zondag 20 december 2009

Groen! en SLP gaan samen verder

Gezamenlijk nationaal persbericht van SLP en Groen! - 19.12.2009

Zaterdag hebben de partijraad van SLP met 69,66% van de stemmen en de politieke raad van Groen! met 76% beslist dat Groen! en SLP de krachten willen bundelen. Daarom hebben de partijen samen een model uitgewerkt waarbij SLP geïntegreerd wordt in Groen! Dit vernieuwde Groen! zal door middel van congressen en studiedagen uitgediept worden.

In Vlaanderen is ruimte voor een vierde politieke stroming die platgetreden paden durft verlaten en zich als moderne groene partij radicaal keert tegen zij die de klok willen terugdraaien of stilzetten. Geert Lambert, SLP-voorzitter: "Samen dragen we een sterk geloof in een maatschappelijk project dat zowel het sociale, het ecologische en het economische met elkaar verzoent. Vanuit een gelijkaardige kijk op duurzaamheid, ongebonden politiek bedrijven en de diversiteit van de samenleving hebben Groen! en SLP beslist om samen te gaan."

Op lokaal vlak werkten reeds vele groene groepen vlot samen met SLP-groepen. Deze samenwerking kwam er niet alleen omwille van praktische overweging maar ook vanuit een besef dat er inhoudelijk heel wat overlappingen zijn tussen beide partijprogramma's. Het komt er nu op aan dat programma concreet verder vorm te geven en te werken rond de verschillen, zodat de geschilpunten kunnen overstegen worden.

Groen! voorzitter Wouter Van Besien: "Met dit samengaan maken we als groen! duidelijk dat we een open partij zijn. We gaan op zoek gaat naar concrete voorstellen die onze maatschappij en haar burgers vooruit kan helpen. Samen met SLP hebben we vijf fronten uitgewerkt waarop wij onze gezamenlijke politieke strijd willen richten."

Die vijf fronten zijn: ‘een duurzame kenniseconomie', ‘een nieuw en rechtvaardig sociaal model', ‘een samenleving die goed in haar vel zit', ‘volwaardig burgerschap in een diverse samenleving' en ‘een sterkere democratie'.
Concreet zal SLP in Groen! geïntegreerd worden. Door middel van studiedagen en congressen zal de samenwerking worden uitgediept.

De authenticiteit van ieders overtuiging blijft gehandhaafd, maar beide zijn overtuigd van de kracht van de kruisbestuiving. Ambitieus om van elkaar te leren. Ambitieus om elkaar te voeden .
De integratie zal ook gebeuren in de lokale afdelingen. Op plaatsen waar dat moeilijk ligt omdat de ene partij in de meerderheid en de andere partij in de oppositie zit, zullen de SLP-mandatarissen onder eigen vlag blijven werken. Zo kunnen zowel SLP als Groen! de engagementen ze zijn aangegaan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 respecteren.

Groen! en SLP willen de hand reiken naar iedereen die gelooft in de kracht van mensen en de kracht van politiek en die bereid is om de stilstand te doorbreken en de toekomst een nieuw gelaat te geven.

Klik hier voor de hele tekst en voor meer inhoud over de vijf fronten.

www.s-lp.be
www.groen.be

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Is de cirkel rond?

Frank Bombeke zei

Wie weet? :-)

De Gentse Zwijger zei

Stapt de Gentse afdeling volledig over (- Guy Haaze en Eli De Heem, maar dat was al in de pers)?