maandag 8 mei 2006

Autodelen = autominderen (Cambio-autodelen 2)

Dat ons autogebruik zo spectaculair zou verminderen eens we in het Cambio-project stapten, konden we zelf niet vermoeden. We zijn van 10.000 kilometers per jaar gezakt naar een gemiddeld 1.000 km met de Cambio-deelauto. Autodelen betekende voor ons dus ook autominderen.

Maar er is meer. Vroeger reden we méér met onze oude dieselauto, nu minder met de nieuwe en veel milieuvriendelijker Cambio-deelauto's.

En zo hebben we en passant ook onze bijdrage geleverd in de strijd tegen het fijn stof, het broeikaseffect (CO2) en de smog door vluchtige organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden (NOx). Ons Vera zal content zijn!

Geen opmerkingen: