zondag 14 mei 2006

Marco doet tenminste iets

Een jeugdboek (+14 jaar) van Kirsten Boie. Een fictieboek over de realiteit. 'Met die realiteit leven wij altijd'. Te lezen in deze barre tijden.

Zo begint het boek

"Hoe wordt iemand een moordenaar?
Hoe wordt iemand als hij een moordenaar?
Hij wist het van tevoren niet, zelfs een paar uur ervoor wist hij er nog niets van.
Hij was niet van plan het te doen. Hij heeft het erover gehad.
Hij had het er eigenlijk iedere dag over. Hij was het niet van plan."

En dit is de eerste passus van het afsluitend hoofdstuk

"Marco zegt dat hij dit helemaal niet wilde.
Hij wilde ze een lesje leren. Hij wilde ze bang maken. Ze moesten eindelijk maar eens weten dat ze hier niet welkom zijn.
Marco zegt dat iedereen dat vindt. Marco kan namen noemen van volwassenen die dat ook zeggen. Maar die hebben de moed niet.
Volwassenen praten
Volwassenen krabbelen terug.
Marco deed iets."

Geen opmerkingen: