vrijdag 22 juli 2011

Prijs voor de Democratie 2011 voor DeWereldMorgen.be – Prijs Jaap Kruithof 2011 voor Field Liberation Movement

De Prijs voor de Democratie is een initiatief van Democratie 2000 en vzw Trefpunt en wordt al 20 jaar uitgereikt tijdens de Gentse Feesten op de nationale feestdag. Dit jaar werd ook voor de derde keer op rij de Prijs Jaap Kruithof uitgereikt. Dit jaar ging de eer naar respectievelijk De Wereld Morgen en naar Field Liberation Movement.

Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000 en voorzitter jury Prijs voor de Democratie/Prijs Jaap Kruithof[+]

Terwijl op de nationale feestdag de koning en de politieke partijen op het eigenste moment België nog steeds aan het redden waren, werd op en om het groot podium Bij Sint-Jacobs en een goedgevuld Trefpunt-plein een democratiefeestje gebouwd. De Famba-band hield er voor en na én doorheen de nationale regenbuien de schwung en het ritme in.

 Marie Smekens met beeldje Prijs Jaap Kruithof van Frans Wuytack[+]  Keltoum Belorf van De Wereld Morgen met beeldje Prijs voor de Democratie van Walter De Buck [+]

Prijs van de Democratie 2011 voor De Wereld Morgen
De Prijs van de Democratie gaat ieder jaar naar een persoon, groep of instelling die zich heeft ingezet voor de verdediging en/of de verdieping van onze democratie. Dit jaar kende de jury de prijs, een beeldje van Walter De Buck, toe aan het persinitiatief De Wereld Morgen (DWM).

Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000 en van de jaarlijkse jury voor de Prijs voor de Democratie/Prijs Jaap Kruithof, lichtte toe. Een goed werkende democratie kan niet zonder media die vrij en onafhankelijk nieuws en duiding brengen. De belangrijkste taak van de pers is de burgers te informeren over zaken van maatschappelijk belang zodanig dat die burgers hierover een gedegen oordeel kunnen vellen en de politieke, sociale en economische machthebbers ter verantwoording kunnen roepen. Zonder kritische en onafhankelijke pers geen kritische burgers. Zonder kritische en geïnformeerde burgers geen democratie.

De Wereld Morgen is één van de witte, niet-commerciële raven in het Vlaamse medialandschap. Het is één van de weinige media-actoren die consistent aandacht besteedt aan de sociale bewegingen die, in binnen- en buitenland, in de huidige crisis de strijd aangaan voor onze sociale verworvenheden en de verdediging van de democratie.

Of het nu gaat over de Arabische lente, de eurocrisis, de aardappelkwestie (zie verder) of de regeringsonderhandelingen, in al deze dossiers bracht de equipe van DWM samen met tientallen burgerjournalisten in het laatste jaar kwalitatief hoogstaand nieuws, duiding en debat die in andere media niet aan bod kwamen. Door het participatieve karakter ervan, bezorgt DWM een mediastem aan diegenen die in de traditionele media steeds meer gemarginaliseerd worden.

De jury was dit jaar dan ook van oordeel dat een initiatief zoals DWM een belangrijk rol speelt in de verdieping van onze democratie en wilde DWM dan ook belonen voor hun inzet voor een vrije, democratische en onafhankelijke pers. De jury hoopt dat deze prijs een aanmoediging is om dit broodnodige initiatief verder uit te bouwen.

Aanmoediging en uitdaging
Voor Keltoum Belorf, de woordvoerster van De Wereld Morgen, is deze prijs inderdaad een sterke aanmoediging, want de Prijs voor de Democratie erkent dat DWM inderdaad al regelmatig het verschil kan maken. Deze prijs is dus een stem voor de democratie, voor een medium dat uitdrukkelijk als kernwoorden huldigt: sociaal, ecologisch, democratisch.

In haar dankwoord betrok ze ook de velen die DWM maken en steunen. DWM telt meer dan tweehonderd burgerjournalisten, dat zijn vrijwilligers waarvan minstens drie bijdragen op de nieuwssite verschenen. Daarnaast zijn er meer dan 1000 bloggers. Tientallen vrijwilligers helpen met de eindredactie van artikels, met vertalingen, met administratief werk. Vele honderden zijn in de weer met een heel actieve promotie van DeWereldMorgen.be.

Er zijn ook meer dan 500 steungevers die maandelijks hun geldelijke bijdrage overmaken, aangevuld door honderden occasionele steungevers. Verder zijn er vijftig verenigingen, bewegingen en organisaties die zich engageren tot financiële ondersteuning. Maar daar mag gerust wat meer groei op zitten, aldus DWM.

Met een budget van 400.000 euro per jaar kan DWM kan niet rekenen op subsidies waarvan commerciële media onvoorwaardelijk jaar na jaar kunnen genieten. Niet-commerciële samenlevingsmedia hebben daar toch minstens evenveel recht op, aldus DWM. Maar ze blijven er bij DWM vertrouwen in hebben om het huidige commerciële mediabestel structureel uit te dagen en aan een ander mediasysteem te beginnen bouwen.

Prijs Jaap Kruithof (Recht voor Jaap Prijs ) 2011 voor Field Liberation Movement
Meer dan de Prijs voor de Democratie ging de aandacht naar de Recht voor Jaap Prijs voor Field Liberation Movement. Je weet wel de “patattentrekkers van Wetteren” waar Gentblogt trouwens ook al over bericht heeft.

De overleden Gentse moraalfilosoof Jaap Kruithof was een radicale en compromisloze verdediger van de democratische waarden. De prijs Jaap Kruithof gaat in diezelfde geest dan ook naar een persoon of vereniging die een bijdrage geleverd heeft aan een vernieuwend en radicaal denken over de democratische samenleving… ofwel een radicale actie gevoerd heeft om wantoestanden in onze samenleving aan te klagen.

Voor de jury was het zonder meer duidelijk dat het Field Liberation Movement onder die laatste categorie valt. Zij hebben door hun geweldloze actie – Eric Goeman legde hier zwaar de nadruk op – de totale vermarkting van de landbouw op uitmuntende wijze in vraag gesteld, en een ongezien publiek debat opgestart (ook op DeWereldMorgen.be trouwens)

De verdienste van de Field Liberation Movement is voor de jury dan ook dubbel:

  • terug het debat over burgerlijke ongehoorzaamheid als actievorm nieuw leven inblazen (niet alle protest moet hip of ludiek zijn…)
  • het debat stimuleren over de totale vermarkting door het neoliberaal systeem van het landbouw- en voedselsysteem.

Niet tegen wetenschappelijk onderzoek, wel tegen vermarkting van onderzoek
De jury spreekt zich door de bekroning van het Field Liberation Movement helemaal niet uit tegen wetenschappelijk onderzoek, maar wil wel waarschuwen tegen vermarkting van onderzoek, wetenschappers en universiteiten en is van mening dat het Field Liberation Movement tenminste een stem is die gehoord moet worden in het belangrijke open publieke debat over de belangrijkste vragen voor de toekomst van ons welzijn.

Het is hartverwarmend, aldus juryvoorzitter Eric Goeman, dat er terug actiegroepen zijn als het Field Liberation Movement: ze bevrijden meer dan een veld. Ze verlossen ons van een beklemmende pensée unique (eenheidsdenken), tonen dat actie werkt en sociale verandering altijd gepaard gaat met strijd.

De stem van Field Liberation Movement
Een beetje spanning. Hoe zouden de “eco-terroristen” er uit zien die de Recht voor de Jaap Prijs gingen ontvangen? Daar waren ze. Twee piepjonge meisjes voerden eerst een puppetbuskerstukje op met bio-patat en ggo-patat. Grappig, en het ijs was gebroken.

De volwassen actievoerders strooiden daarna wat sarcastisch zout op de patatten… en stelden een andere aanpak voor. Landbouwgewassen om vee te voeren? Bio-brandstoffen met kaalkap tot gevolg? Exotisch fruit ten koste van de Indianengemeenschappen? Overvolle voedselschappen in de warenhuizen van het Noorden. En waar is de solidariteit met het Zuiden? Hebben de wetenschappers wel alles onder controle zoals ze zelf willen geloven? Of hebben multinationals als Monsanto en BASF het nu al voor het zeggen? Zijn we niet op weg naar de definitieve patentering en privatisering van al ons voedsel? Misschien toch maar eens de “Einstein-methode” toepassen : problemen oplossen vanuit een ander denkkader dan hetgene die problemen heeft veroorzaakt.

Omdat het nationale feestdag was, mocht Marie Smekens, een (deeltijdse) bio-boerin uit Mons/Bergen in het Frans getuigen. Zij voelt zich als kleinschalige, lokale groententeler echt bedreigd door de opkomst van de GGO-industrie.

Francine Mestrum overhandigde tenslotte de Recht voor de Jaap Prijs 2011, een beeldje van Frans Wuytack, aan Field Liberation Movement. Ze benadrukte daarbij de blijvende mogelijkheid tot verzet en actie, en de nood aan een maatschappelijk debat over wetenschap en vrije meningsuiting.

Beeldjes van Walter De Buck en Frans Wuytack, bloemen, foto, doek, de vibes van de Famba-band. En groe(n)ten uit Mons/Bergen. Sla, courgette en venkel van Marie Smekens gekocht. Recht uit haar tuin, Waals, lokaal, kleinschalig, bio, no-ggo …. en straks lekker op onze Gentse Feesten-menu.

 actievoerder 1 van Field Liberation Movement[+] Marie Smekens, deeltijds bio-boerin uit Mons/Bergen[+]  Francine Mestrum[+]  een volgelopen Trefpunt-plein Bij Sint-Jacobs[+]

Meer: www.dewereldmorgen.be | www.fieldliberation.wordpress.com
Jurymotivatie Prijs voor de Democratie 2011 | Jurymotivatie Recht voor de Jaap Prijs 2011
Nieuwe patatten – Gentblogt 04/05/2011

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt 22.07.2011. Prijs voor de Democratie 2011 voor DeWereldMorgen.be – Prijs Jaap Kruithof 2011 voor Field Liberation Movement (GentBlogt 22.07.2011)

Geen opmerkingen: