dinsdag 16 mei 2006

Zwaarden omsmeden tot ploegscharen

Dinsdag 16.05.2006 werd een eerste lading ingezamelde illegale wapens in de hoogovens van Sidmar gestort. Een prima initiatief van het provinciebestuur, politie én parket van Oost-Vlaanderen. Voor uitbreiding naar de andere provincies én herhaling vatbaar.

Met 5.341 binnengebrachte wapens en 80.000 stuks munitie is de Oost-Vlaamse wapeninzameling ,,Ongewenst Gewapend'' tijdens het weekeinde van 22-23 april een onverhoopt succes geworden. De politie schat dat daarmee in één klap acht procent van alle illegale wapens in de provincie boven water zijn gekomen.

"De actie lijkt voor herhaling vatbaar, zeker met de nieuwe wapenwet die eraan komt, maar dit moet dan landelijk gebeuren. Ze vergt zeer zware budgettaire inspanningen. Deze actie kost ons 360.000 euro", zegt gouverneur André Denys.

Van de 5.341 binnengebrachte wapens, zijn er 2.251 definitief afgestaan door de eigenaars. Voor de overige 3.090 wapens is een regularisatie-aanvraag ingediend. Verweerwapens, waaronder bijvoorbeeld de long-rifles vallen, maakten de hoofdmoot uit, gevolgd door jacht- en sportwapens en oorlogswapens. Mensen die geen lid zijn van een schiet- of sportclub krijgen slechts een beperkte vergunning voor een leeg wapen waarmee ze niet mogen schieten

Provinciegouverneur Denys noemt de actie een succes. "Het illegaal wapenbezit in onze provincie schatten we op 68.000. Dat betekent dat we nu 8% van de illegale wapens hebben opgehaald. Bij een gelijkaardige actie in Nederland bedroeg dat percentage 6%. Zelf zou ik al blij geweest zijn met 2.000 ingeleverde wapens. Als je onze resultaten extrapoleert naar het landelijke niveau, dan zouden we aan 53.000 wapens komen. Een landelijke actie lijkt me dus meer dan de moeite waard. De gouverneurs van de andere Vlaamse provincies willen in elk geval ons voorbeeld volgen." (Hans De Ruyck, GVA, 26.04.2006)

Een miniem aantal "waardevolle" wapens gaat naar een museum of politieschool. De rest wordt in de hoogovens van Sidmar verwerkt. Een hedendaagse versie van het bijbelse "Zwaarden omsmeden tot ploegscharen".

Geen opmerkingen: