aanvaarden in geen geval een hongerstaking als drukkingsmiddel.

De bisschoppen doen verder op een beroep op én de politiek én de samenleving. “…..De regularisatie van mensen zonder papieren is eerst en vooral een politiek probleem. Het vraagt om een politieke oplossing. Dat is de taak van politici en wel van allemaal. Het is ook een menselijk drama en dat is ieders zaak. De bisschoppen spreken hier als leiders van de katholieke kerk. Ze doen dat in volle respect voor de scheiding tussen Kerk en Staat. Maar dat belet niet dat ze de politici aan wie de oplossing van dit probleem behoort, vragen alles in het werk te stellen om een politieke oplossing te vinden voor dit humanitair probleem. Wie geregulariseerd wordt en hoe is een politieke vraag die door de politici moet beantwoord worden maar het menselijk drama gaat iedereen aan.” De bisschoppen vervolgen tot slot met een beroep op edelmoedigheid.
“….Edelmoedigheid
De bisschoppen zijn er zich van bewust dat er voor dit politiek dossier geen gemakkelijk antwoord bestaat. Maar daarom mogen zij – en heel de maatschappij – niet zwijgen of erger nog vervallen in onverschilligheid. Ze weten ook dat een deel van deze mensen economische vluchtelingen zijn. Het is trouwens een probleem over heel Europa. Hoeveel van de mensen en onder welke voorwaarden ons land kan ontvangen, moet worden uitgemaakt door de hele bevolking bij monde van hun politieke vertegenwoordigers. Maar de bisschoppen mogen wel aansturen op edelmoedigheid.”

Marc Reynebeau zet de (pat)situatie nog eens klaar uiteen in De Standaard van 12 mei 2006. Samengevat: de politiek vindt geen draagvlak voor een consequent migratiebeleid, dat politiek vacuüm laat mensen zonder papieren over aan hun lot, daarin vindt de kerk een gat in de markt, de markt van de brede ethiek en zo vindt de kerk in deze 21ste eeuw een nieuwe basis voor haar ethische opdracht. Boeiend en de Kerk met hoofdletter wordt er zelfs een beetje aantrekkelijk door. Nu ook nog de Politiek met hoofdletter.

Zaterdag 20 mei gaat in Gent een nationale manifestatie van de Mensen Zonder Papieren door. Vertrek om 14u aan de Zuid.

Geen opmerkingen: