vrijdag 17 februari 2006

Amnestie voor een illegaal wapen


De provincie Oost-Vlaanderen én de politiezones én het parket organiseren op 22 en 23 april een éénmalige inzamelactie van illegale wapens. Vandaag 17.02.2006 gelezen in Het Nieuwblad/De Gentenaar en gezien op AVS. Het betreft hier geen jacht- en sportwapens, maar wel wapens waarvoor een vergunning nodig is. Wie tijdens dat weekeinde van 22 en 23 april niet vergunde of geregistreerde wapens inlevert bij de lokale politie, riskeert uitzonderlijk geen vervolging. Amnestie voor illegale wapens, heet dat.

Als pacifist kan ik dit Oost-Vlaamse initiatief alleen maar toejuichen. Nog elk jaar moeten we teveel doden en gewonden betreuren door de gemakkelijke beschikbaarheid van wapens. Voor 10 miljoen Belgen zijn er 870.000 wapens geregistreerd. Geschat wordt dat er zo’n 1,5 tot 2 miljoen wapens in omloop zijn bij particulieren , waaronder dus heel wat niet vergunde of niet geregistreerde wapens. Voor elk geregistreerd wapen, circuleert er minstens één in het illegale én in het criminele circuit.

Met dit unieke initiatief om het wapenbezit in onze provincie terug te dringen verdienen het Oost-Vlaamse provinciebestuur en de gouverneur André Denys een ferme pluim. We mogen verwachten dat het eigen Gentse stadsbestuur met toch enige pacifistische roeping hieraan haar volle medewerking zal verlenen. We hopen van de andere Oost-Vlaamse gemeenten hetzelfde. En de andere provincies mogen het Oost-Vlaamse initiatief best volgen. Het kan er alleen maar veiliger op worden.

Geen opmerkingen: