maandag 27 juni 2005

Subsidies voor de kunsten….geen koud kunstje!

Op voorstel van Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur (spirit), besliste de Vlaamse regering vrijdag 24 juni 2005 om in 2006 104 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het nieuwe Kunstendecreet. Ook in onze stad van kennis en cultuur was het voor sommigen bang afwachten wat het eindverdict van de cultuurminister zou zijn.

Velen in Gent zien nu hun inspanningen en projecten beloond, andere zoals Theater Taptoe en vzw Kunst in de Stad halen opgelucht adem, SMAK krijgt een smakje meer, maar DasTheater wordt dan weer gehalveerd.

Gent zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt…. en bewondert (een beetje, niet teveel hé). Bert Spirit realiseerde toch een stijging met 12%. Deze 16 miljoen euro extra middelen komen van een heroriëntering binnen de cultuurbegroting (6 miljoen) en de toevoeging van nieuwe middelen (10 miljoen).

Gentse Blogger Don Viona vraagt zich op 25.06 af hoe dat nu allemaal in elkaar zit. Of die minister zomaar op eigen houtje adviezen van zijn commissies en administraties volgt of niet volgt? Terechte vraag. Ik raad Don Viona dit Kunstendecreetdossier 2006 aan. Achtennegentig pagina’s dossiervreten, maar je krijgt er toch de appreciaties en de motivering voor bepaalde keuzes in te lezen. Veel leesplezier!

Het Kunstendecreet overkoepelt de hele kunstensector en vervangt het vroegere decreet op de podiumkunsten, diverse reglementen enz. Het Kunstendecreet heeft dus betrekking op alle instellingen en gezelschappen die thuis horen in de volgende sectoren: kunstencentra & werkplaatsen, festivals, Nederlandstalige dramatische kunst, dans, muziektheater, beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunsten, steunpunten, culturele periodieken en de zgn. “grote instellingen” zoals de Vlaamse Opera. In 2007 volgt de volledige muzieksector.

Voor deze ronde werden 296 dossiers ingediend. Deze werden dubbel geadviseerd. Externe commissies beoordeelden de artistieke kwaliteit. De Vlaamse cultuuradministratie gaf een oordeel over de zakelijke degelijkheid. Met deze adviezen bereidde minister Anciaux de regeringsbeslissing van 24 juni jl. voor.

Geen opmerkingen: