zaterdag 16 juli 2005

1000 bloemen en geen granatenSunny sunflower by Robina (Bron: http://www.sxc.hu/)


Op de Vlaamse feestdag deelde het Ijzerbedevaartcomité in acht steden zevenduizend zonnebloemen uit, waaronder 1000 in ons eigen Ledeberg op en rond het Ledebergplein. Om zwart op geel duidelijk te maken dat iedereen meetelt in Vlaanderen.

Walter Baeten, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité: «Het IJzerbedevaartcomité wil van de zonnebloem het symbool maken van de Vlaamse feestdag. De zonnebloem is erg kleurrijk net als Vlaanderen. We willen dat de Vlaamse gemeenschap een gemeenschap van kansen wordt. Vlaanderen moet sociale onrechtvaardigheid, racisme, discriminatie, uitsluiting en geweld bestrijden. Vlaming zijn heeft voor ons niets te maken met etnische afkomst, maar alles met de wil om samen een samenleving op te bouwen. Door een zonnebloem te schenken, willen we deze boodschap onderlijnen.»

Walter Baeten hoopt ook dat 11 juli een officiële feestdag wordt. «Zo zouden we er echt één groot volksfeest kunnen van maken». Ik heb 10 juli in Gent en 11 juli in Brussel meegevierd. Het begint er serieus op te trekken, op dat volksfeest.

Het feestgedruis kan niet doen vergeten wat nauwelijks tien jaar geleden, precies op 11 juli 1995, voor de deur van ons Europees huis gebeurde. Toen viel de stad Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. De internationale gemeenschap kon de moslimenclave niet beschermen tegen een overrompeling door Servische milities. Een massamoord op zo’n 7.500 moslimmannen en -jongens volgde. Genocide, in dit geval gendercide, in Europa op het einde van de twintigste eeuw. We stonden erbij, en keken ernaar. Deze elfde juli werden in Bosnië weer 610 dit jaar geïdentificeerde stoffelijke overschotten begraven.

Vlaanderen kan op 11 juli feesten, al is het nog nét geen officiële feestdag voor allen. In Bosnië-Herzegovina zal 11 juli nog jarenlang een triest herdenkingsmoment zijn.

Laat duizend bloemen bloeien ….en laat de granaten maar achterwege.

Geen opmerkingen: