zaterdag 18 juni 2011

Song of the exiled - Alicia Partnoy-Usaya Barnwell

Maandag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Op het repertoire van het Gents wereldkoor Karibu staan liederen over vluchtelingen. De Wereldvluchtelingendag is een ideale gelegenheid om de teksten mét vertaling te publiceren. Hier gaat de eerste.

Alicia Partnoy was een van de vermisten in Argentinië tijdens de zogenaamde 'vuile oorlog'. In dit gedicht schrijft ze hoe ze voelde dat haar gevangenisbewakers haar stem probeerden te smoren. Ze leeft nu in de VS waar ze nog altijd strijdt om gehoord te worden

Song of the Exiled - Lied van de banneling (Tekst Alicia Partnoy - Muziek Usaya Barnwell)

They cut off my voice, so I grew two voices,
In two different tongues my songs I pour.

They took away my sun,
two brand-new suns like resplendent drums
I am playing. Today I am playing.
Isolated I was from all my people (2x)
My twin songs are returning like in an echo.
And despite the darkness of this exile,
My poem set fire against the mirror.

They cut off my voice, so I grew two voices,
In two different tongues my songs I pour...

Nederlandse vertaling

Lied van de banneling

Ze hebben mijn stem gesmoord en zo kreeg ik twee stemmen
In twee verschillende talen zing ik mijn liederen uit.

Ze hebben mijn zon weggenomen
Twee gloednieuwe zonnen, als schitterende drums
Bespeel ik vandaag.
Ik was totaal geïsoleerd van mijn volk
Mijn ontdubbelde liederen keren weer als in een echo.
En ondanks de duisternis van deze ballingschap
Vat mijn gedicht vuur in de weerkaatsing van de spiegel.

Ze hebben mijn stem gesmoord en zo kreeg ik twee stemmen
In twee verschillende talen zing ik mijn liederen uit.

Noot: Dit lied staat ook op het repertoire van Strijdkoor Kontrarie uit Herent

Alicia Partnoy (Wikipedia - EN)

Geen opmerkingen: