dinsdag 1 februari 2011

Buurt Twee Poorten klaagt over geluidsoverlast - De Gentenaar 01.02.2011

Zaterdag 29 januari trakteerde het buurtcomité Twee Poorten de buurtbewoners en sympathisanten op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in het Instituut Bert Carlier in de Krevelstraat (Gent). Daarna volgde een geslaagde ludieke buurtquiz (60 m/v deelnemers), zeker goed voor een volgende editie.

Twee Poorten stelde op een tentoonstelling ook 2 buurtprojecten voor : de Keizertragel (een Trage Weg) en Twee Oren (geluidshinder). Onderwijsschepen Rudy Coddens (sp.a), tevens voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Scheldevallei, en Groen! fractieleidster Elke Decruynaere lieten zich uitgebreid over het buurtcomité en die 2 projecten informeren.

Later volgt op deze blog en elders nog meer informatie. Hieronder alvast het artikel van journalist Ann Braeckman in De Gentenaar 01.02.2011. De focus in het artikel ligt op de geluidshinder, maar er leeft uiteraard meer in de buurt.

Commentaren op dit artikel kan je kwijt in de commentaarvelden van De Gentenaar 01.02.2011 http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=2223701
en/of Gentblogt 01.02.2011 http://www.gentblogt.be/2011/02/01/wijk-twee-poorten-klaagt-over-geluidsoverlast

----------------------------------------------------------------------
Wijk Twee Poorten klaagt over geluidsoverlast

dinsdag 01 februari 2011

Auteur: (ABG)

GENT - De wijk Twee Poorten, de driehoek tussen de Brusselsepoortstraat, Clarissenstraat, Hubert Frère-Orbanlaan en de kleine stadsring, is de verkeersdruk en het lawaai beu.

Frank Bombeke en enkele leden van het buurtcomité samen met een van de buurtmascottes, het 'Groene Varken' van kunstenaar Paul De Braeckeleer.if

Gent

Tijdens een nieuwjaarsreceptie van de wijk in het Instituut Bert Carlier werd de aandacht gevestigd op de verkeersdruk en het vele lawaai in de buurt. 'Wij hebben hier te maken met heel wat geluidsoverlast', zegt Frank Bombeke van het buurtcomité. 'Er komen hier dan ook heel wat wegen samen, zoals de verkeersader van de Brusselsepoortstraat, de uitvals- en sluipweg Sint-Lievenspoortstraat, de openbaarvervoertrajecten van trams en bussen, de kleine stadsring tussen Keizerpoort en Sint-Lievenspoort mét fly-over en de snelweg van de E17 die tot diep in het Zuidpark loopt.'

Midden januari liep het openbaar onderzoek van de Vlaamse overheid af rond het Ontwerp Actieplan Geluid Agglomeratie. 'Wij hebben onze zorg geformuleerd aan de Vlaamse overheid. Zo willen wij een striktere handhaving van de zone 30, aandacht voor de kwaliteit van het wegdek, stillere trams en meer sensibiliseringsprojecten rond het vervoer naar school', aldus Bombeke.

Ook wil het wijkcomité geluidsschermen voor het E17-viaduct Ledeberg-Zuidpark en meer groen- en stillere zones in de buurt.

Wijk Twee Poorten klaagt over geluidsoverlast - De Gentenaar 01.02.2011
---------------------------------
Meer info ook op www.tweepoorten.be

Geen opmerkingen: