woensdag 29 juni 2005

Discriminatie testen

Mohamed El Omari van Divers&Actief (Gent) pleit in een lezersbrief in De Standaard van 27.06.2005 voor de “praktijktest discriminatie”. De strijd tegen discriminatie wordt gevoerd op verschillende fronten. Discriminatie is heel moeilijk te bewijzen.Minister Christian Dupont (PS) wil daarom via een Koninklijk Besluit een praktijktest discriminatie invoeren. Gents volksvertegenwoordiger Annelies Storms (spirit) steunt de minister in zijn voornemen. De liberalen, met premier Verhofstadt op kop, zien de plannen van Dupont dan weer niet zitten, vinden het zelfs een regeringscrisis waard en stellen een alternatief voor via politie en gerechtsdeurwaarders.

Mohamed El Omari hierover : “ Zeggen dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) de ,,extra drempel is die overwonnen moet worden om de (antidiscriminatie)wet te hanteren , zoals Kif Kif deed (DS 24 juni), lijkt ons een brug te ver.

Het klopt dat er momenteel een veel te gebrekkige en ontoereikende registratie is van racistische en discriminerende incidenten, onder meer omdat het CGKR en zijn meldpunten weinig bekend zijn. Maar het grootste probleem is dat zulke inbreuken juridisch heel moeilijk te bewijzen zijn. De drempel die overwonnen moet worden is dus niet zozeer het CGKR, maar wel de moeilijke bewijslast.

Praktijktests zouden daarbij kunnen helpen en het CGKR pleit daarvoor. In plaats dus van alle pijlen op het Centrum te richten, mikken wij eerder op de regeringspartij die met luide trom verkondigt dat praktijktests invoeren een regeringscrisis waard is.

Hoe kan de VLD deze legitieme controles als onaanvaardbaar bestempelen, maar tegelijkertijd ook pleiten voor een sterkere controle op werklozen, voor de invoering van een ambtenarenkorps dat fraude in de sociale huisvesting moet opsporen, en zelfs voor huis-aan-huiscontroles in Antwerpen?

Mohamed El Omari
Divers & Actief (Gent
)"

Geen opmerkingen: