zondag 21 januari 2007

Discriminatie bewijzen met praktijktest

Praktijktesten invoeren om discriminatie te bewijzen was één van de concrete voorstellen in de online petitie die na de racistische moorden van 2006 in Antwerpen op het wereldwijde web circuleerde. Ik heb die petitie ook ondertekend en ben niet van plan om mijn handtekening in te trekken.

Maandag 15.01.2007 dagvaardde de zelforganisatie Divers & Actief de Belgische regering opdat die de praktijktesten na jarenlang getreuzel en partijpolitiek schaakspel eindelijk zou invoeren. Zie een vroegere post "Hier ons werk, wanneer ons recht".

En zie, nog geen week later is er een zogenaamd nationaal compromis uit de mouw geschud. Er komt geen Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van die praktijktesten regelt. Voilà, c'est ça. We hebben in ons land inspecteurs voor van alles en nog wat, maar niet om discriminatie te bewijzen. In de Verenigde Staten van Amerika zijn er sinds de grote beweging voor de burgerrechten permanent inspecteurs tegen racisme en discriminatie op de baan. In Frankrijk zit de controle op discriminatie in de wetgeving ingebakken. Maar in België kunnen er zelfs geen beëdigde ambtenaren af.

Ik kan er niet mee lachen, maar ik ben ook maar één van de 28.000 ondertekenaars van die bewuste online petitie. Alhoewel, de Liga voor Mensenrechten lacht er ook niet mee, het Minderhedenforum evenmin (persbericht), het Vlaams Minderhedencentrum ook niet (persbericht), en Kif Kif en Divers&Actief zeker niet (gezamenlijk persbericht). Als middenveld kan dat beginnen tellen.

Dany Neudt namens Kif Kif en Mohamed El Omari namens Divers&Actief (D&A) sturen nu een brief naar de parlementsleden van de meerderheidspartijen. Ze herhalen nog eens hun argumenten en weerleggen de argumenten van de federale regering. Zij vragen de parlementsleden om de praktijktesten niet af te voeren.

En zij geven de partijen afspraak op 10 juni 2007. Dat kan ook tellen.

Geen opmerkingen: