woensdag 27 juli 2005

De diVeRsiTeit van de VRT

Mohamed El Omari van Divers&Actief (Gent) pleit voor meer diversiteit op de VRT, zowel in de programma's als in het personeelsbeleid en woordgebruik. In een lezersbrief in De Standaard van 27 juli reageert hij hiermee op de eerste resultaten van een publieke bevraging over de openbare omroep VRT.

Mediaminister Geert Bourgeois lanceerde in april 2005 een oproep aan alle Vlamingen en Vlaamse organisaties om hun verwachtingen over de VRT kenbaar te maken. Een mediageniek initiatief, dat wel. Uiteindelijk namen 1.853 individuele burgers via internet www.vlaanderen.be/vrt (1.784) en de Vlaamse Infolijn (69) geldig deel aan de bevraging.

Over de wetenschappelijke waarde van deze bevraging kan serieus getwijfeld worden. Zo signaleert De Standaard van 26 juli 2005 dat ’t EigenBelang heeft gemobiliseerd om deel te nemen. Dat moet blijken uit regelmatig terugkerende standaard antwoorden, wellicht onder het motto “Wij zeggen wat u moet denken”. Toch durven de onderzoekers stellen dat “.. nu al blijkt dat de deelnemende Vlaming een publieke omroep wil die een eigen positie inneemt binnen het omroeplandschap, waarbij kwaliteitsvolle en onafhankelijke nieuwsberichtgeving en de verspreiding van alle vormen van cultuur zeker centraal moeten staan” (Belga, 25.07.2005). Enfin, daar zal iedereen wel voor te vinden zijn, of je nu aanhanger van 't EigenBelang bent of niet.

De respondenten pleiten nogal verdacht veel voor cultuur met de grote C en vinden de VRT te links, maar daar zal de "mobilisatie" van het Blok/'t EigenBelang wel voor iets tussen zitten. Pech voor de georchestreerde antwoorden van ’t EigenBelang want die worden nu weggefilterd, zo verzekeren de onderzoekers. Moeilijk hé, die vrije meningsuiting van het Blok/’t EigenBelang!

Er komt nog een écht wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse Mediaraad die ook bestaande studies zal gebruiken en die een advies aan de minister zal formuleren. Mohamed El Omari vraagt in onderstaande lezersbrief in De Standaard van 27.07.2005 aandacht voor diversiteit en vult daarmee het pleidooi voor meer cultuur en kwaliteitsvolle en onafhankelijke nieuwsberichtgeving wonderwel aan.


DIVERSITEIT

Alhoewel de Vlaming voor een groot stuk tevreden is over de VRT (DS 26 juli) , zijn er toch nog knelpunten op het vlak van diversiteit. De VRT beschikt wel over een heuse 'Cel Diversiteit', maar er bestaat nog altijd een diepe kloof tussen woorden en daden.

Allochtone deskundigen, bijvoorbeeld, komen alleen aan het woord als het om allochtone thema's gaat. Maar dingen als onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, veiligheid, vergrijzing... leven even sterk bij allochtonen als bij autochtonen. Daarnaast valt op dat een programma als Panorama het wel erg vaak heeft over terroristische moslims. Waarom eens geen reportage over doodgewone, Vlaamse moslims? Bovendien schenkt de openbare omroep weinig aandacht aan het gebruik van een correcte terminologie, bijvoorbeeld in het kader van ,,moslimterrorisme''. De wreedheden die terroristische moslims begaan hebben immers niets te maken met de islam.

Toch blijven we optimistisch en hopen we dat de VRT alsnog werk maakt van diversiteit, zowel in de programma's als in het personeelsbeleid en woordgebruik. Want ook wij zijn overtuigd van de unieke en belangrijke plaats van de VRT in het Vlaamse omroeplandschap.

Mohamed El Omari,
Divers & Actief (Gent)

Geen opmerkingen: