woensdag 13 juli 2005

Vijftig meter van de Lange Wapper aubHet Gentse schepencollege greep – heel uitzonderlijk - de viering van de Vlaamse feestdag aan om een duidelijk én gezamenlijk signaal te geven aan de Vlaamse regering. In zijn gelegenheidstoespraak (zie Gentse webstek) trad burgemeester Frank Beke op als woordvoerder van het voltallige stadsbestuur.

Gent heeft een aantal dossiers op tafel liggen die de ontwikkeling en de leefbaarheid van niet alleen Gent, maar ook heel Vlaanderen ten goede komen. Maar de middelen om die dossiers te realiseren blijven te lang uit. Gent wil dat de Vlaamse regering haar engagementen ten aanzien van de lokale overheden nakomt en dit voor alle lokale besturen op basis van gelijkwaardigheid.

Nu worden belangrijke dossiers op vlak van mobiliteit en stedenbouw voor de Gentse regio door de Vlaamse overheid op de lange baan geschoven. Nochtans zijn het doortrekken van de grote ring rond Gent (overbrugging of ondertunneling van het Sifferdok) en het verleggen van de kleine ring (Handelsdokbrug en ondertunneling Dampoort) van levensbelang om de economische en sociale leefbaarheid van onze stad voor deze eeuw te garanderen. Tal van andere belangrijke Gentse dossiers wachten op hun beurt op de verdere ontsluiting via de grote en kleine ring.

Vlaams parlementslid Jan Roegiers (spirit) zette zich in het Vlaams parlement reeds in voor de Handelsdokbrug. We willen in Gent niet meegaan in een spelletje stad A versus stad B. Antwerpen is ons te lief en te na. Maar soms is trop teveel. Frank Beke illustreerde het met een sprekend voorbeeld: 50 meter van de Antwerpse Lange Wapperbrug volstaan om én de Handelsdokbrug én de ondertunneling van de Dampoort te realiseren. De broodnodige investeringen voor Gent zijn slechsts een fractie van wat uitgetrokken wordt voor het Antwerpse masterplan.

Dus als het effe kan, 50 meter van de Lange Wapper aub.

Nablog 08.04.2007: Die 50 meter én de 11-julitoespraak (11.07.2005) van burgemeester Frank Beke zijn niet meer terug te vinden op de officiële Gentse webstek, maar hier nog wel. Actueler dan ooit!

Geen opmerkingen: