woensdag 12 december 2012

Low Impact Man Steven Vromman is “Te GECke Gentenaar 2012”

woensdag 12 december 2012| Frank Bombeke (tekst), Koen Degroote (beeld) | reageer
Trefwoorden: , , ,

Zondagavond 9 december reikte het Gents Ecologisch Centrum (GEC) in het Restaurant ‘Lekker GEC’ aan het Maria-Hendrikaplein de jaarlijkse eretitel: “Te GECke Gentenaar” uit. Hiermee zet het GEC een Gentenaar, een Gents initiatief, project of organisatie in de bloemetjes die een belangrijke bijdrage – in woord én daad! – levert voor milieu en ecologie.
Te GECke Gentenaar 2012[+]
De prijs gaat dit jaar naar Steven Vromman, ook bekend als “The Low Impact Man”, de man met de lijfspreuk ‘goed leven binnen de grenzen van één planeet’. Namens GEC loofde Wouter De Sutter hem omdat hij er steeds in slaagt op een originele manier de ecologische thema’s in de belangstelling te brengen en daardoor ook discussies kan uitlokken.

Met de symbolische prijs “Te GECKe Gentenaar” drukt het GEC, zelf één van de pioniers van de ecologische beweging in Gent, haar appreciatie uit voor de aldus gecreëerde sociaal-ecologische meerwaarde in het voorbije jaar.

Eerder ging de prijs al naar Stefaan Claeys, oprichter en bezieler van het Gents Milieufront (GMF), het project “Wisselstroom” die mensen hielp overschakelen naar groene stroom en de “Fietskeuken”, een ontmoetings- en herstelplaats met het hart voor fietsen in de Brugse Poort.
Te GECke Gentenaar 2012[+]Te GECke Gentenaar 2012[+]
In zijn bedankingstoespraak betrok Steven Vromman meteen de vele mensen en organisaties die evenzeer waardering verdienen voor hun dagdagelijks inspanningen tot op vandaag voor milieu en ecologie. Hij legde vooral de nadruk op de nood aan de duizenden Gecke Gentenaren die we de volgende jaren en decennia zullen nodig hebben. “De mislukte VN-klimaattop in Doha heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat we afstevenen op een catastrofe. De politieke en economische elite is niet van plan de eigen machtspositie op te geven om de catastrofe te voorkomen. De verandering zal dus komen van mensen die zelf aan de slag gaan, en hopelijk ondersteund door lokale overheden” aldus de Low Impact Man.

Daar wil hij vanaf januari 2013 als nieuwbakken Groen gemeenteraadslid van het sp.a-Groen-kartel in de Gentse gemeenteraad alvast ook politiek werk van maken. Steven gaat voor een klimaatvriendelijke, sociaal rechtvaardige en duurzame stad. Zijn thema’s zijn : energie en groene stroom, voedsel en voedselverspilling, vleesvermindering, stadslandbouw, mobiliteit en bescherming van de zachte weggebruiker, klimaat met het Gents klimaatverbond en het perspectief van Gent klimaatneutraal in 2050.

Naast zijn politiek mandaat begeleidt Steven verder een groep van 20 OKRA-vrijwilligers die een jaar lang ook Low Impact willen leven. Hij werkt ook verder mee met Green Track, een project van de Gentse kunstensector om hun ecologische voetafdruk te verlagen.

Tot slot ontving de Low Impact Man helemaal in zijn stijl een minuscuul ereplakket (uit de kringwinkel) en een bos bloemen van normale afmetingen. Het achtjarige bloemenmeisje Helena uit Moscou (Gentbrugge) vergastte – heel plankvast – het gezelschap op het lied van Ariel, de zeemeermin. En toen kreeg Steven iedereen mee aan het zingen met zijn klimaatlied The Sound of Global Warming (‘telkens een graadje meer’). Te GECk allemaal.

Dit artikel verscheen ook op Gentblogt, 12.12.2012

Geen opmerkingen: