zondag 12 maart 2006

Onze Kongo - Belgische koloniale propaganda 1885-1960

Deze tentoonstelling met tal van randactiviteiten brengt een overzicht van de Belgische koloniale propaganda en beeldvorming in de periode 1885-1960. Ik nam in het openingsweekeinde al een kijkje en ga nog wel eens terug voor 12 april.

In een groot aantal documenten (originelen en reproducties) en teksten toont 'Onze Kongo' hoe de beeldvorming van Kongo (en Afrika) in de loop van de tijden veranderde, parallel met de evoluties in Belgiƫ en de wereld.

De tentoonstelling maakt ons duidelijk hoe voorzichtig we moeten omspringen met beeldvorming over andere volkeren en culturen, en met propaganda in het algemeen.

Tot spijt van bijvoorbeeld de oud-kolonialen die- uiteraard - ook op deze tentoonstelling afkomen, behandelt de tentoonstelling niet de werkelijke geschiedenis zoals ze zich in de feiten heeft voorgedaan, maar wel de geschiedenis van Belgische denkbeelden en van gepropageerde mythes met betrekking tot Kongo. De tentoonstellingsmaker CEC zet er volgende tropische boom over op.

Bon, het is een bestaande reizende tentoonstelling die onze stad aandoet, maar een extra-luik over koloniale propaganda in Gent was nog leerrijker geweest. Iets over de koloniale straatnamen zoals Gebroeders Vandeveldestraat bijvoorbeeld, over de betwiste monarch LII en zijn borstbeeld waar niemand naar omziet maar ook nauwelijks iemand van opkijkt. Over Sakala, ons Gents Moorken. Geen interesse in dit Gents koloniaal erfgoed? Verdrongen koloniaal verleden? Te moeilijk? Te delicaat? Alles te laat? Of juist te vroeg?

Van 3 maart - 12 april 2006 in de Parnassus, Oude Houtlei 124, 9000 Gent. Alle werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur Ook tijdens de weekends van 4 en 5 maart, 11 en 12 maart en 1 en 2 april. Toegang gratis

Meer info en het volledige programma bij de Afrika-Vereniging van de Universiteit Gent (AVRUG) en bij de Stad Gent

Geen opmerkingen: